Zielona strefa

Zielona strefa

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji do podstawowych zadań Policji należy m.in. wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, a także inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnieniu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.

Powyższe regulacje odnoszą się nie tylko do ochrony ludzi, ale również otaczają szczególną ochroną zwierzęta przed niepożądanymi społecznie zachowaniami.

W związku z tym, Policja wzorem innych instytucji, wyrażając szczególną troskę o zwierzęta oraz pragnąc zapewnić im lepszą ochronę, włącza się w działania ukierunkowane na zwalczanie nieludzkiego ich traktowania.

Zielona strefa - Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu:

Informacje o znęcaniu się nad zwierzętami poprzez m.in. znęcanie, zabijanie, przetrzymywanie ich w niewłaściwych warunkach bytowania, oferowanie do sprzedaży lub kupna zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem wyślij e-mailem do Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu na adres: zielonastrefa@nowy-sacz.policja.gov.plIstotne jest to, że adres ten nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numeru alarmowego 112.

Przypadki znęcania się nad zwierzętami, kłusownictwo, zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt leśnych, dzikie wysypiska śmieci, niszczenie zieleni, nielegalna wycinka drzew oraz poruszanie się po terenach leśnych quadami można zgłaszać także za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa: https://mapy.geoportal.gov.pl/


Zielona strefa - Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie:

Koordynator ds. CITES
Oferowanie do sprzedaży lub kupna zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP w Krakowie
tel.: 47 83 56 024 
faks: 47 83 56 787 
sekretariat wydziału tel.: 47 83 56 000 
e-mail: zielonastrefa@malopolska.policja.gov.pl

Koordynator ds. ochrony zwierząt
Znęcanie się, zabijanie, przetrzymywanie w niewłaściwych warunkach bytowania

Wydział Prewencji KWP w Krakowie
tel.: 47 83 54 808 
faks: 47 83 54 818
sekretariat wydziału tel.: 47 83 54 800
e-mail: zielonastrefa@malopolska.policja.gov.pl

Powrót na górę strony