Dzielnicowi Komisariatu Policji w Starym Sączu

Dzielnicowi Komisariatu Policji w Starym Sączu

Kierownictwo Komisariatu Policji w Starym Sączu:

Komendant - NADKOM. ARKADIUSZ KROK

Zastępca komendanta - ASP. SZTAB. MACIEJ KUŹMA

 

Adres:
ul. Źródlana 22
33-340 Stary Sącz
Telefon   47 833 54 00 

WYKAZ DZIELNICOWYCH:

MŁ. ASP. TOMASZ OBRZUD

Rejon działania (Rejon nr 45): Stary Sącz - 22 Stycznia, 3 maja, Akacjowa, Bandurskiego, Batorego, Bolesława Chrobrego, Brzozowa, Czarnieckiego, Daszyńskiego, Jagiellońska, Kazimierza Wielkiego, Kopernika, Królowej Jadwigi, Kwiatowa, Lenczowskiego, Leśna, Lipska, Magazynowa, Mickiewicza, Miodowa, Nowa, Obwodnica, Ogrodowa, Olszynka, Parkowa, Partyzantów, Piaski, Rocha, Rynek, Sobieskiego, Stronia, Topolowa, Węgierska, Witosa, Wrzosowa, Żwirki i Wigury.

Telefon stacjonarny: 47 833 54 38

Telefon komórkowy: 604 405 097

E-mail: Dzielnicowy.starysacz45@nowy-sacz.policja.gov.pl

---------------------------------------------
DZIAŁANIA PRIORYTETOWE

Zdiagnozowane zagrożenie: spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, zaśmiecanie miejsca publicznego oraz zakłócanie ładu i porządku publicznego przez grupującą się młodzież.

Miejsce: Stary Sącz - park przy ul. Staszica

Zakładany cel: wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców, dążenie do ograniczenia występowania zagrożeń o ok. 50 % w stosunku do okresu 6 miesięcy poprzedzających wprowadzenie powyższych działań.

Działania: kontrola miejsca zagrożonego przez policjantów, rozmowa z mieszkańcami, rozmowa z radnym.

Współpraca: Urząd Miasta i Gminy Starego Sącza, radny.

Zakładany czas realizacji: Od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku.


ST. ASP. RAFAŁ RUMAN

Rejon działania (Rejon nr 46): Stary Sącz - 11 Listopada, Ady Sari, Bazielicha, Boczna, .Braterstwa Ludów, Daszyńskiego od ul. Jana Pawła II, Dąbrowskiego, Dunajcowa, Jana Czecha, Jana Pawła II, Kilińskiego, Krakowska, Morawskiego,Nadbrzeźna,Nowa Obwodnica, Oś. 1000-lecia, Oś. Słoneczne, Paszkiewicza, Piłsudskiego, Pod Ogrodami, Podegrodzka, Polna, Powstańców Chochołowskich, Radosna, Cesarczyka, Szewska, Zjednoczenia, Źródlana (teren miejski)

Telefon stacjonarny: 47 833 54 37

Telefon komórkowy: 604 403 375

E-mail: Dzielnicowy.starysacz46@nowy-sacz.policja.gov.pl

---------------------------------------------
DZIAŁANIA PRIORYTETOWE

Zdiagnozowane zagrożenie: spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, używanie słów nieprzyzwoitych oraz zaśmiecanie miejsca publicznego przez grupujące się osoby.

Miejsce: Park&Ride - Stary Sącz przy ul. Pod Ogrodami.

Zakładany cel: wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców, dążenie do ograniczenia występowania zagrożeń o ok. 50% w stosunku do okresu 6 miesięcy poprzedzających wprowadzenie powyższych działań.

Działania: kontrola miejsca zagrożonego przez policjantów, rozmowa z mieszkańcami, obsługą Park&Ride oraz rozmowy z radnym.

Współpraca: Urząd Miasta i Gminy Starego Sącza, radny oraz obsługa Park&Ride.

Zakładany czas realizacji: Od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku.


