Z życia garnizonu

„Jesień 2022”. Sądeccy policjanci ćwiczyli działanie w wyższym stanie gotowości obronnej państwa

Doskonalenie umiejętności organizacji działań w sytuacjach kryzysowych, w tym właściwego prognozowania, efektywnego współdziałania, podejmowania trafnych decyzji i elastycznego dowodzenia podległymi siłami w warunkach gotowości obronnej państwa czasu wojny – to główne cele ćwiczeń pod kryptonimem „Jesień 2022”, w których wzięli udział sądeccy policjanci.

W dniach 6-7 października br. na terenie Nowego Sącza przeprowadzono ćwiczenia o zasięgu wojewódzkim, by w praktyce zweryfikować rozwiązania w zakresie przygotowań obronnych oraz doskonalić system realizacji zadań obronnych w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa.

Pierwszego dnia ćwiczeń scenariusz zakładał, że w związku atakami terrorystycznymi, cybernetycznymi oraz akcjami o charakterze sabotażowo-dywersyjnym wynikającym z napiętej sytuacji w Europie, na terenie kraju został wprowadzony stan wojenny i zarządzono powszechną mobilizację. Wdrażane są przyjęte wcześniej procedury, policjanci wzmacniają służbę dodatkowymi funkcjonariuszami, zapewniają stałą przejezdność tras i intensyfikują działania ochronne obiektów użyteczności publicznej. W związku z przemieszczeniem się przez teren województwa sił sojuszniczych, władze Nowego Sącza organizują na terenie miasta dogodny obszar na potrzeby wojska.

Następnego dnia, scenariusz zakładał, że w powiecie proszowickim dochodzi do wypadku komunikacyjnego, w którym poszkodowanych zostaje 100 żołnierzy, którzy mają zostać przetransportowani do Nowego Sącza. Dodatkowo 20 z nich, ze zdiagnozowanym stresem pourazowym, musi trafić na oddział psychiatryczny. Z polecenia wojewody prezydent Nowego Sącza w jednej ze szkół organizuje zastępcze miejsce szpitalne, gdzie zostaje przetransportowana część pacjentów z oddziału psychiatrycznego. Policjanci prewencji i ruchu drogowego przy wsparciu strażników miejskich zapewniają bezpieczeństwo i porządek publiczny w rejonie realizowanych działań. Po dotarciu rannych żołnierzy do Nowego Sącza wszyscy trafiają do szpitala.

W ramach ćwiczeń „Jesień 2022” sądeccy policjanci współdziałali m.in. z urzędnikami Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Nowego Sącza, funkcjonariuszami Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Wojskowego Centrum Rekrutacji w Nowym Sączu i ratownikami medycznymi.

 • 1. policjant odwrócony tyłem zabezpiecza teren przed jednym z oddziałów sądeckiego szpitala
 • 2. na parkingu przy budynku oddziału szpitalnego stoi umundurowany policjant, obok pojazdy służbowe Policji w Straży Miejskiej
 • 3. przed budynkiem oddziału stoi zaparkowany autobus miejski, obok policjanci w kamizelkach odblaskowych
 • 4. teren przed szpitalem zabezpiecza Policja, w tle zaparkowane radiowozy i wozy strażackie
 • 5. osoby z oddziału wsiadają do autobusu, obok strażak
 • 6. policjant i dwóch żołnierzy WCR, obok zaparkowane pojazdy straży pożarnej
 • 7. pojazdy służb mundurowych wyjeżdżają z terenu przy oddziale szpitalnym
 • 8. przejazd autobusu z pacjentami, za nim pojazdy policji i straży pożarnej
 • 9. pojazdy służb zaparkowane przed budynkiem szkoły
 • 10. sala gimnastyczna, policjant odwrócony tyłem, w tle osoby leżące na leżakach
 • 11. schody prowadzące do wejścia do szkoły, stojący policjant odwrócony tyłem, obok polskiej flagi, biała flaga z czerwonym krzyżem
 • 12. policjant w sali gimnastycznej, obok leżaki z chorymi

Film CWICZENIA_Jesien_2022_-_video.mp4

Opis filmu: ĆWICZENIA Jesień 2022 - video

Pobierz plik CWICZENIA_Jesien_2022_-_video.mp4 (format mp4 - rozmiar 46.3 MB)

Pliki do pobrania

 • 14.08 KB
  deskrypcja do filmu
Powrót na górę strony