Jak unikać zagrożeń - porady policjantów

Bezpieczna droga do szkoły – porady policjantów

Po dwumiesięcznej przerwie wakacyjnej dzieci wracają do szkół. W celu zapewnienia im bezpieczeństwa policjanci przez pierwszy miesiąc roku szkolnego będą prowadzić w rejonach szkół zintensyfikowane działania „Bezpieczna droga do szkoły”. W ubiegłym roku szkolnym przez dłuższy czas, lekcje odbywały się zdalnie. Uczniowie pozostawali w domach, dlatego wskazane jest przypomnienie im podstawowych zasad kodeksu drogowego.

Mimo prowadzenia wzmożonych działań przez Policję, obowiązkiem dorosłych – rodziców, opiekunów jest zadbać o to, by przygotować dzieci do uczestnictwa w ruchu drogowym.

Mamo, Tato,

 • dziecko naśladuje Twoje zachowania, daj więc dobry przykład,
 • zadbaj o to, by dziecko na drodze było widoczne dla kierujących,
 • ucz i przypominaj zasad prawidłowego poruszania się po drodze,
 • wyznacz dziecku jedną bezpieczną drogę z domu do szkoły/ze szkoły do domu,
 • w samochodzie przewoź dziecko zgodnie z przepisami.

Przypominamy również podstawowe zasady, których należy przestrzegać, aby na drodze nie narażać siebie i innych na niebezpieczeństwo.

 • Dziecko do 7 roku życia może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która ukończyła co najmniej 10 lat.
 • Każda osoba poruszająca się po drodze  po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest zobowiązana do noszenia elementów odblaskowych.
 • Pieszy idący po jezdni lub poboczu jest obowiązany iść lewą stroną drogi.
 • Na drodze o małym natężeniu ruchu, w warunkach dobrej widoczności dwóch pieszych może iść obok siebie. W pozostałych przypadkach piesi są obowiązani iść jeden za drugim.
 • Przechodząc przez jednię lub torowisko, pieszy jest obowiązany korzystać z przejść dla pieszych. Jeżeli przejście dla pieszych wyznaczone jest w miejscu, w którym ruch pojazdów rozdzielono wysepką, przejście na każdej rozdzielonej jezdni uważa się za odrębne. Przechodząc przez jednię należy iść najkrótszą drogą (prostopadle do osi jezdni), bez nieuzasadnionego zwalniania kroku.
 • Należy pamiętać, że nie wolno :

- wchodzić na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd (nawet na przejściu dla pieszych);

- wchodzić na jezdnię spoza pojazdu lub przeszkody ograniczającej widoczność drogi;

- przechodzić przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi;

- przebiegać przez jezdnię.

Przypominamy o obowiązku przewożenia dzieci w fotelikach ochronnych lub w specjalnych urządzeniach przytrzymujących, tzw. podstawkach.

 • Dziecko mające mniej niż 150 cm wzrostu przewozi się w specjalnym foteliku bezpieczeństwa lub w innym urządzeniu przytrzymującym, dobranym do masy i wzrostu dziecka. Zarówno foteliki, jak i podstawki muszą być stosowane zgodnie z zaleceniami producenta.
 • Jeżeli ze względu na wzrost i masę dziecka nie jest możliwe zapewnienie mu odpowiedniego fotelika lub podstawki, dopuszcza się przewożenie dziecka zapiętego w pasy bezpieczeństwa na tylnym siedzeniu pojazdu. Warunkiem jest aby wzrost dziecka wynosił co najmniej 135cm.
 • Jeżeli na tylnym siedzeniu przewozimy dwoje dzieci w fotelikach lub podstawkach i nie ma możliwości zainstalowania trzeciego fotelika lub podstawki, dopuszcza się przewożenie trzeciego dziecka zapiętego w pasy bezpieczeństwa, na tylnym siedzeniu. Warunkiem jest osiągnięcie przez dziecko minimalnego wieku 3 lat.

Do kierujących pojazdami apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonach szkół i placówek edukacyjnych, a także o unikanie wszelkich działań, które mogłyby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

Życzymy spokojnego i bezpiecznego powrotu do szkoły.

Porady: Komenda Główna Policji oraz Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie; grafika: KGP; materiał wideo przygotowali kieleccy policjanci

 • jezdnia, samochód, dzieci z tornistrami, znaki drogowe oraz napis Bezpieczna droga do szkoły

Film bezpieczna_droga_do_szkoly_-_film.mp4

Opis filmu: bezpieczna droga do szkoły - film

Pobierz plik bezpieczna_droga_do_szkoly_-_film.mp4 (format mp4 - rozmiar 31.95 MB)

Pliki do pobrania

 • 33.5 KB
  deskrypcja tekstowa do filmu
Powrót na górę strony