Dobór do służby

Rekrutacja do służby w Policji

Policja szuka młodych ludzi, absolwentów szkół średnich oraz osób z wykształceniem wyższym, którzy chcieliby zostać policjantami. To wymarzona praca dla Ciebie, jeśli chcesz w życiu pomagać innym, dbać o ich bezpieczeństwo i porządek publiczny, masz predyspozycje fizyczne i psychiczne do pełnienia służby w formacji uzbrojonej i jesteś zdyscyplinowany. Służba w Policji daje szansę na rozwój zarówno osobisty jak i zawodowy. Duży wachlarz specjalistycznych szkoleń, służy pogłębianiu wiedzy, a także daje możliwość zdobycia nowych umiejętności i doświadczeń. Prestiż wykonywania zawodu zaufania społecznego, możliwość ciągłego rozwoju osobistego, stabilne zatrudnienie w instytucji państwowej, to tylko niektóre plusy służby w Policji.

 

Film spot_rekrutacyjny_KWP_w_Krakowie_z_audiodeskrypcja.mp4

Opis filmu: spot rekrutacyjny KWP w Krakowie z audiodeskrypcją

Pobierz plik spot_rekrutacyjny_KWP_w_Krakowie_z_audiodeskrypcja.mp4 (format mp4 - rozmiar 43.76 MB)

 

Komendant Główny Policji ustalił następujące termin przyjęcia do służby w 2023 roku:

  • 27 lutego,

  • 5 maja,

  • 3 lipca,

  • 23 sierpnia zmiana na 5 września 2023 r.

  • 27 października,

  • 28 grudnia.

UWAGA ! Decyzją Komendanta Głównego Policji zmieniony został termin naboru do służby w Policji z dnia 23 sierpnia 2023 r. na dzień 5 września 2023 r.


OGŁOSZENIE dotyczące procedury postępowania kwalifikacyjnego na 2023 rok


OGŁOSZENIE dotyczące procedury postępowania kwalifikacyjnego na 2023 rok prowadzonej wobec byłych funkcjonariuszy Policji


KOMUNIKAT

Informujemy, że dokumenty do służby w Policji należy składać wyłącznie osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu przy ulicy Artura Grottgera 50.
Wymagane dokumenty można składać w każdy roboczy wtorek w godzinach od 9 do 12.


Telefon sekretariatu Wydziału Wspomagającego: 47 833 41 21.


KOMUNIKAT

Informacje na temat szczegółów postępowania kwalifikacyjnego udzielane są wyłącznie w odpowiedzi na zapytania:

- skierowane przez kandydata, którego postępowanie dotyczy - osobiście w Wydziale Doboru i Szkolenia

lub

- nadane z adresu e-mail podanego w kwestionariuszu osobowym kandydata.


KOMUNIKAT

Wyższej Szkole Policji w Szczytnie od 1 października 2020 r. został uruchomiony kolejny nabór na 4-letnie studia oficerskie I stopnia na kierunku "Nauka o Policji". Oferta dotyczy wyłącznie osób, które zakończyły postępowanie kwalifikacyjne do służby w Policji i zostały umieszczone na liście rankingowej. Szczegóły na stronie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w sekcji nauka o Policji pod adresem: https//www.wspol.edu.pl/g/rekrutacja/kierunki-studiow/nauka-o-policji


KOMUNIKAT

Nabór do Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości - Informacje


PRZYDATNE LINKI:

Informacje o służbie

Wymagania dotyczące kandydatów

Wymagane dokumenty

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Link do kontaktów

Link do testu wiedzy dla kandydatów do służby w Policji


Link do podstaw prawnych - aktualne rozporządzenie


Rekrutacja na stanowiska cywilne 

Oferty pracy dla policjantów 

Powrót na górę strony