ASP. SZTAB. MAREK DUDA (w zastępstwie MŁ. ASP. TOMASZ OBRZUD)

Rejon działania (Rejon nr 47): Myślec, Łazy Biegonickie, Popowice, Wola Krogulecka, Cyganowice, Barcice Dolne, Barcice Górne

Telefon stacjonarny: 47 833 54 38

Telefon komórkowy: 604 405 097

E-mail: Dzielnicowy.starysacz47@nowy-sacz.policja.gov.pl

---------------------------------------------
DZIAŁANIA PRIORYTETOWE

Zdiagnozowane zagrożenie: spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, zakłócanie ładu i porządku publicznego, zaśmiecanie miejsca publicznego oraz używanie słów nieprzyzwoitych.

Miejsce: Stary Sącz, ul. Cyganowice – rejon stacji paliw i sklepu spożywczo-przemysłowego.

Zakładany cel: wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców, dążenie do ograniczenia występowania zagrożeń o ok. 50% w stosunku do okresu 6 miesięcy poprzedzających wprowadzenie powyższych działań.

Działania: kontrola miejsca zagrożonego przez policjantów, rozmowa z mieszkańcami, obsługą sklepu i stacji paliw oraz rozmowy z przewodniczącą osiedla.

Współpraca: właściciel i obsługa sklepu oraz stacji paliw, przewodnicząca osiedla. 

Zakładany czas realizacji: Od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku.


SIERŻ. SZTAB. MACIEJ KAMIŃSKI

Rejon działania (Rejon nr 48): Mostki, Gołkowice Dolne, Gołkowice Górne, Skrudzina, Gaboń, Przysietnica, Moszczenica Wyżna, Moszczenica Niżna

Telefon stacjonarny: 47 833 54 33

Telefon komórkowy: 604 404 388

E-mail: Dzielnicowy.starysacz48@nowy-sacz.policja.gov.pl

---------------------------------------------
DZIAŁANIA PRIORYTETOWE

Zdiagnozowane zagrożenie: spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, zaśmiecanie miejsca publicznego oraz używanie słów nieprzyzwoitych.

Miejsce: Gołkowice Górne – rejon punktu obsługi klienta jednego z banków oraz przyległego parkingu.

Zakładany cel: wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców, dążenie do ograniczenia występowania zagrożeń o ok. 50% w stosunku do okresu 6 miesięcy poprzedzających wprowadzenie powyższych działań.

Działania: kontrola miejsca zagrożonego przez policjantów, rozmowa z mieszkańcami, jak również obsługą POK,  rozmowy z radnym i sołtysem wsi.

Współpraca: radny, sołtys wsi oraz obsługa POK.

Zakładany czas realizacji: Od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku.


SIERŻ. SZTAB. JAKUB JĘDRZEJEK

Rejon działania (Rejon nr 49): Olszana, Olszanka, Naszacowice, Juraszowa, Rogi, Mokra Wieś, Podegrodzie

Telefon stacjonarny: 47 833 54 39

Telefon komórkowy: 604 406 874

E-mail: Dzielnicowy.starysacz49@nowy-sacz.policja.gov.pl

---------------------------------------------
DZIAŁANIA PRIORYTETOWE

Zdiagnozowane zagrożenie: spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, zaśmiecanie miejsca publicznego oraz używanie słów nieprzyzwoitych.

Miejsce: Podegrodzie – rejon sklepu oraz budynku Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Zakładany cel: wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców, dążenie do ograniczenia występowania zagrożeń o ok. 50% w stosunku do okresu 6 miesięcy poprzedzających wprowadzenie powyższych działań.

Działania: kontrola miejsca zagrożonego przez policjantów, rozmowa z mieszkańcami, jak również z właścicielem i obsługą sklepu, rozmowy z sołtysem wsi oraz prezesem OSP.

Współpraca: właściciel sklepu, sołtys wsi, Prezes OSP.

Zakładany czas realizacji: Od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku.


