Porady z zakresu ruchu drogowego

Policjanci radzą co zrobić, by droga do szkoły była bardziej bezpieczna

Już jutro po wakacyjnej przerwie zabrzmi pierwszy dzwonek. Powrót uczniów do szkół to doskonała okazja do tego, by przypomnieć im podstawowe zasady poruszania się po drogach. Wszystko po to, aby zapewnić dzieciom maksymalne bezpieczeństwo.

Jak co roku we wrześniu policjanci będą prowadzić wzmożone działania pod hasłem „Bezpieczna droga do szkoły”. Ta akcja edukacyjno-informacyjna jest adresowana zarówno do dzieci, jak i wszystkich dorosłych, a w szczególności do rodziców i nauczycieli. Zanim policjanci ruszą w rejon szkół i na prelekcje z najmłodszymi już dziś przypominają podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz podpowiadają, w jaki sposób zadbać o to, by droga do szkoły była bezpieczna.

Mamo, Tato,

 • dziecko naśladuje Twoje zachowania, daj więc dobry przykład,
 • zadbaj o to, by dziecko na drodze było widoczne dla kierujących,
 • ucz i przypominaj zasady prawidłowego poruszania się po drodze – pamiętaj, że nie każdy pierwszoklasista może być samodzielnym uczestnikiem ruchu drogowego (dziecko musi mieć skończone 7 lat),
 • wyznacz dziecku jedną bezpieczną drogę z domu do szkoły/ze szkoły do domu,
 • w samochodzie przewoź dziecko zgodnie z przepisami*.

Nauczycielu,

 • odkrywaj przed dziećmi bezpieczny świat, także w sferze ruchu drogowego,
 • przez zabawę ucz dzieci zasad prawidłowego poruszania się po drodze,

Kierujący pojazdami,

 • w rejonach szkół zachowajcie szczególną ostrożność, unikajcie wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

Policjanci przypominają podstawowe zasady, których należy przestrzegać, aby na drodze nie narażać siebie i innych na niebezpieczeństwo:

 • Dziecko do 7 roku życia może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która ukończyła co najmniej 10 lat.
 • Każda osoba poruszająca się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest zobowiązana do noszenia elementów odblaskowych.
 • Pieszy idący po jezdni lub poboczu jest obowiązany iść lewą stroną drogi.
 • Na drodze o małym natężeniu ruchu, w warunkach dobrej widoczności dwóch pieszych może iść obok siebie. W pozostałych przypadkach piesi są obowiązani iść jeden za drugim.
 • Przechodząc przez jednię lub torowisko, pieszy jest obowiązany korzystać z przejść dla pieszych. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest jednak dozwolone, gdy odległość od niego przekracza 100 m. Warto pamiętać, że w przypadku gdy skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia przechodzenie dozwolone jest również na tym skrzyżowaniu. 
 • Przechodzenie przez torowisko wyodrębnione z jezdni jest dozwolone tylko w miejscu do tego przeznaczonym.
 • Jeżeli przejście dla pieszych wyznaczone jest w miejscu, w którym ruch pojazdów rozdzielono wysepką, przejście na każdej rozdzielonej jezdni uważa się za odrębne.
 • Przechodząc przez jednię należy iść najkrótszą drogą (prostopadle do osi jezdni), bez nieuzasadnionego zwalniania kroku.

Należy pamiętać, że nie wolno :

 • wchodzić na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, nawet na przejściu dla pieszych;
 • wchodzić na jezdnię spoza pojazdu lub przeszkody ograniczającej widoczność drogi;
 • przechodzić przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi;
 • przebiegać przez jezdnię.

*Dziecko mające mniej niż 150 cm wzrostu przewozi się w specjalnym foteliku bezpieczeństwa lub w  innym urządzeniu przytrzymującym, dobranym do masy i wzrostu dziecka. Zarówno foteliki jak i podstawki muszą być stosowane zgodnie z zaleceniami producenta. Jeżeli ze względu na wzrost i masę dziecka nie jest możliwe zapewnienie mu odpowiedniego fotelika lub podstawki, dopuszcza się przewożenie dziecka zapiętego w pasy bezpieczeństwa na tylnym siedzeniu pojazdu. Warunkiem jest aby wzrost dziecka wynosił co najmniej 135 cm. Jeżeli na tylnym siedzeniu przewozimy dwoje dzieci w fotelikach lub podstawkach i nie ma możliwości zainstalowania trzeciego fotelika lub podstawki, dopuszcza się przewożenie trzeciego dziecka zapiętego w pasy bezpieczeństwa, na tylnym siedzeniu. Warunkiem jest osiągnięcie przez dziecko minimalnego wieku 3 lat.  

 

Opracowanie na podstawie materiałów KGP oraz KWP w Krakowie, Fot. KMP w Nowym Sączu

 • dwóch uczniów przechodzi przez przejście dla pieszych, obok policjanci sądeckiej drogówki - zdjęcie archiwalne
Powrót na górę strony