Aktualności

Podsumowanie działań „Prędkość” na sądeckich drogach

20 maja br. na terenie Sądecczyzny policjanci Wydziału Ruchu Drogowego prowadzili akcję kontrolno-prewencyjną pn. „Prędkość”. Miała ona na celu zwrócenie uwagi kierujących na fakt, że właśnie jest to jeden z kluczowych czynników wpływających na ryzyko zaistnienia wypadku. Podczas akcji mundurowi ujawnili 142 wykroczenia, wśród których większość dotyczyła przekroczenia dopuszczalnej prędkości.

Podczas tej jednodniowej akcji sądeccy policjanci skontrolowali 136 pojazdów. Mundurowi ujawnili aż 125 kierujących, którzy jechali z nadmierną prędkością z nadmierną prędkością. W 99 przypadkach kierowcy zostali ukarani mandatami karnymi, w jednym zostanie skierowany wniosek o ukaranie do sądu. Ponadto zatrzymano 2 prawa jazdy za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym.

Tego typu działania sądeccy policjanci prowadzą zarówno w codziennej służbie, jak i cyklicznie. Mają one na celu ograniczenie zagrożeń powodowanych przez kierujących przekraczających prędkość.

Po raz kolejny apelujemy o jazdę zgodną z przepisami. Przekraczanie dopuszczalnej prędkości to nadal jedna z głównych przyczyn zdarzeń drogowych na Sądecczyźnie.

Każdego roku analizy stanu bezpieczeństwa pokazują, że sprawcami wypadków drogowych w ponad 80% są kierujący, a średnio co czwarty wypadek spowodowany jest przez nadmierną prędkość.

Pamiętajmy! Bezpieczna prędkość to ta dostosowana do natężenia ruchu, obowiązujących limitów prędkości, warunków atmosferycznych, stanu nawierzchni i własnych umiejętności.

Trzeba również pamiętać, że przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h jest wykroczeniem, za które grozi mandat w wysokości od 400 do 500 złotych oraz 10 punktów karnych. Ponadto kierującemu zostają zatrzymane uprawnienia na 3 miesiące. Jeżeli mimo zakazu kierowca nadal będzie prowadził, to okres ten wydłuża się do 6 miesięcy, natomiast, gdy w wydłużonym czasie zatrzymania prawa jazdy, w dalszym ciągu będzie łamał wydaną decyzję administracyjną, zostaną mu cofnięte uprawienia do kierowania pojazdami (a dodatkowo odpowie za przestępstwo z art. 180 a kk, za które grozi grzywna, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat).

  • policjant ruchu drogowego w kamizelce odblaskowej z napisem Policja
Powrót na górę strony