TEKST ŁATWY DO CZYTANIA I ROZUMIENIA ETR

TEKST ŁATWY DO CZYTANIA I ROZUMIENIA ETR

Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu to jednostka Policji obejmująca swoim działaniem teren miasta Nowego Sącza oraz powiatu nowosądeckiego.

Komenda znajduje się przy ulicy Artura Grottgera 50 w Nowym Sączu.
 
Do Komendy możesz wysłać wniosek lub skargę.
 
Jeśli widzisz, że ktoś popełnia przestępstwo lub wykroczenie, idź do najbliższego budynku Policji.

Możesz tam zgłosić na przykład kradzież roweru lub portfela.

Możesz też zadzwonić pod numer alarmowy 112.
 
Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu ma wiele zadań:

 1. Pilnuje przestrzegania prawa.
 2. Kontroluje i nadzoruje pracę jednostek podległych KMP, tj. komisariatów i posterunków.
 3. Policjanci z Komendy szukają przestępców.
 4. Policjanci dbają, aby na drogach Sądecczyzny było bezpiecznie.

Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu realizuje także kampanie społeczne:

 1. Na przykład o tym, jak bezpiecznie przechodzić przez jezdnię.
 2. Pokazuje co robić, kiedy ktoś Cię krzywdzi.
 3. Ostrzega ludzi przed oszustami.
 4. Informuje o historii i tradycji Policji.

Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu przygotowuje:

 1. Stronę internetową Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu. Możesz tam przeczytać o pracy policjantów z naszej jednostki.
 2. Stronę internetową Biuletynu Informacji Publicznej Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu
 3. Stronę internetową sądeckiej Policji na portalu Facebook.


Informacje o pracy Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu
 
Szefem Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu jest Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu młodszy inspektor doktor Krzysztof Dymura.
 
Komendantowi pomagają jego zastępcy oraz policjanci i inni pracownicy Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.

Komendant dba o bezpieczeństwo mieszkańców Sądecczyzny.

Komendant koordynuje funkcjonowanie wszystkich komórek (wydziałów i zespołów) oraz jednostek (komisariatów i posterunków) wchodzących w skład Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.
 
Komendant dba, aby policjanci dobrze wykonywali swoją pracę.

 

Kontakt

 1. możesz do nas napisać list i wysłać na adres: Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu, ulica Artura Grottgera 50, 33-300 Nowy Sącz
 2. wysłać email na adres: komendant@nowy-sacz.policja.gov.pl
 3. zadzwonić na numer telefonu: 47 833 41 11 (centrala)
 4. użyć platformy ePUAP: /kmp-nowy_sacz/SkrytkaESP
 5. możesz też zadzwonić pod numer alarmowy 112

Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej Komendy: https://nowy-sacz.policja.gov.pl/

oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu (BIP): http://bip.nowy-sacz.kmp.policja.gov.pl/


Komenda jest otwarta przez całą dobę, natomiast sekretariat Komendanta od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Powrót na górę strony