Stop Agresji Drogowej

W Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu
funkcjonuje specjalna skrzynka kontaktowa poczty elektronicznej -

stopagresjidrogowej@nowy-sacz.policja.gov.pl

gdzie można przesyłać filmy zawierające rażące naruszenia przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym,
jak również zawierające przejawy agresji ze strony uczestników ruchu drogowego

WAŻNA INFORMACJA:

Przesyłając materiał filmowy na powyższy adres wyrażasz zgodę na jego wykorzystanie (w tym upublicznienie) w celach działań profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego (cechy identyfikacyjne pojazdów, wizerunki uczestników zostaną zasłonięte w sposób zapewniający ochronę danych osobowych).
 

W celu szybszej reakcji ze strony Policji, wraz z materiałem, proszę przesłać następujące informacje:

1/ data i godzina zdarzenia (miejscowość, nr drogi, nazwa ulicy)

2/ dane pojazdu (marka, nr rejestracyjny)

3/ dane zgłaszającego (imię, nazwisko, adres do korespondencji, telefon kontaktowy)

Przesłanie powyższych informacji jest niezbędne z uwagi na konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. W toku postępowania niezbędne jest zebranie i uwiarygodnienie materiału dowodowego. Może, zatem zaistnieć potrzeba protokolarnego przesłuchania zgłaszającego w charakterze świadka zdarzenia.

Nadesłane materiały zostaną przeanalizowane pod kątem pociągnięcia do odpowiedzialności sprawców zachowań agresywnych. Aby ograniczyć przemoc i agresję ze strony kierowców, którzy nie potrafią kontrolować swoich reakcji i zachowań, policjanci będą sięgali po różnego rodzaju środki. Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że wobec takich osób będą stosowane wszystkie możliwe sankcje w najsurowszym wymiarze. Mogą to być konsekwencje z zakresu prawa karnego, ale również konsekwencje administracyjne - nałożenie punktów karnych oraz skierowanie sprawcy na badania psychologiczne, mające na celu stwierdzenie, czy ma on predyspozycje do posiadania uprawnień do prowadzenia pojazdu.

Jeśli zdarzenie drogowe zaistniało poza Sądecczyzną, informację o nim można przesłać bezpośrednio pod wskazazne niżej adresy:

KWP Szczecin :  stopagresjidrogowej@zachodniopomorska.policja.gov.pl
KWP  Bydgoszcz: stopagresjidrogowej@rd.kwp.byd.policja.gov.pl  
KWP Rzeszów: stopagresjidrogowej@podkarpacka.policja.gov.pl  
KWP Gorzów Wlkp.: stopagresjidrogowej@go.policja.gov.pl   
KWP Kielce:  stopagresjidrogowej@swietokrzyska.policja.gov.pl  
KWP Białystok: stopagresjidrogowej.kwp@bk.policja.gov.pl  
KWP Gdańsk: stopagresjidrogowej@pomorska.policja.gov.pl  
KWP Katowice:  stopagresjidrogowej@ka.policja.gov.pl  
KWP Kraków:   stopagresjidrogowej@malopolska.policja.gov.pl  
KWP Lublin:  stopagresjidrogowej@lu.policja.gov.pl  
KWP Opole:  problemdrogowy@opolska.policja.gov.pl  
KWP Poznań:  stopagresjidrogowej@wielkopolska.policja.gov.pl  
KWP Radom: stopagresjidrogowej@ra.policja.gov.pl  
KWP Wrocław: stopagresjidrogowej@wr.policja.gov.pl  
KSP Warszawa: stopagresjidrogowej@ksp.policja.gov.pl

 

 

Powrót na górę strony