Z życia garnizonu

Uroczyste spotkanie z funkcjonariuszkami i pracownicami sądeckiej Policji z okazji Dnia Kobiet

W Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu służy i pracuje 181 kobiet. W podziękowaniu za ich trud, zaangażowanie i profesjonalizm, w tym szczególnym dniu, jakim jest Międzynarodowy Dzień Kobiet, w sądeckiej jednostce kierownictwo, przedstawiciele związków zawodowych oraz stowarzyszenia IPA Region Nowy Sącz zorganizowali uroczyste spotkanie i złożyli Paniom najserdeczniejsze życzenia.

8 marca br. I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu, mł. insp. Adam Bukański w imieniu Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu insp. dra Krzysztofa Dymury, a także kadry kierowniczej i wszystkich sądeckich policjantów złożył najserdeczniejsze życzenia oraz podziękowania dla policjantek i pracownic sądeckiej Policji z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet.

Komendant zwrócił się do licznie zebranych w sali konferencyjnej Pań m.in. takimi słowami: „Dzisiejsze spotkanie jest wyrazem szacunku dla Was, a jednocześnie doskonałą okazją, by podziękować Wam za wsparcie, jakie nam dajecie, a także za Wasze poświęcenie i liczne wyrzeczenia. Dlatego z okazji Waszego święta składamy najlepsze życzenia – dużo zdrowia, szczęścia, zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym, spełnienia wszystkich marzeń oraz żebyście zawsze były tak uśmiechnięte, jak dzisiaj”.

Następnie głos zabrali przedstawiciele organizacji związkowych funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz stowarzyszenia IPA Region Nowy Sącz, którzy również przekazali Paniom najserdeczniejsze życzenia z okazji ich święta.

Podczas spotkania tradycyjnie już wręczono kobietom kwiaty i słodkie upominki, a w ramach niespodzianki przygotowanej przez przedstawicieli związków zawodowych, kilka swoich hitów zaśpiewał Kordian.

  • 1. kobiety w sali konferencyjnej stoją w kilku rzędach
  • 2. policjantki i pracownice komendy podczas spotkania
  • 3. I Zastępca Komendanta przemawia do zgromadzonych w sali konferencyjnej
  • 4. kobiety stojące w rzędach
  • 6. Komendant Zacher wręcza pracownicy kwiaty
  • 7. Komendant Bukański wręcza kwiaty
  • 8. kobiety podczas spotkania, zdjęcie z tyłu sali
  • 9. Kordian, obok akordeonista
Powrót na górę strony