Dzielnicowi Komisariatu Policji w Łososinie Dolnej

Dzielnicowi Komisariatu Policji w Łososinie Dolnej

Komendant Komisariatu Policji w Łososinie Dolnej:
ASP. SZTAB. BOGDAN WOJTAS

Adres:
Łososina Dolna 400
33-314 Łososina Dolna
Telefon   47 833 52 50 

WYKAZ DZIELNICOWYCH:

ASP. SZTAB. GRZEGORZ PRUSAK

Rejon działania: Łososina Dolna, Bilsko, Witowice Górne, Witowice Dolne, Michalczowa, Rąbkowa, Tabaszowa, Łęki

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie (planowany czas realizacji od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku):

Rąbkowa – przeciwdziałanie spożywaniu alkoholu oraz popełnianiu wykroczeń porządkowych w rejonie przystanku autobusowego przy delikatesach.

Telefon stacjonarny: 47 833 52 82

Telefon komórkowy: 604 428 441

E-mail: Dzielnicowy.lososinadolna54@nowy-sacz.policja.gov.pl


MŁ. ASP. JAKUB ORZEŁ

Rejon działania: Tęgoborze, Białawoda, Stańkowa, Świdnik, Zawadka, Znamirowice, Wronowice, Żbikowice, Łyczanka, Skrzętla-Rojówka

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie (planowany czas realizacji od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku):

Tęgoborze – przeciwdziałanie spożywaniu alkoholu oraz zakłóceniu ładu i porządku publicznego w rejonie molo przy ulicy Podgórze

Telefon stacjonarny: 47 833 52 81

Telefon komórkowy: 604 430 086

E-mail: Dzielnicowy.lososinadolna51@nowy-sacz.policja.gov.pl


ST. ASP. EWELINA ŁAGOSZ

Rejon działania: Tropie, Roztoka Brzeziny, Rożnów, Bartkowa Posadowa, Bujne

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie (planowany czas realizacji od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku):

Bartkowa Posadowa – przeciwdziałanie spożywaniu alkoholu i uszkodzeniom mienia przez młodzież grupującą się w rejonie stacji paliw.

Telefon stacjonarny: 47 833 54 61

Telefon komórkowy: 604 431 492 

E-mail: Dzielnicowy.lososinadolna56@nowy-sacz.policja.gov.pl


MŁ. ASP. ROMAN PRUSAK

Rejon działania: Gródek nad Dunajcem, Przydonica, Podole-Górowa, Lipie, Sienna, Jelna, Zbyszyce

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie (planowany czas realizacji od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku):

Gródek nad Dunajcem – przeciwdziałanie spożywaniu alkoholu, zakłócaniu ładu i porządku publicznego oraz zaśmiecaniu w rejonie altany przy Gminnym Ośrodku Kultury.

Telefon stacjonarny: 47 833 54 50

Telefon komórkowy: 604 432 409

E-mail: Dzielnicowy.lososinadolna55@nowy-sacz.policja.gov.pl

UWAGA!

Podany adres e-mail ułatwi kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.
W sprawach niecierpiących zwłoki, wymagających pilnej interwencji Policji należy natychmiast zadzwonić pod numer alarmowy 112.

 

Powrót na górę strony