Aktualności

Wspólne patrole polskich i słowackich policjantów ruchu drogowego

16 maja br. na terenach przygranicznych Polski i Słowacji zorganizowano wspólne polsko-słowackie patrole ruchu drogowego. Wzięli w nich udział funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu oraz Komendy Powiatowej Policji w Starej Lubowni.

Do wspólnych patroli zostali oddelegowani dwaj policjanci Wydziału Ruchu Drogowego sądeckiej komendy. Jeden z nich pełnił służbę wraz ze słowacką policjantką na drogach powiatu Stara Lubownia, natomiast drugi wspólnie ze słowacką mundurową patrolował odcinek drogi krajowej nr 87 na terenie gmin powiatu nowosądeckiego położonych w pobliżu granicy.

Wspólne polsko-słowackie patrole zostały wznowione po okresie pandemii. Ich celem jest nie tylko dbanie o bezpieczeństwo i zapewnienie porządku na drogach, ale także wzmocnienie policyjnej współpracy w strefie przygranicznej oraz wymiana doświadczeń związanych ze służbą. Działania będą kontynuowane cyklicznie.

  • słowacka policjantka i sądecki policjant przed jednostką w Starej Lubowni
  • wspólne zdjęcie polsko-słowackiego patrolu przy oznakowany radiowozie słowackiej Policji
Powrót na górę strony