Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Każdy z nas może mieć wpływ na bezpieczeństwo w swojej okolicy - funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa na Sądecczyźnie

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to interaktywne narzędzie, którego głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców w rejonie ich zamieszkania. Aplikacja pozwala w prosty i przede wszystkim anonimowy sposób przekazać Policji informacje o zagrożeniach w wybranych kategoriach, które w ich subiektywnym odczuciu negatywnie wpływają na poczucie bezpieczeństwa.

Każdy z nas, dzięki Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa może mieć wpływ na bezpieczeństwo w swojej okolicy. Wystarczy zaznaczyć miejsce na mapie i wybrać rodzaj zagrożenia, np. „akty wandalizmu”, „spożywanie alkoholu w miejscach publicznych”, „grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją” czy też „zła organizacja ruchu drogowego”, „przekraczanie dozwolonej prędkości” i wiele innych. Generalnie możemy wybierać z 27 kategorii. Zgłoszenia są anonimowe, zatem nie trzeba podawać swoich danych.

Wskazane na mapie zagrożenia podlegają weryfikacji (policjanci patrolują i sprawdzają wskazane miejsca), a po ich potwierdzeniu podejmowane są działania zmierzające do wyeliminowania tych zjawisk. Zatem wymiernym efektem naniesionych na mapę zagrożeń jest obecność policjantów w miejscach, w których oczekuje tego społeczeństwo.

Internauta jest na bieżąco informowany o podejmowanych działaniach. Każdy etap działalności Policji ma swoje odzwierciedlenie poprzez zmianę statusu zgłoszonego zagrożenia na Krajowej Mapie Zagrożenia Bezpieczeństwa. Naniesione zagrożenie po przyjęciu przez Policję otrzymuje status „weryfikacja”. Po okresie weryfikacji zgłoszenie zostaje zakwalifikowane jako „niepotwierdzone” lub „potwierdzone”. W przypadku zgłoszeń potwierdzonych zostaje wprowadzona procedura ich eliminacji. Po wyeliminowaniu zagrożenia otrzymuje ono status „potwierdzone (wyeliminowane)”. Natomiast w przypadku zgłoszeń potwierdzonych, za eliminację których odpowiadają instytucje pozapolicyjne (np. „niewłaściwa infrastruktura drogowa”), informacja o zagrożeniu zostaje niezwłocznie przekazana odpowiedzialnym instytucjom. W tym przypadku zgłoszenie na KMZB otrzymuje status „potwierdzone (przekazane poza Policję)”.

Zebrane na mapie informacje pozwalają na jeszcze lepszą dyslokację służb, czyli dostosowanie zarządzania patrolami do bieżących potrzeb. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa pozwoli zatem na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w miejscach wskazanych przez mieszkańców regionu.

Mieszkańcy Sądecczyzny chętnie korzystają z możliwości, jakie daje Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa i dzielą się z sądecką Policją spostrzeżeniami dotyczącymi stanu bezpieczeństwa w ich najbliższym otoczeniu. W 2023 roku nanieśli łącznie 4134 zgłoszenia, z których 54,6% zostało potwierdzonych przez funkcjonariuszy. Najczęstszymi zagrożeniami, jakie w ubiegłym roku zaznaczali na mapie mieszkańcy naszego regionu były: przekraczanie dozwolonej prędkości (1958 zgłoszeń, z czego potwierdziło się 59,3%), nieprawidłowe parkowanie (626 zgłoszeń – 62,9% potwierdzonych) oraz niewłaściwa infrastruktura drogowa (399 zgłoszeń – 53,2% potwierdzonych). Z kolei do najczęściej potwierdzanych zgłoszeń w 2023 roku należą zgłoszenia z kategorii: dzikie wysypiska śmieci (63,7% potwierdzonych z 94 zgłoszeń), nieprawidłowe parkowanie (62,9% potwierdzonych z 626 zgłoszeń) oraz spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych (61,9% potwierdzonych z 224 zgłoszeń).

Od początku funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, czyli od jesieni 2016 roku mieszkańcy Sądecczyzny nanieśli na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa łącznie 19 969 zgłoszeń (do 31 grudnia 2023).

Z narzędzia należy korzystać w rozsądny sposób, ponieważ każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji. Istotne jest to, że mapa nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numeru alarmowego 112.

Link do Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa

  • KMZB - mapa wyświetlana na ekranie smartfona
  • laptop, na ekranie stona KMZB
  • plakat promujący KMZB
Powrót na górę strony