Dobór do służby

Rekrutacja do służby w Policji

Policja szuka młodych ludzi, absolwentów szkół średnich oraz osób z wykształceniem wyższym, którzy chcieliby zostać policjantami. To wymarzona praca dla Ciebie, jeśli chcesz w życiu pomagać innym, dbać o ich bezpieczeństwo i porządek publiczny, masz predyspozycje fizyczne i psychiczne do pełnienia służby w formacji uzbrojonej i jesteś zdyscyplinowany. Służba w Policji daje szansę na rozwój zarówno osobisty jak i zawodowy. Duży wachlarz specjalistycznych szkoleń, służy pogłębianiu wiedzy, a także daje możliwość zdobycia nowych umiejętności i doświadczeń. Prestiż wykonywania zawodu zaufania społecznego, możliwość ciągłego rozwoju osobistego, stabilne zatrudnienie w instytucji państwowej, to tylko niektóre plusy służby w Policji.

 

 

Komendant Główny Policji ustalił następujące termin przyjęcia do służby w 2024 roku:

  • 4 marca 2024 r.,
  • 24 kwietnia 2024 r.,
  • 8 lipca 2024 r.,
  • 9 września 2024 r.,
  • 30 października 2024 r.,
  • 30 grudnia 2024 r.

 


 

KOMUNIKAT

Informujemy, że dokumenty do służby w Policji należy składać wyłącznie osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu przy ulicy Artura Grottgera 50.
Wymagane dokumenty można składać w każdy roboczy wtorek miesiąca w godzinach od 9:00 do 19:00.


Telefon sekretariatu Wydziału Wspomagającego: 47 833 41 21.

Telefon do referentów ds. doboru do służby: 47 833 41 14 oraz 47 833 44 25.


KOMUNIKAT

Informacje na temat szczegółów postępowania kwalifikacyjnego udzielane są wyłącznie w odpowiedzi na zapytania:

- skierowane przez kandydata, którego postępowanie dotyczy - osobiście w Wydziale Doboru i Szkolenia

lub

- nadane z adresu e-mail podanego w kwestionariuszu osobowym kandydata.


KOMUNIKAT

Wyższej Szkole Policji w Szczytnie od 1 października 2020 r. został uruchomiony kolejny nabór na 4-letnie studia oficerskie I stopnia na kierunku "Nauka o Policji". Oferta dotyczy wyłącznie osób, które zakończyły postępowanie kwalifikacyjne do służby w Policji i zostały umieszczone na liście rankingowej. Szczegóły na stronie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w sekcji nauka o Policji pod adresem: https//www.wspol.edu.pl/g/rekrutacja/kierunki-studiow/nauka-o-policji


KOMUNIKAT

Nabór do Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości - Informacje


PRZYDATNE LINKI:

Dołącz do nas

Informacje o służbie

Wymagania dotyczące kandydatów

Wymagane dokumenty

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Link do kontaktów

Link do testu wiedzy dla kandydatów do służby w Policji


Link do podstaw prawnych - aktualne rozporządzenie


Rekrutacja na stanowiska cywilne 

Oferty pracy dla policjantów 

Powrót na górę strony