Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

Uwaga. Poniższe nazwy wydziałów, zespołów, komisariatów i posterunków są linkami. Po kliknięciu w link otwiera się podstrona zawierająca dane adresowe i kierownictwo poszczególnych komórek organizacyjnych.

Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu

 

p.o. Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu
mł. insp. Adam Bukański

 

 

p.o. I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu
nadkom. Zbigniew Zacher

 

 

p.o. Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu
podinsp. Waldemar Górowski

 

 

Powrót na górę strony