Dzielnicowi Komisariatu Policji w Grybowie

Dzielnicowi Komisariatu Policji w Grybowie

Kierownictwo Komisariatu Policji w Grybowie:

Komendant – NADKOM. LESZEK GÓRSKI

p.o. Zastępca komendanta – ASP. SZTAB. LUCJAN JAWORECKI

Adres:
ul. Ogrodowa 2
33-330 Grybów
Telefon   47 833 51 50

WYKAZ DZIELNICOWYCH:

ST. ASP. RAFAŁ GUBAŁA

Rejon działania (Rejon 1): Grybów - ul. Kazimierza Wielkiego, Cmentarna, oś. Na stoku, Jakubowskiego, Ogrodowa, Pocztowa, Kilińskiego, Szkolna, Przedmieście, Kościelna, Zacisze, Kochanowskiego, Chłodna, Dębowa, Cicha, Wiejska, Strzylawki, Górki, Słoneczna, Moniuszki, oś. Biała Wyżna, oś. 600 lecia, oś. Bema, Grunwaldzka, Klonowa, Akacjowa, Topolowa, Leszczynowa , Armii Krajowej, Wyspiańskiego, Rzeźnicka, Zielona, Kolejowa, Parkowa, Kościuszki, Wąska, oś. Równie, Sośnie Górne i Dolne, Grottgera, Czerwona Góra, Turystyczna, Zdrojowa, Spokojna

Telefon stacjonarny: 47 833 51 50

Telefon komórkowy: 604 332 623

E-mail: dzielnicowy.grybow24@nowy-sacz.policja.gov.pl

---------------------------------------------
DZIAŁANIA PRIORYTETOWE

Zdiagnozowane zagrożenie: wykroczenia porządkowe tj. spożywanie alkoholu, zaśmiecanie, zakłócenie ładu i porządku publicznego.

Miejsce: Grybów - Rynek.

Zakładany cel: zmniejszenie występowania zagrożenia o 50 procent.

Działania: kontrole miejsca zagrożonego przez policjantów, rozmowy z mieszkańcami, rozmowy z Burmistrzem Miasta Grybów.

Współpraca: Burmistrz Miasta Grybów, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zakładany czas realizacji: Od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku.


SIERŻ. SZTAB. WOJCIECH ZIĘBA

Rejon działania (Rejon 2): Biała Niżna, Gródek, Wyskitna, Polna

Telefon stacjonarny: 47 833 51 50

Telefon komórkowy: 604 309 980

E-mail: dzielnicowy.grybow25@nowy-sacz.policja.gov.pl

---------------------------------------------
DZIAŁANIA PRIORYTETOWE

Zdiagnozowane zagrożenie: wykroczenia porządkowe tj. spożywanie alkoholu, zaśmiecanie, zakłócenie ładu i porządku publicznego.

Miejsce: Biała Niżna – trasa biegowa przy torach.

Zakładany cel: zmniejszenie występowania zagrożenia o 50 procent.

Działania: kontrole miejsca zagrożonego przez policjantów, rozmowy z mieszkańcami, rozmowy z sołtysem wsi.

Współpraca: sołtys wsi, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zakładany czas realizacji: Od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku.


SIERŻ. SZTAB. PRZEMYSŁAW JASIŃSKI

Rejon działania (Rejon 3): Krużlowa Wyżna, Krużlowa Niżna, Stara Wieś, Chodorowa, Stróże

Telefon stacjonarny: 47 833 51 50

Telefon komórkowy: 604 323 142

E-mail: dzielnicowy.grybow26@nowy-sacz.policja.gov.pl

---------------------------------------------
DZIAŁANIA PRIORYTETOWE

Zdiagnozowane zagrożenie: wykroczenia porządkowe tj. spożywanie alkoholu, zaśmiecanie, zakłócenie ładu i porządku publicznego.

Miejsce: Stróże – rejon delikatesów.

Zakładany cel: zmniejszenie występowania zagrożenia o 50 procent.

Działania: kontrole miejsca zagrożonego przez policjantów, rozmowy z mieszkańcami, rozmowy z sołtysem wsi.

Współpraca: sołtys wsi, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kierownik delikatesów.

Zakładany czas realizacji: Od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku.


ASP. RAFAŁ FIRST

Rejon działania (Rejon 4): Kąclowa, Binczarowa, Wawrzka, Florynka

Telefon stacjonarny: 47 833 51 50

Telefon komórkowy: 604 313 890

E-mail: dzielnicowy.grybow27@nowy-sacz.policja.gov.pl

---------------------------------------------
DZIAŁANIA PRIORYTETOWE

Zdiagnozowane zagrożenie: wykroczenia porządkowe tj. spożywanie alkoholu, zaśmiecanie, zakłócenie ładu i porządku publicznego.

