Kierownictwo

nadkom. mgr Zbigniew Zacher

I ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W NOWYM SĄCZU

Absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Przebieg służby:

  • 1992 r. - służbę rozpoczął w Komendzie Rejonowej Policji w Zakopanem
  • 01.06.2003 r. - Kierownik Referatu Kryminalnego w Komisariacie Policji w Krościenku nad Dunajcem
  • 01.04.2015 r. - Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Krościenku nad Dunajcem
  • 12.03.2018 r. - p.o. I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Targu
  • 25.06.2018 r. - I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Targu
  • 01.03.2020 r. - p.o. Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu
  • 02.07.2020 r. - Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu
  • 11.03.2024 r. - p.o. I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu
  • 06.06.2024 r. - I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu
Powrót na górę strony