Z życia garnizonu

Ćwiczenia „Egida-22” w sądeckiej komendzie

Wczoraj, tj. 16 października br. w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu 19 osób – jako uzupełnienie kadry policyjnej na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa – brało udział w ćwiczeniach pod kryptonimem „EGIDA-22”. Przez cały dzień rezerwiści uczestniczyli w zajęciach teoretycznych i praktycznych, nabywając wiedzę policyjną, dotyczącą m. in. użycia i obsługi broni palnej, technik interwencji czy też udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

16 października br. w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu zostały przeprowadzone cykliczne ćwiczenia pod kryptonimem „Egida-22”. Ich głównym celem było sprawdzenie i doskonalenie systemu powoływania i przyjęcia rezerw osobowych do jednostek Policji, doskonalenie funkcjonowania tzw. elementów bazy rozwinięcia, czyli punktów Kontrolno-Informacyjnych oraz Wydawania Wyposażenia, przeszkolenie kadry, która będzie przyjmować osoby, zapoznanie rezerwistów z miejscem, gdzie będą docelowo wykonywać zadania.

Zgodnie z planem punktualnie o godzinie 7.00 do sądeckiej komendy przy ulicy Artura Grottgera 50 zaczęli zgłaszać się rezerwiści, którym Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Nowym Sączu nadał przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do służby w jednostkach Policji, na czas potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czasu wojny.

Na wstępie powołani rezerwiści zostali zarejestrowani i otrzymali identyfikatory. Kolejnym punktem był apel w punkcie zbiórki. Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu – mł. insp. Adam Bukański przywitał przybyłych uczestników szkolenia i  przedstawił im zarys ćwiczeń. Następnie rezerwiści wzięli udział w zaplanowanych zajęciach programowych.

W trakcie wykładów rezerwiści zostali zapoznani z zakresem przydzielonych zadań służbowych, między innymi z podstawami prawnymi związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego, warunkami, zasadami i przypadkami stosowania środków przymusu bezpośredniego, zadaniami planowanymi do wykonywania w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania zadań służbowych.

Uczestnicy ćwiczeń zostali również zapoznani z budynkiem komendy, gdzie w razie mobilizacji będą wykonywać zadania służbowe – m.in. odwiedzili stanowisko kierowania, strzelnicę, siłownię, a także garaże, gdzie został im zaprezentowany tabor sądeckiej Policji. Najwięcej emocji i zainteresowania u rezerwistów wzbudziła wizyta na strzelnicy oraz zajęcia z budowy broni i sposobu posługiwania się nią, a także wykłady z udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej. 

 „Egidę-22” zakończono apelem końcowym, podczas którego mł. insp. Adam Bukański – I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu podziękował rezerwistom za aktywny udział i wzorowe uczestnictwo oraz wręczył im zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

W ćwiczeniach uczestniczyli wyznaczeni kierownicy komórek organizacyjnych sądeckiej komendy, którzy nadzorowali realizację zadań z zakresu przygotowań obronnych, a także policjanci i pracownicy jednostki, obserwatorzy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Wojskowego Centrum Rekrutacji w Nowym Sączu oraz Miejskiego i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nowym Sączu.

 • 1. EGIDA-22 KMP w Nowym Sączu - przed wejściem do budynku komendy umundurowany policjant pełni służbę ochronną
 • 2. EGIDA-22 KMP w Nowym Sączu - punkt kontrolno-informacyjny, w którym rejestruje się rezerwista
 • 3. EGIDA-22 KMP w Nowym Sączu - Kierownik punktu kontrolno-informacyjnego, w tle funkcjonariusze, pracownicy i rezerwista
 • 4. EGIDA-22 KMP w Nowym Sączu - punkt kontrolno-informacyjny - Zespół Finansów rejestruje uczestników, w tle kolejne punkty obsługujące uczestników ćwiczeń
 • 5. EGIDA-22 KMP w Nowym Sączu - punkt wydawania wyposażenia - kierownik PWW i stanowisko ewidencyjne, przy nim rezerwista
 • 6. EGIDA-22 KMP w Nowym Sączu - pracownik i rezerwista w punkcie wydawania wyposażenia mundurowego
 • 7. EGIDA-22 KMP w Nowym Sączu - punkt kontrolno-informacyjny, stanowisko zespołu medycznego
 • 8. EGIDA-22 KMP w Nowym Sączu - punkt wydawania wyposażenia mundurowego- stanowisko pobierania i przyjmowania ubrań cywilnych, dwóch pracowników komendy i
 • 9. EGIDA-22 KMP w Nowym Sączu - punkt wydawania wyposażenia. Umundurowany policjant na stanowisku wydawania uzbrojenia i pozostałego wyposażenia indywidualnego
 • 10. EGIDA-22 KMP w Nowym Sączu - punkt kontrolno-informacyjny - pracownicy kadr rejestrują rezerwistę, obok Komendant Bukański
 • 11. EGIDA-22 KMP w Nowym Sączu - apel w punkcie zbiórki. Rezerwiści, kadra kierownicza sądeckiej Policji oraz obserwatorzy ćwiczeń
 • 12. EGIDA-22 KMP w Nowym Sączu - uczestnicy szkolenia podczas wykładów, w tle prezentacja multimedialna
 • 13. EGIDA-22 KMP w Nowym Sączu - uczestnicy ćwiczeń podczas jednego z wykładów dotyczącego ochrony informacji niejawnych
 • 14. EGIDA-22 KMP w Nowym Sączu - uczestnicy szkolenia na strzelnicy
 • 15. EGIDA-22 KMP w Nowym Sączu - rezerwiści oglądają z bliska strzelnicę
 • 16. EGIDA-22 KMP w Nowym Sączu - uczestnicy szkolenia na stanowisku kierowania komendy
 • 17. EGIDA-22 KMP w Nowym Sączu - rezerwiści zapoznają się z pomieszczeniem siłowni
 • 18. EGIDA-22 KMP w Nowym Sączu - policjanci i rezerwiści podczas pokazu broni służbowej
 • 19. EGIDA-22 KMP w Nowym Sączu - zajęcia z budowy broni i sposobu posługiwania się nią, dwóch umundurowanych policjantów, jeden z nich trzyma w ręku broń maszynową
 • 20. EGIDA-22 KMP w Nowym Sączu - uczestnicy ćwiczeń przyglądają się z bliska motocyklom służbowym ruchu drogowego zaparkowanym w podziemnym garażu komendy
 • 21. EGIDA-22 KMP w Nowym Sączu - zakończenie szkolenia, I Zastępca Komendanta przemawia do rezerwistów, w obecności policjantów sądeckiej jednostki
Powrót na górę strony