Miejsce: Florynka – stacja paliw.

Zakładany cel: zmniejszenie występowania zagrożenia o 40 procent.

Działania: kontrole miejsca zagrożonego przez policjantów, rozmowy z mieszkańcami, rozmowy z sołtysem wsi.

Współpraca: sołtys wsi, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kierownik stacji paliw.

Zakładany czas realizacji: Od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku.


MŁ. ASP.  ARTUR RYCEK

Rejon działania (Rejon 5): Cieniawa, Ptaszkowa, Siołkowa

Telefon stacjonarny: 47 833 51 50

Telefon komórkowy: 604 349 820

E-mail: dzielnicowy.grybow28@nowy-sacz.policja.gov.pl

---------------------------------------------
DZIAŁANIA PRIORYTETOWE

Zdiagnozowane zagrożenie: wykroczenia porządkowe tj. spożywanie alkoholu, zaśmiecanie, zakłócenie ładu i porządku publicznego.

Miejsce: Ptaszkowa – rejon delikatesów.

Zakładany cel: zmniejszenie występowania zagrożenia o 50 procent.

Działania: kontrole miejsca zagrożonego przez policjantów, rozmowy z mieszkańcami, rozmowy z sołtysem wsi.

Współpraca: sołtys wsi, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. kierownik delikatesów.

Zakładany czas realizacji: Od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku.


MŁ. ASP.  JANUSZ RZEMIŃSKI

Rejon działania (Rejon 6): Korzenna, Jasienna, Lipnica Wielka, Bukowiec

Telefon stacjonarny: 47 833 55 10

Telefon komórkowy: 604 380 846

E-mail: dzielnicowy.korzenna29@nowy-sacz.policja.gov.pl

---------------------------------------------
DZIAŁANIA PRIORYTETOWE

Zdiagnozowane zagrożenie: wykroczenia porządkowe tj. spożywanie alkoholu, zaśmiecanie, zakłócenie ładu i porządku publicznego.

Miejsce: Korzenna – rejon bazaru.

Zakładany cel: zmniejszenie występowania zagrożenia o 70 procent.

Działania:  kontrole miejsca zagrożonego przez policjantów, rozmowy z mieszkańcami, rozmowy z sołtysem wsi, rozmowy z zarządcą targowiska.

Współpraca: sołtys wsi, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Urząd Gminy w Korzennej, zarządca targowiska.

Zakładany czas realizacji: Od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku.


ASP. MARCIN JAMRO

Rejon działania (Rejon 7): Niecew, Wojnarowa, Mogilno, Posadowa Mogilska, Koniuszowa

Telefon stacjonarny: 47 833 55 10

Telefon komórkowy: 604 388 472

E-mail: dzielnicowy.korzenna30@nowy-sacz.policja.gov.pl

---------------------------------------------
DZIAŁANIA PRIORYTETOWE

Zdiagnozowane zagrożenie: wykroczenia porządkowe tj. spożywanie alkoholu, zaśmiecanie, zakłócenie ładu i porządku publicznego.

Miejsce: Koniuszowa – rejon placu zabaw przy szkole podstawowej.

Zakładany cel: zmniejszenie występowania zagrożenia o 50 procent.

Działania:  kontrole miejsca zagrożonego przez policjantów, rozmowy z mieszkańcami, rozmowy z sołtysem wsi, rozmowy z dyrektorem szkoły.

Współpraca: sołtys wsi, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Koniuszowej.

Zakładany czas realizacji: Od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku.


ST. ASP. PIOTR FORCZEK

Rejon działania (Rejon 8): Siedlce, Łęka, Trzycierz, Miłkowa, Słowikowa, Janczowa, Łyczana

Telefon stacjonarny: 47 833 55 10

Telefon komórkowy: 604 363 817

E-mail: dzielnicowy.korzenna31@nowy-sacz.policja.gov.pl

---------------------------------------------
DZIAŁANIA PRIORYTETOWE

Zdiagnozowane zagrożenie: wykroczenia porządkowe tj. spożywanie alkoholu, zaśmiecanie, zakłócenie ładu i porządku publicznego.

Miejsce: Łęka – rejon stacji paliw.

Zakładany cel: zmniejszenie występowania zagrożenia o 70 procent.

Działania:  kontrole miejsca zagrożonego przez policjantów, rozmowy z mieszkańcami, rozmowy z sołtysem wsi, rozmowy z kierownikiem stacji paliw.

Współpraca: sołtys wsi, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kierownik stacji paliw w Łęce.

Zakładany czas realizacji: Od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku.

UWAGA!

Podany adres e-mail ułatwi kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.
​W sprawach niecierpiących zwłoki, wymagających pilnej interwencji Policji należy natychmiast zadzwonić pod numer alarmowy 112.

Powrót na górę strony