AKTUALNOŚCI

Nowy sądecki policjant złożył rotę ślubowania

Data publikacji 03.03.2021

„Strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli nawet z narażeniem życia” - te słowa roty ślubowania wypowiedział 3 marca br. nowo przyjęty funkcjonariuszy sądeckiej Policji. Ślubowanie przyjął Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu, mł. insp. dr Krzysztof Dymura.

3 marca br. w sądeckiej komendzie odbyło się ślubowanie nowo przyjętego funkcjonariusza. Młody policjant, w obecności Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu - mł. insp. dr. Krzysztofa Dymury, jego Zastępcy - kom. Zbigniewa Zacher oraz Naczelnik Wydziału Sztab Policji i Naczelnik Wydziału Wspomagającego, wypowiedział rotę ślubowania.

Komendant zwracając się do nowo przyjętego funkcjonariusza pogratulował mu wyboru zawodu, podkreślając jednocześnie, że bycie policjantem to służba na rzecz drugiego człowieka. Służba trudna, niejednokrotnie wymagająca poświęcenia, w tym również tego najwyższego dobra, jakim jest życie. Życzył mu powodzenia oraz satysfakcji z codziennej pracy.

Funkcjonariusz został przyjęty do służby 23 lutego br. Teraz czeka go kilkumiesięczne przeszkolenie, w czasie którego zdobędzie odpowiednią wiedzę i umiejętności. Po nim rozpocznie służbę w Wydziale Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.

W pierwszym naborze 2021 roku do małopolskiego garnizonu Policji zostało przyjętych 50 nowych policjantów (w tym 9 kobiet), którzy ze względu na stan epidemii złożyli ślubowanie w jednostkach, w których rozpoczną służbę.

nowy policjant powtarza słowa roty ślubowania

  • nowy policjant, komendant oraz uczestnicy uroczystości
  • nowy policjant na tle galerii komendantów KMP w Nowym Sączu
  • nowy policjant podpisuje rotę ślubowania
  • Komendant gratuluje nowemu policjantowi
  • wspólne zdjęcie Komendanta i nowego policjanta na tle sztandaru
  • nowy policjant wraz z Komendantami
Powrót na górę strony