Z życia garnizonu

Policjanci z Piwnicznej-Zdroju mają nowego komendanta

6 czerwca br. Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu uroczyście wręczył podkomisarzowi Szczepanowi Janeckiemu rozkaz personalny o powołaniu go na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Piwnicznej-Zdroju. W uroczystości wzięli udział m.in. przedstawiciele lokalnego samorządu.

6 czerwca br. podczas uroczystej zbiórki w sali budynku Komisariatu Policji w Piwnicznej-Zdroju insp. dr Krzysztof Dymura – Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu wręczył rozkaz personalny podkom. Szczepanowi Janeckiemu o powołaniu na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Piwnicznej-Zdroju.

Insp. dr Krzysztof Dymura pogratulował swojemu podwładnemu awansu i podziękował za dotychczasową sumienną służbę. „Dał się Pan poznać jako osoba, która nie tylko ma fachową wiedzę, ale potrafi również zarządzać ludźmi i budować dobrą atmosferę. Serdecznie gratuluję tego awansu. Liczę, że nowe stanowisko przyniesie Panu same sukcesy” – powiedział szef sądeckich policjantów do podkom. Szczepana Janeckiego.

W spotkaniu wziął również udział Burmistrz Piwnicznej-Zdroju – Dariusz Chorużyk, Wójt Gminy Rytro – Jan Kotarba wraz z zastępcą – Mariuszem Zuberem. Samorządowcy przyłączyli się do gratulacji i życzeń, dziękując za wzorową współpracę z piwniczańskimi policjantami, deklarowali wsparcie inicjatyw sprzyjających bezpieczeństwu mieszkańców i turystów odwiedzających terenu obu gmin.


Podkomisarz Szczepan Janecki rozpoczął służbę 1 lipca 2004 roku w Oddziale Prewencji Policji w Warszawie, a od lipca 2005 roku pełnił służbę w Oddziale Prewencji Policji w Krakowie. W 2011 roku został przeniesiony do Posterunku Policji w Łącku, a od 2015 roku pełnił funkcję kierownika tego posterunku. W 2020 roku został powołany na Zastępcę Komendanta Komisariatu Policji w Starym Sączu. Od 1 czerwca br. pełni służbę na stanowisku Komendanta Komisariatu Policji w Piwnicznej-Zdroju.

wspólne zdjęcie przed budynkiem komisariatu

  • 1. podkom. Szczepan Janecki
  • 2. na zdjęciu awansowany funkcjonariusz, komendant Dymura, przedstawiciele samorządu i dwóch piwniczańskich policjantów
  • 3. Komendant Dymura gratuluje i ściska dłoń podkom. Janeckiemu
  • 4. Burmistrz Piwnicznej-Zdroju przemawia do zebranych
  • 5. dowódca melduje zakończenie zbiórki
  • 6. wspólne zdjęcie uczestników spotkania
Powrót na górę strony