Aktualności

Chronimy niechronionych. Działania policjantów na sądeckich drogach

Policjanci sądeckiej drogówki 15 marca br. prowadzili działania pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". Ta cykliczna akcja ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, czyli grupy użytkowników dróg, która podczas wypadków jest szczególnie narażona na tragiczne konsekwencje tych zdarzeń.

Podczas poniedziałkowej akcji policyjnym nadzorem zostały objęte miejsca, które są szczególnie niebezpieczne dla pieszych i rowerzystów, czyli przejścia przez ruchliwe ulice oraz przejazdy dla rowerów.

Funkcjonariusze m.in. zwracali uwagę na to, czy kierowcy nie wyprzedzają na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed nim, nie omijają pojazdu, który jechał w tym samym kierunku i zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu, a także sprawdzali czy piesi nie wchodzą na jezdnię bezpośrednio przed nadjeżdżającym pojazdem lub nie przechodzą przez jezdnię poza wyznaczonym do tego miejscem.

Policjanci podczas prowadzonych działań ujawnili łącznie 146 wykroczeń popełnionych przez kierujących wobec pieszych i rowerzystów, z czego aż 63 przekroczenia dopuszczalnej prędkości w rejonie przejść dla pieszych. W efekcie funkcjonariusze nałożyli na ich sprawców 95 mandatów i skierowali 4 wnioski do sądku o ukaranie. Jednemu z kierowców policjanci zatrzymali prawo jazdy z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym o ponad 50 km/h.


Niestety znaczna część zdarzeń związana z potrąceniem pieszych ma miejsce na przejściach dla pieszych. Czyli tam, gdzie przepisy chronią pieszego w sposób szczególny. Dlatego przypominamy, że kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, powinien zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu. Ponadto, jeśli skręca w drogę poprzeczną jest zobowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża.

Kierujący samochodami powinni także zwiększyć swoją uwagę zbliżając się m. in. do przejazdu dla rowerzystów, gdzie to korzystający z jednośladów mają pierwszeństwo.

Musimy pamiętać, że zasada ograniczonego zaufania obowiązuje wszystkich uczestników ruchu drogowego, zarówno kierowców jak i pieszych. Piesi przed wejściem na przejście powinni się dokładnie i uważnie rozglądnąć, podobnie jak kierowcy, którzy dodatkowo w rejonie przejścia dla pieszych powinni zmniejszyć swoją prędkość.

Choć noszenie odblasków w terenie zabudowanym nie jest obowiązkowe, to mimo wszystko warto rozważyć zakup choćby niewielkich elementów, aby kierowcy mieli szansę z daleka dostrzec, że zbliżamy się do jezdni. Przejścia dla pieszych są w wielu miejscach nieoświetlone, dlatego odblaskowy pasek przymocowany do torebki lub kurtki może zadecydować o naszym życiu.

Poniżej kilka prostych rad dla pieszych, których przestrzeganie poprawi ich bezpieczeństwo na drogach:

  • Noś odblaski – będziesz bardziej widoczny dla kierowców,
  • Poruszaj się chodnikiem lub drogą dla pieszych, a w razie ich braku poboczem,
  • Idź zawsze lewą stroną, twarzą do nadjeżdżającego pojazdu,
  • Przechodź przez jezdnię tylko w wyznaczonych miejscach,
  • Nie wchodź bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd – nawet na przejściu dla pieszych!
  • Oceń właściwie odległość i prędkość nadjeżdżającego pojazdu,
  • Zanim przejdziesz przez jezdnię upewnij się, że droga jest wolna,
  • Nie wychodź spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność,
  • STÓJ na czerwonym, IDŹ tylko na zielonym.

Prócz pieszych, także rowerzyści zaliczają się do grupy niechronionych uczestników ruchu drogowego. Do większości wypadków, w których poszkodowani są rowerzyści przyczyniają się kierujący samochodami osobowymi. W znacznej mierze wypadki te powstają z powodu nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu i nieprawidłowego wyprzedzania. Natomiast do zdarzeń, których rowerzyści są sprawcami dochodzi głównie na skutek nieustąpienia pierwszeństwa innym kierującym oraz podczas nieprawidłowo wykonywanego manewru skrętu.

Korzystając z roweru należy pamiętać o obowiązujących zasadach ruchu drogowego. Ważne jest, aby rowerzyści nie przejeżdżali, tylko przeprowadzali rowery przez przejścia dla pieszych, pamiętali o sygnalizowaniu skrętu ręką, a gdy tylko jest to możliwe, korzystali z  dróg dla rowerów. Na drogach tych w większości obowiązują takie same reguły, jak na jezdni, tzn. należy poruszać się prawą stroną z bezpieczną prędkością, i pamiętać, że pieszy ma pierwszeństwo na przejściu.

Apelujemy do wszystkich kierowców, rowerzystów oraz pieszych o ostrożność, stosowanie się do znaków drogowych oraz obowiązujących przepisów ruchu drogowego. Razem zadbajmy o wspólne bezpieczeństwo.

  • policjanci sądeckiej drogówki przy przejściu dla pieszych
Powrót na górę strony