Z życia garnizonu

Uroczyste obchody święta sądeckiej Policji. Tym razem policjanci świętowali w Krynicy-Zdroju

20 lipca br. podczas uroczystego apelu uczczono na Sądecczyźnie 104. rocznicę powołania Policji Państwowej. W tym roku sądeccy policjanci świętowali w wyjątkowym miejscu, w perle polskich uzdrowisk, Krynicy-Zdroju. Jej niepowtarzalny klimat doskonale wpisał się w atmosferę uroczystości, w czasie której nie zabrakło podziękowań za oddaną służbę i pracę oraz gratulacji dla awansowanych i wyróżnionych. Wydarzeniu towarzyszył piknik profilaktyczno-edukacyjny z pokazem sprzętu służb mundurowych oraz promocja zawodu policjanta.

Swoją obecnością w uroczystym apelu zaszczycili nas m.in. nadinsp. Michał Ledzion – Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, Arkadiusz Mularczyk – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, panie Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Barbara Bartuś i Urszula Nowogórska, a także Wiktor Durlak – Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Marian Skrzypiec – Honorowy Konsul Republiki Indonezji w Krakowie, Wojciech Piech – Sekretarz Województwa Małopolskiego, Radni Województwa Małopolskiego – Marta Mordarska, Jadwiga Wójtowicz oraz Stanisław Pasoń, Ludomir Handzel – Prezydent Miasta Nowego Sącza, Marek Kwiatkowski – Starosta Nowosądecki, burmistrzowie, na czele z gospodarzem krynickiego uzdrowiska oraz wójtowie z terenu Sądecczyzny, a także duchowieństwo na czele z kapelanami Policji – ks. prof. drem hab. Stanisławem Sojką i ks. drem Kazimierzem Fąfarą. Nie zabrakło również przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, służb mundurowych i ratowniczych, urzędów, instytucji, uczelni wyższych oraz firm, z którymi współpracuje sądecka Policja, a także związków zawodowych i policyjnych stowarzyszeń. W uroczystym apelu wzięli udział również przedstawiciele małopolskiego garnizonu Policji, w tym komendanci powiatowi Policji w Bochni, Gorlicach i Limanowej. Oprócz obecnego kierownictwa, insp. dra Krzysztofa Dymury i jego zastępców – mł. insp. Adama Bukańskiego i nadkom. Zbigniewa Zachera, nie zabrakło również byłych komendantów sądeckiej jednostki i policyjnych emerytów.

Uroczystości rozpoczęły się na deptaku przed budynkiem Pijalni Głównej w Krynicy-Zdroju od wprowadzenia pocztu flagowego i sztandarowego Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu oraz złożenia meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie – nadinsp. Michałowi Ledzionowi, przez dowódcę uroczystości, nadkom. Tomasza Fortunę. Kiedy poczet flagowy podnosił flagę państwową na maszt, zebrani odśpiewali hymn państwowy.

Następnie głos zabrał gospodarz uroczystości, insp. dr Krzysztof Dymura, który przywitał zabranych. Komendant podkreślił, że choć ostatni rok był dla sądeckich policjantów czasem wytężonej służby, funkcjonariusze dołożyli wszelkich starań, by zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom Sądecczyzny oraz turystom goszczącym w naszym regionie, osiągając przy tym bardzo dobre wyniki w służbie. Szef sądeckich policjantów pogratulował wszystkim odznaczonym i awansowanym oraz podziękował za profesjonalizm i zaangażowanie, zwracając się do nich m.in. takimi słowami: „Jestem dumny, że mam takich podwładnych, którzy wykazują się czujnością i wzorową postawą zarówno w czasie służby, jak i poza nią, bez względu na wszystko stojących na straży prawa i bezpieczeństwa obywateli, w każdej chwili wypełniających słowa roty policyjnego ślubowania”. Komendant skierował także podziękowania do pracowników zatrudnionych w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu: „Zawsze podkreślam, że sprawne funkcjonowanie sądeckiej Policji nie byłoby bez Państwa możliwe. Bardzo Wam dziękuję za fachowość, z jaką wykonujecie swoje codzienne obowiązki, wspierając kolegów w policyjnych mundurach.” Komendant przekazał wszystkim serdeczne życzenia, podziękował też rodzinom funkcjonariuszy oraz policyjnym emerytom.

Insp. dr Krzysztof Dymura zwrócił się także do przybyłych gości i podziękował za życzliwość, okazywane wsparcie sądeckiej Policji oraz wszelkie działania podejmowane na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Sądecczyzny, jak również za pomoc w organizacji uroczystego apelu w krynickim uzdrowisku.

Po przemówieniu Komendanta Dymury zostały wręczone medale, odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe. Brązową odznakę „Zasłużony Policjant”, nadaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, otrzymało 5 funkcjonariuszy. Ponadto, podczas tegorocznego święta na wyższe stopnie służbowe zostało mianowanych 114 sądeckich policjantów, z których 40 odbierało wyróżnienia w czasie uroczystej zbiórki. Akty mianowania wręczył Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie oraz Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu.

