Dzielnicowi Komisariatu Policji w Łososinie Dolnej

Dzielnicowi Komisariatu Policji w Łososinie Dolnej

Komendant Komisariatu Policji w Łososinie Dolnej:
ASP. SZTAB. BOGDAN WOJTAS

Adres:
Łososina Dolna 400
33-314 Łososina Dolna
Telefon   47 833 52 50 

WYKAZ DZIELNICOWYCH:

ASP. JAKUB ORZEŁ

 

Rejon działania (Rejon nr 1): Tęgoborze, Białawoda, Stańkowa, Świdnik, Zawadka, Znamirowice, Wronowice, Żbikowice, Łyczanka, Skrzętla-Rojówka

Telefon stacjonarny: 47 833 52 50

Telefon komórkowy: 604 430 086

E-mail: Dzielnicowy.lososinadolna53@nowy-sacz.policja.gov.pl

---------------------------------------------
DZIAŁANIA PRIORYTETOWE

Zdiagnozowane zagrożenie: wykroczenia porządkowe tj. spożywanie alkoholu, zaśmiecanie, zakłócenie spoczynku nocnego.

Miejsce: Tęgoborze, ul. Podgórze – rejon brzegu Jeziora Rożnowskiego w miejscu wodowania sprzętu pływającego, parkingu i altany.

Zakładany cel: zmniejszenie występowania zagrożenia o 50%.

Działania: doraźne kontrole, rozmowy z mieszkańcami.

Współpraca: Wójt Gminy Łososina Dolna, radny miejscowości Tęgoborze, sołtys miejscowości Tęgoborze.

Zakładany czas realizacji: Od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku.


SIERŻ. SZTAB. ARTUR FORYŚ

Rejon działania (Rejon nr 2): Łososina Dolna, Bilsko, Witowice Górne, Witowice Dolne, Michalczowa, Rąbkowa, Tabaszowa, Łęki

Telefon stacjonarny: 47 833 52 50

Telefon komórkowy: 604 428 441

E-mail: Dzielnicowy.lososinadolna54@nowy-sacz.policja.gov.pl

---------------------------------------------
DZIAŁANIA PRIORYTETOWE

Zdiagnozowane zagrożenie: wykroczenia porządkowe tj. spożywanie alkoholu, używanie słów wulgarnych, zaśmiecanie, zakłócenia ładu i porządku publicznego, palenie wyrobów tytoniowych.

Miejsce: Łososina Dolna – rejon stacji paliw.

Zakładany cel: zmniejszenie występowania zagrożenia o 50%.

Działania: doraźne kontrole, prowadzenie działań profilaktycznych.

Współpraca: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łososinie Dolnej, sołtys miejscowości Łososina Dolna, właściciel stacji paliw.

Zakładany czas realizacji: Od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku.


SIERŻ. SZTAB. PIOTR LUPA

Rejon działania (Rejon nr 3): Tropie, Roztoka Brzeziny, Rożnów, Bartkowa-Posadowa, Bujne

Telefon stacjonarny: 47 833 54 50

Telefon komórkowy: 604 431 492 

E-mail: Dzielnicowy.lososinadolna55@nowy-sacz.policja.gov.pl

---------------------------------------------
DZIAŁANIA PRIORYTETOWE

Zdiagnozowane zagrożenie: wykroczenia porządkowe tj. spożywanie alkoholu, zaśmiecanie.

Miejsce: Roztoka-Brzeziny – rejon parkingu przy szkole podstawowej.

Zakładany cel: zmniejszenie występowania zagrożenia o 50%.

Działania: doraźne kontrole, rozmowy z mieszkańcami.

Współpraca: Wójt Gminy Łososina Dolna, radny miejscowości Tęgoborze, sołtys miejscowości Tęgoborze.

Zakładany czas realizacji: Od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku.


ASP. ROMAN PRUSAK

Rejon działania (Rejon nr 4): Gródek nad Dunajcem, Przydonica, Podole-Górowa, Lipie, Sienna, Jelna, Zbyszyce

Telefon stacjonarny: 47 833 54 50

Telefon komórkowy: 604 432 409

E-mail: Dzielnicowy.lososinadolna56@nowy-sacz.policja.gov.pl

---------------------------------------------
DZIAŁANIA PRIORYTETOWE

Zdiagnozowane zagrożenie: zakłócenie ładu i porządku publicznego, spożywanie alkoholu w miejscach publicznych.

Miejsce: Gródek nad Dunajcem – rejon Gminnego Ośrodka Kultury.

Zakładany cel: zmniejszenie występowania zagrożenia o 50%.

Działania: doraźne kontrole, rozmowy z mieszkańcami.

Współpraca: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury.

Zakładany czas realizacji: Od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku.

UWAGA!

Podany adres e-mail ułatwi kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.
W sprawach niecierpiących zwłoki, wymagających pilnej interwencji Policji należy natychmiast zadzwonić pod numer alarmowy 112.

 

Powrót na górę strony