Z życia garnizonu

Kierownictwo sądeckiej Policji zostało powołane na stanowiska

Decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Piotra Morajki, z dniem 1 czerwca br. mł. insp. Adam Bukański został powołany na stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu, z kolei 6 czerwca 2024 roku na stanowiska I Zastępcy oraz Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu zostali powołani nadkom. Zbigniew Zacher oraz podinsp. Waldemar Górowski.

W związku z awansem dotychczasowego Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu, 29 lutego br. p.o. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie powierzył pełnienie obowiązków na tym stanowisku mł. insp. Adamowi Bukańskiemu, dotychczasowemu I zastępcy komendanta. Z kolei z dniem 11 marca br. rozkazy personalne o powierzeniu obowiązków na stanowiskach I Zastępcy oraz Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu otrzymali nadkom. Zbigniew Zacher oraz podinsp. Waldemar Górowski.

Początkiem czerwca br. Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie insp. Piotr Morajko podjął decyzję o powołaniu na stanowiska Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu oraz jego zastępców. Mł. insp. Adam Bukański został powołany z dniem 1 czerwca br., natomiast nadkom. Zbigniew Zacher oraz podinsp. Waldemar Górowski z dniem 6 czerwca br.

  • komendant i jego zastępcy na tle baneru sądeckiej Policji
  • wspólne zdjęcie komendantów i kadry sądeckiej jednostki
  • wspólne zdjęcie komendanta i jego zastępców
Powrót na górę strony