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Złotym Medalem za Zasługi dla Policji został odznaczony Leszek Skowron – Wójt Gminy Korzenna, natomiast Brązowym Medalem za Zasługi dla Policji, ks. dr Jerzy Jurkiewicz – Prepozyt Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu.

Z okazji 104. rocznicy powołania Policji Państwowej insp. dr Krzysztof Dymura wręczył wyróżnionym gościom pamiątkowe podziękowania, jako wyraz wdzięczności za wspieranie sądeckich policjantów w codziennej służbie.

Ponadto Zarząd Województwa Małopolskiego za aktywne działania na rzecz społeczności lokalnych, wzbogacające dorobek regionu, nadał Srebrny Krzyż Małopolski mł. asp. Oliwierowi Martynie – Zastępcy Przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Funkcjonariuszy i Pracowników Policji Województwa Małopolskiego. Honorową odznakę w imieniu zarządu województwa wręczyła Marta Mordarska – Radna Województwa Małopolskiego.

Z kolei Starosta Nowosądecki Marek Kwiatkowski przyznał policjantom oraz pracownikom sądeckiej jednostki Srebrne Jabłka Sądeckie. Wyróżnienie otrzymali: podinsp. Marek Opoka – Ekspert Zespołu do Walki z Korupcją Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą, kom. Sebastian Lubański – Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Krynicy-Zdroju, podkom. Ryszard Ogurek – Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego, Maria Mróz, Stanisław Pyrek, asp. sztab. Marek Kosiński, asp. sztab. Jarosław Kuźma oraz asp. sztab. Dariusz Tokarz.

Podczas uroczystości wręczone zostały również Brązowe Krzyże za Zasługi dla Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność Funkcjonariuszy i Pracowników Policji. Tym odznaczeniem zostali uhonorowani insp. dr Krzysztof Dymura – Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu oraz Krzysztof Kotowicz – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ Solidarność.

Następnie Złotym Krzyżem za Zasługi dla Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów został uhonorowany st. chor. sztab. Andrzej Baziak – Przewodniczący Sekcji Straży Granicznej w Krajowej Radzie Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Mieczysław Orczykowski – Prezes Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Nowym Sączu.

Złotą odznaką „Za Zasługi dla Krwiodawstwa w Policji” został uhonorowany nadinsp. Michał Ledzion – Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie. Dwóch kolejnych funkcjonariuszy otrzymało srebrną odznakę „Za Zasługi dla Krwiodawstwa w Policji”. Dodatkowo Medalami Pamięci Polskiego Czynu Zbrojnego – 100-lecia Bitwy Warszawskiej 1920 roku – Cudu Nad Wisłą zostało wyróżnionych 5 funkcjonariuszy, w tym m.in. mł. insp. Adam Bukański – I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu i nadkom. Zbigniew Zacher – Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu.

Następnie zostały wręczone medale i odznaczenia wyróżniającym się członkom Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji.

W kolejnej części uroczystości głos zabrał nadinsp. Michał Ledzion. Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie zwrócił się do sądeckich policjantów takimi słowami: „To ogromny zaszczyt uczestniczyć w tej uroczystości i móc złożyć w imieniu własnym, ale również Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz gen. insp. dra Jarosława Szymczyka, Komendanta Głównego Policji, wyrazy uznania i szacunku dla wszystkich funkcjonariuszy nowosądeckiej Policji. Szanowni Państwo, kłaniam się nisko i wyrażam ogromną wdzięczność dla roli, jaką odgrywacie w tworzeniu bezpiecznego regionu. To dzięki Wam Małopolska należy do jednego z bardziej bezpiecznych regionów w Polsce. […] Chcę bardzo podziękować Koleżankom i Kolegom Funkcjonariuszom, ale również pracownikom Policji, bo bez nich nasze zadania nie mogłyby być tak efektywnie realizowane. Wyrażam ogromną wdzięczność za to, jak wspieracie funkcjonariuszy Policji”. Nadinsp. Michał Ledzion skierował również podziękowania do przedstawicieli władz państwowych i samorządowych oraz instytucji, organizacji i stowarzyszeń, które na co dzień wspierają działania Policji.

Po generale głos zabrali zaproszeni goście, którzy serdecznie dziękowali za bardzo dobrą współpracę z sądecką Policją, za zaangażowanie i poświęcenie na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu nowosądeckiego i miasta Nowego Sącza. Z okazji Święta Policji przekazali również gratulacje wyróżnionym i awansowanym oraz serdeczne życzenia zdrowia, sił, wszelkiej pomyślności, satysfakcji oraz licznych sukcesów dla funkcjonariuszy i pracowników komendy, dziękując również im najbliższym za wyrozumiałość.

Uroczysty apel upamiętniający 104. rocznicę powołania Policji Państwowej zakończył się odprowadzeniem sztandaru Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu oraz złożeniem meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie.

Po zakończeniu apelu na krynickim deptaku zorganizowano piknik profilaktyczno-edukacyjny z pokazem sprzętu służb mundurowych oraz promocją zawodu policjanta.

