Z życia garnizonu

IPA Region Nowy Sącz uroczyście świętował 30-lecie istnienia

24 września br. Region Nowy Sącz Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji, organizacji łączącej funkcjonariuszy z całego świata, obchodził 30. rocznicę powstania. Podczas uroczystej gali nie zabrakło wspomnień, podsumowań i podziękowań, dla tych, którzy szczególnie zasłużyli się dla stowarzyszenia.

Uroczystość zorganizowano w auli Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, a jej gospodarzem była Elżbieta Gargula – Przewodnicząca Zarządu IPA Region Nowy Sącz. Wśród gości, którzy przybyli na to wydarzenie byli m.in. gen. bryg. SG Stanisław Laciuga – Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, insp. Rafał Leśniak – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, który jednocześnie reprezentował nadinsp. Michała Ledziona – Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, insp. Jarosław Tokarczyk – I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach, insp. dr Krzysztof Dymura – Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu oraz jego zastępcy – mł. insp. Adam Bukański i nadkom. Zbigniew Zacher, byli komendanci sądeckiej jednostki Policji, a także Ludomir Handzel – Prezydent Miasta Nowego Sącza oraz Marek Kwiatkowski – Starosta Nowosądecki. W uroczystości licznie wzięli udział również przedstawiciele stowarzyszenia IPA na czele z Piotrem Wójcikiem – Prezydentem Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji i Radosławem Skubiną – Zastępcą Sekretarza Generalnego Prezydium Krajowego Zarządu Sekcji Polskiej IPA, przedstawiciele IPA z Macedonii, Słowenii, Serbii, Czarnogóry i Albanii oraz członkowie IPA Region Nowy Sącz.

Wspólne spotkanie podsumowujące 30-lecie działalności sądeckiego regionu IPA było doskonałą okazją, by podziękować wszystkim, którzy w tym czasie szczególnie zasłużyli się dla stowarzyszenia. Nie zabrakło licznych odznaczeń dla zasłużonych członków IPA Regionu Nowy Sącz oraz osób, które wspierają jego działalność. Z uwagi na wieloletnią bardzo dobrą współpracę odznaczeniem honorowym trzeciego stopnia „Krzyż zasługi IPA Sekcja Polska” została wyróżniona Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu, a odznaczenie z rąk Piotra Wójcika odebrał insp. dr Krzysztof Dymura – Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu wraz z byłymi komendantami sądeckiej jednostki – insp. Jarosławem Tokarczykiem i insp. w stanie spoczynku Henrykiem Koziałem. Ponadto szef sądeckich policjantów otrzymał od starosty nowosądeckiego Złote Jabłko Sądeckie, a Zarząd IPA Region Nowy Sącz uhonorował Złotą Statuetką „Służyć poprzez przyjaźń” insp. Rafała Leśniaka – Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie oraz insp. dra Krzysztofa Dymurę.

Podczas uroczystości Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu oraz Sekretarz IPA Region Nowy Sącz na ręce insp. Rafała Leśniaka – Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, przekazali symboliczny czek opiewający na kwotę 2 tysięcy złotych dla Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Pieniądze te zostały zebrane podczas organizacji czwartej edycji charytatywnego rajdu górskiego po Beskidzie Sądeckim. O tym wydarzeniu pisaliśmy w komunikacie Sądeccy policjanci po raz czwarty wyruszyli w góry na charytatywny rajd.

Podczas uroczystości nie zabrakło również gratulacji i życzeń. W okolicznościowych przemówieniach, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie oraz Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu, wyrazili uznanie dla prężnej działalności sądeckiego regionu IPA, podkreślając jego rolę nie tylko w środowisku służb mundurowych, ale także dla lokalnej społeczności. W dniu jubileuszu serdecznie podziękowali za wspieranie działań Policji, a gratulując dotychczasowych osiągnieć, życzyli prezydium zarządu oraz wszystkim członkom stowarzyszenia, aby kolejne lata były równie pomyślne.

To wyjątkowe wydarzenie swoim patronatem objęli Komendant Wojewódzki Policji – nadinspektor Michał Ledzion oraz Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Stanisław Laciuga. Uroczystość uświetnił koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej.

IPA (International Police Association) jest międzynarodowym stowarzyszeniem łączącym wszystkie policyjne służby, bez różnicy stopnia, wykształcenia, płci, rasy, barwy skóry, mowy i religii. IPA powstała w 1950 roku z inicjatywy angielskiego policjanta sierż. Arthura Troopa, a obecnie zrzesza kilkuset członków w ponad 60 sekcjach narodowych. Polscy policjanci przystąpili stowarzyszenia w 1992 roku. Celem organizacji, zgodnie z intencją założyciela, jest realizowanie idei zawartych w słowach „Servo Per Amikeco” (Służyć przez przyjaźń) i tworzenie autentycznej przyjaźni i koleżeństwa zawodowego wśród policjantów na całym świecie.

wspólne zdjęcie przedstawicieli IPA i zaproszonych gości

 • 1. uczestnicy uroczystości siedzą w auli, na pierwszym planie Przewodnicząca Zarządu IPA Region Nowy Sącz
 • 2. Prezydent Sekcji Polskiej IPA przemawia przy mównicy, w tle poczty sztandarowe
 • 3. Prezydent Sekcji Polskiej IPA przekazuje komendantowi Dymurze odznaczenie dla komendy, obok byli komendanci sądeckiej jednostki H. Koział i insp. Tokarczyk
 • 4. goście przybyli na uroczystość siedzą w auli
 • 5. starosta nowosądecki dekoruje komendanta Dymurę Złotym Jabłkiem Sądeckim
 • 6. odznaczeni Jabłkami Sądeckimi Komendant Dymura, Andrzej Stach obok Starosta Kwiatkowski, za nimi poczty sztandarowe
 • 7. M. Górski wręcza komendantowi Leśniakowi pamiątkową statuetkę i ściska jego dłoń, obok komendant Dymura
 • 8. członkowie zarządu IPA Nowy Sącz oraz komendant Leśniak i komendant Dymura ze statuetkami w ręku
 • 9. komendant Dymura wraz z M. Górskim przekazują czek na ręce komendanta Leśniaka
 • 11. Komendant Leśniak przemawia przy mównicy
 • 12. komendant Dymura przemawia przy mównicy
 • 10. Biliana Dolovic Prezydent Sekcji IPA Czarnogóra przemawia z mównicy ustawionej na scenie
Powrót na górę strony