Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Każdy z nas może mieć wpływ na bezpieczeństwo w swojej okolicy - podsumowanie funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa na Sądecczyźnie

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to interaktywne narzędzie, którego głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w rejonie ich zamieszkania. Aplikacja pozwala w prosty i przede wszystkim anonimowy sposób przekazać Policji informacje o zagrożeniach w wybranych kategoriach, które w ich subiektywnym odczuciu negatywnie wpływają na poczucie bezpieczeństwa.

Każdy z nas, dzięki Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa może mieć wpływ na bezpieczeństwo w swojej okolicy. Wystarczy zaznaczyć miejsce na mapie i wybrać rodzaj zagrożenia, np. „akty wandalizmu”, „spożywanie alkoholu w miejscach publicznych”, „grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją” czy też „zła organizacja ruchu drogowego”, „przekraczanie dozwolonej prędkości” i wiele innych. Generalnie możemy wybierać z 27 kategorii. Zgłoszenia są anonimowe, zatem nie trzeba podawać swoich danych.

Wskazane na mapie zagrożenia podlegają weryfikacji (policjanci patrolują i sprawdzają wskazane miejsca), a po ich potwierdzeniu podejmowane są działania zmierzające do wyeliminowania tych zjawisk. Zatem wymiernym efektem naniesionych na mapę zagrożeń jest obecność policjantów w miejscach, w których oczekuje tego społeczeństwo.

Internauta jest na bieżąco informowany o podejmowanych działaniach. Każdy etap działalności Policji ma swoje odzwierciedlenie poprzez zmianę statusu zgłoszonego zagrożenia na Krajowej Mapie Zagrożenia Bezpieczeństwa. Naniesione zagrożenie po przyjęciu przez Policję otrzymuje status „weryfikacja”. Po okresie weryfikacji zgłoszenie zostaje zakwalifikowane jako „niepotwierdzone” lub „potwierdzone”. W przypadku zgłoszeń potwierdzonych zostaje wprowadzona procedura ich eliminacji. Po wyeliminowaniu zagrożenia otrzymuje ono status „potwierdzone (wyeliminowane)”. Natomiast w przypadku zgłoszeń potwierdzonych, za eliminację których odpowiadają instytucje pozapolicyjne (np. „niewłaściwa infrastruktura drogowa”), informacja o zagrożeniu zostaje niezwłocznie przekazana odpowiedzialnym instytucjom. W tym przypadku zgłoszenie na KMZB otrzymuje status „potwierdzone (przekazane poza Policję)”.

Zebrane na mapie informacje pozwalają na jeszcze lepszą dyslokację służb, czyli dostosowanie zarządzania patrolami do bieżących potrzeb. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa pozwoli zatem na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w miejscach wskazanych przez mieszkańców regionu.

W 2021 roku mieszkańcy Sądecczyzny nanieśli na mapę łącznie 3146 zgłoszeń, z których 54,9% zostało potwierdzonych przez funkcjonariuszy. Najczęstszymi zagrożeniami, jakie w 2021 roku zaznaczali na mapie sądeczanie były: przekraczanie dozwolonej prędkości (1358 zgłoszeń, z czego potwierdziło się 61,9%), nieprawidłowe parkowanie (484 zgłoszenia – 63,7% potwierdzonych) i spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych (265 zgłoszeń – 49,1% potwierdzonych). Z kolei do najczęściej potwierdzanych zgłoszeń w 2021 roku należą: grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją (65,5% potwierdzonych z 149 zgłoszeń), dzikie wysypiska śmieci (65,4% potwierdzonych z 81 zgłoszeń) oraz miejsce niebezpiecznej działalności rozrywkowej (64,1% potwierdzonych z 59 zgłoszeń).

Natomiast od początku funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, czyli od września 2016 roku mieszkańcy Sądecczyzny nanieśli na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa łącznie 11 733 zgłoszenia (do 31.12.2021).

Z narzędzia należy korzystać w rozsądny sposób, ponieważ każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji. Istotne jest to, że mapa nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numeru alarmowego 112.

Link do Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa

Powrót na górę strony