ST. SIERŻ. MICHAŁ WOJCIECHOWSKI

Rejon działania (Rejon nr 50): Brzezna, Podrzecze, Chochorowice, Długołeka Świerkla, Gostwica, Stadła

Telefon stacjonarny: 47 833 54 34

Telefon komórkowy: 604 401 772

E-mail: Dzielnicowy.starysacz50@nowy-sacz.policja.gov.pl

---------------------------------------------
DZIAŁANIA PRIORYTETOWE

Zdiagnozowane zagrożenie: spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, akty wandalizmu i zakłócanie bezpieczeństwa i porządku publicznego przez grupujące się osoby małoletnie.

Miejsce: Brzezna – rejon szkoły podstawowej, przyległego boiska sportowego, parkingu samochodowego oraz placu zabaw.

Zakładany cel: wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców, uczniów uczęszczających do szkoły, jak również bezpieczeństwo obiektu, dążenie do ograniczenia występowania zagrożeń o ok. 50% w stosunku do okresu 6 miesięcy poprzedzających wprowadzenie powyższych działań.

Działania: kontrola miejsca zagrożonego przez policjantów, rozmowa z mieszkańcami, dyrektorem i pracownikami szkoły, jak również rozmowa z radnym i sołtysem wsi.

Współpraca: radny, sołtys wsi, dyrektor i pracownicy szkoły.

Zakładany czas realizacji: Od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku.


ST. ASP. RAFAŁ ZAGÓROWSKI

Rejon działania (Rejon nr 51): Łącko, Maszkowice, Jazowsko

Telefon stacjonarny: 47 833 55 80

Telefon komórkowy: 665 390 462

E-mail: dzielnicowy.lacko51@nowy-sacz.policja.gov.pl

---------------------------------------------
DZIAŁANIA PRIORYTETOWE

Zdiagnozowane zagrożenie: spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem oraz zaśmiecanie miejsca publicznego przez grupujące się osoby.

Miejsce: Łącko, rynek – rejon sklepów dwóch sieci spożywczych.

Zakładany cel: wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców, dążenie do ograniczenia występowania zagrożeń o ok. 50% w stosunku do okresu 6 miesięcy poprzedzających wprowadzenie powyższych działań.

Działania: kontrola miejsca zagrożonego przez policjantów, rozmowa z mieszkańcami, radnym i sołtysem wsi oraz z właścicielami i obsługą sklepów.

Współpraca: radny, sołtys wsi, właściciele i obsługa sklepów, firma obsługująca monitoring gminny.

Zakładany czas realizacji: Od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku.


ASP. EDYTA BOŁOZ

Rejon działania (Rejon nr 52): Czerniec, Zabrzeż, Zarzecze, Zagorzyn, Wola Pikulina, Wola Kosnowa, Kadcza, Brzyna, Obidza, Łazy Brzyńskie, Kicznia, Czarny Potok, Szczereż

Telefon stacjonarny: 47 833 55 81

Telefon komórkowy: 604 408 995

E-mail: dzielnicowy.lacko52@nowy-sacz.policja.gov.pl

---------------------------------------------
DZIAŁANIA PRIORYTETOWE

Zdiagnozowane zagrożenie: spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, używanie słów nieprzyzwoitych oraz zaśmiecanie miejsca publicznego przez grupujące się osoby.

Miejsce: Obidza – rejon sklepu spożywczego oraz pobliskiego parkingu.

Zakładany cel: wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców, dążenie do ograniczenia występowania zagrożeń o ok. 50% w stosunku do okresu 6 miesięcy poprzedzających wprowadzenie powyższych działań.

Działania: kontrola miejsca zagrożonego przez policjantów, rozmowa z mieszkańcami, radnym i sołtysem wsi oraz z właścicielem i obsługą sklepu.

Współpraca: radny, sołtys wsi, właściciel i obsługa sklepu.

Zakładany czas realizacji: Od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku.

UWAGA!

Podany adres e-mail ułatwi kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.
W sprawach niecierpiących zwłoki, wymagających pilnej interwencji Policji należy natychmiast zadzwonić pod numer alarmowy 112.


 

 

Powrót na górę strony