 

 • 1. wprowadzenie sztandaru KMP
 • 2. policjanci, dowódca uroczystości, poczet sztandarowy
 • 3. poczet flagowy i sztandarowy
 • 4. dowódca uroczystości składa meldunek generałowi Ledzionowi
 • 5. generał salutuje, sztandar opuszczony
 • 6. generał i dowódca salutują, sztandar opuszczony
 • 7. generał salutuje, obok goście uroczystości
 • 8. uczestnicy uroczystości na deptaku
 • 9. poczet flagowy podnosi flagę na maszt
 • 10. poczet sztandarowy, w tle policjanci
 • 11. policjanci i zaproszeni goście, mundurowi salutują - fot. Tomasz Łakoma
 • 12. Komendant Dymura przy mównicy
 • 13. poczet flagowy, w tle goście uroczystości
 • 14. generał i zaproszeni goście
 • 15. komendant Dymura podczas przemówienia
 • 16. poczet sztandarowy i zaproszeni goście na tle budynku Pijalni Głównej
 • 17. awansowani policjanci stoją w rzędach
 • 18. funkcjonariusze stoją w rzędzie
 • 19. policjanci stoją w rzędach
 • 20. umundurowali policjanci stoją w rzędach
 • 21. poczet sztandarowi i policjanci do awansu
 • 22. poczet sztandarowy - fot. Tomasz Łakoma
 • 23. generał wręcza akt mianowania
 • 24. policjanta oddaje honor
 • 25. policjantka salutuje
 • 26. policjantka odbiera akt mianowania
 • 27. funkcjonariuszka salutuje
 • 28. policjanci stoją w rzędzie, w ręku trzymają akty mianowania
 • 29. awansowani policjanci z aktami mianowania
 • 30. generał wręczna odznakę Zasłużony Policjant
 • 31. komendant gratuluje ks. prepozytowi Medali za zasługi dla Policji
 • 32. generał z podziękowaniem oraz komendant
 • 33. parlamentarzyści z podziękowaniami i komendant Dymura
 • 34. samorządowcy z podziękowaniami i komendant Dymura
 • 35. przedstawiciele służb mundurowych, związkowcy i inne osoby z podziękowaniami oraz komendant Dymura
 • 36. M. Mordarska dekoruje policjanta Srebrnym Krzyżem Małopolski
 • 37. starosta dekoruje policjanta Srebrnym Jabłkiem Sądeckim
 • 38. policjanci i pracownicy udekorowani Srebrnym Jabłkiem Sądeckim
 • 39. komendant Dymura otrzymuje Brązowy Krzyż za Zasługi dla NSZZ Solidarność Funkcjonariuszy i Pracowników Policji
 • 40. osoby udekorowane Brązowym Krzyżem za Zasługi dla NSZZ Solidarność Funkcjonariuszy i Pracowników Policji
 • 41. funkcjonariusz SG dekorowany Złotym Krzyżem za Zasługi dla NSZZ Policjantów
 • 42. związkowcy i uhonorowani Złotym Krzyżem za zasługi dla NSZZ Policjantów
 • 43. generał uhonorowany Złotą odznaką „Za Zasługi dla Krwiodawstwa w Policji”
 • 44. generał odbiera gratulacje
 • 45. działacze PCK z generałem
 • 46. komendant Bukański otrzymuje Medal Pamięci Polskiego Czynu Zbrojnego
 • 47. komendant Zacher otrzymuje Medal Pamięci Polskiego Czynu Zbrojnego
 • 48. uhonorowani Medalami Pamięci Polskiego Czynu Zbrojnego i Srebrnymi Odznakami „Za Zasługi dla Krwiodawstwa w Policji”
 • 49. Prezydent IPA dekruje policjanta wyróżnieniem
 • 50. członkowie IPA z wyróżnieniami
 • 51. generał Ledzion przemawia
 • 52. parlamentarzyści
 • 53. generał Ledzion i Komendant Dymura - fot. Tomasz Łakoma
 • 54. wyprowadzenie sztandaru
 • 55. poczet flagowy i goście apelu
 • 56. poczet sztandarowy wyprowadza sztandar
 • 57. wspólne zdjęcie przed Pijalnią Główną
 • 58. policyjne pojazdy na deptaku
 • 59. generał i komendant Dymura przy stoisku promocyjnym Policji
 • 60. policjantka na stoisku promocyjnym
 • 61. amerykański radiowóz, służbowe motocykle i radiowóz z dawnych lat
 • 62. policjant ruchu drogowego rozmawia z mieszkańcami
 • 63. policyjne radiowozy i stoisko Policji
 • 64. generał Ledzion z komendantem Dymurą przy stoisku Straży Granicznej
 • 65. kolekcja modeli policyjnych radiowozów
 • 66. stoisko promocyjne GOPR
 • 67. dzieci bawią się na dmuchańcach
 • 68. dziecko na quadzie
 • 69. policjanci oglądają wystawę w pijalni
Powrót na górę strony