Aktualności

Podsumowanie sobotnich działań „Prędkość” realizowanych na terenie Małopolski

20 marca br. małopolska Policja, w tym również sądecka, przeprowadziła działania ukierunkowane na ujawnianie kierujących przekraczających dopuszczalną prędkość.

Podczas tej jednodniowej akcji małopolscy policjanci skontrolowali prawie 2 tys. pojazdów, ujawnili 1612 kierujących jadących z nadmierną prędkością. Ponadto zatrzymano 24 prawa jazdy za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym.

Policjanci sądeckiej drogówki podczas tych działań skontrolowali 160 pojazdów ujawniając 136 kierujących, którzy przekroczyli dopuszczalną prędkość.

Tego typu działania policjanci prowadzą zarówno w codziennej służbie jak i cyklicznie. Mają one na celu ograniczenie zagrożeń powodowanych przez kierujących przekraczających prędkość.

Po raz kolejny apelujemy o jazdę zgodną z przepisami. Każdego roku analizy stanu bezpieczeństwa pokazują, że sprawcami wypadków drogowych w ponad 80% są kierujący, a średnio co czwarty wypadek spowodowany jest przez nadmierną prędkość.

Powrót na górę strony