Dobór do służby

Rekrutacja do służby w Policji

Policja szuka młodych ludzi, absolwentów szkół średnich oraz osób z wykształceniem wyższym, którzy chcieliby zostać policjantami. To wymarzona praca dla Ciebie, jeśli chcesz w życiu pomagać innym, dbać o ich bezpieczeństwo i porządek publiczny, masz predyspozycje fizyczne i psychiczne do pełnienia służby w formacji uzbrojonej i jesteś zdyscyplinowany. Służba w Policji daje szansę na rozwój zarówno osobisty jak i zawodowy. Duży wachlarz specjalistycznych szkoleń, służy pogłębianiu wiedzy, a także daje możliwość zdobycia nowych umiejętności i doświadczeń. Prestiż wykonywania zawodu zaufania społecznego, możliwość ciągłego rozwoju osobistego, stabilne zatrudnienie w instytucji państwowej, to tylko niektóre plusy służby w Policji.

 

Film spot_rekrutacyjny_KWP_w_Krakowie_z_audiodeskrypcja.mp4

Opis filmu: spot rekrutacyjny KWP w Krakowie z audiodeskrypcją

Pobierz plik spot_rekrutacyjny_KWP_w_Krakowie_z_audiodeskrypcja.mp4 (format mp4 - rozmiar 43.76 MB)

 

Komendant Główny Policji ustalił następujące termin przyjęcia do służby w 2022 roku:

 • 7 marca
 • 10 maja
 • 14 czerwca
 • 2 sierpnia
 • 19 września
 • 29 grudnia.

KOMUNIKAT

Informujemy, że od 21 lutego 2022 roku dokumenty do służby w Policji należy składać wyłącznie osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu przy ulicy Artura Grottgera 50.
Wymagane dokumenty można składać w każdy roboczy wtorek w godzinach od 9 do 12.


Telefon sekretariatu Wydziału Wspomagającego: 47 833 41 21.


KOMUNIKAT

Kandydaci, którzy biorą udział w rekrutacji do służby w Policji proszeni są pilne uzupełnienie dodatkowych dokumentów potwierdzających umiejętności i kwalifikacje zgodnie z nowym Rozporządzeniem MSW z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.U. 2020, poz. 1271), celem naliczenia dodatkowych punktów, tj.:

- prawo jazdy (wyłącznie osoby, które nie dostarczyły wcześniej tego dokumentu lub w trakcie procedury zdały egzamin i uzyskały kwalifikacje),

- certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych na poziomie min. B2 lub świadectwo maturalne, które potwierdza zdany egzamin z języka obcego na poziomie rozszerzonym (min. 60%).

Wszelkie ww. dokumenty należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na e-mail: dobor@malopolska.policja.gov.pl


KOMUNIKAT

Informacje na temat szczegółów postępowania kwalifikacyjnego udzielane są wyłącznie w odpowiedzi na zapytania:

- skierowane przez kandydata, którego postępowanie dotyczy - osobiście w Wydziale Doboru i Szkolenia

lub

- nadane z adresu e-mail podanego w kwestionariuszu osobowym kandydata.


KOMUNIKAT

Wyższej Szkole Policji w Szczytnie od 1 października 2020 r. został uruchomiony kolejny nabór na 4-letnie studia oficerskie I stopnia na kierunku "Nauka o Policji". Oferta dotyczy wyłącznie osób, które zakończyły postępowanie kwalifikacyjne do służby w Policji i zostały umieszczone na liście rankingowej. Szczegóły na stronie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w sekcji nauka o Policji pod adresem: https//www.wspol.edu.pl/g/rekrutacja/kierunki-studiow/nauka-o-policji


PRZYDATNE LINKI:

Informacje o służbie

Wymagania dotyczące kandydatów

Wymagane dokumenty

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

 

Link do kontaktów

Link do aktualnych ogłoszeń - służba w Policji - aktualizacja 2022 r.

Link do aktualnych ogłoszeń - kandydaci do 3 lat od zwolnienia ze służby w Policji - aktualizacja 2022 r.

Link do testu wiedzy dla kandydatów do służby w Policji


Lista rankingowa kandydatów z 10 maja 2022 r. w formiacie DOC


Link do podstaw prawnych - aktualne rozporządzenie

Link do skróconego szkolenia zawodowego - test wiedzyRekrutacja na stanowiska cywilne 

Oferty pracy dla policjantów 

Pliki do pobrania

 • 143.51 KB
  Ankieta bezpieczeństwa osobowego
 • 27.5 KB
  Procedura doboru do służby w Policji 2022
 • 2.37 MB
  Kwestionariusz osobowy (2022)
Powrót na górę strony