Z życia garnizonu

Dwóch sądeckich policjantów wzięło udział w polsko-niemieckim seminarium w Gimborn w Niemczech

W dniach od 17 do 21 czerwca br., w Centrum Szkoleniowym Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji w Gimborn w Niemczech odbyło się polsko-niemieckie seminarium pod tytułem „Złość w brzuchu – dzieci i młodzież jako ofiary i sprawcy”, w którym wzięli udział przedstawiciele Policji z Niemiec i Polski, w tym dwoje sądeckich policjantów.

W seminarium, które zostało zorganizowane w zabytkowym zamku w Gimborn w Nadrenii Północnej-Westfalii wzięło udział 10 policjantów z Niemiec oraz 13 policjantów z Polski, w tym dwóch członków IPA Region Nowy Sącz, będących jednocześnie funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu – kom. Sebastian Wójtowicz, Komendant Komisariatu Policji w Muszynie oraz sierż. sztab. Dariusz Dutkiewicz, dzielnicowy Komisariatu Policji w Krynicy-Zdroju.

W ciągu pięciu dni seminarium uczestnicy dowiedzieli się m.in. o funkcjonujących w Polsce i Niemczech przepisach prawa dotyczących nieletnich sprawców czynów karalnych, o problemach, z jakimi w tym zakresie mierzą się tamtejsi policjanci oraz o ich planach na przeciwdziałanie przestępczości i przemocy wśród nieletnich.

Jednym z prelegentów seminarium był kom. Sebastian Wójtowicz, który w swoim wykładzie pn. „Zjawisko przestępczości wśród nieletnich na przykładzie województwa małopolskiego” przybliżył obowiązujące w Polsce regulacje prawne dotyczące nieletnich.

Spotkanie w Międzynarodowym Centrum Szkoleniowym IPA w Gimborn było doskonałą okazją, do wymiany doświadczeń między polskimi i niemieckimi policjantami, porozmawiania o problemach stawianych przed Policją w ciągle zmieniającym się świecie, a także nabycia nowej wiedzy i umiejętności przydatnych w codziennej służbie.

Fot. kom. Sebastian Wójtowicz oraz Organizator.

wspólne zdjęcie uczestników seminarium

  • uczestnicy prelekcji siedzą przy stołach
  • część uczestników seminarium podczas wykładu
  • kom. S. Wójtowicz podczas prelekcji
  • kom. S. Wójtowicz przy mównicy
  • przy stole siedzą sądeccy policjanci, obok dwie policjantki
  • wspólne zdjęcie uczestników seminarium na tle zamku
Powrót na górę strony