AKTUALNOŚCI

Stan bezpieczeństwa na drogach Sądecczyzny w 2020 roku

Data publikacji 18.01.2021

Analiza liczby zdarzeń drogowych na Sądecczyźnie w roku 2020 i porównanie do lat ubiegłych, pozwala stwierdzić, że ich liczba maleje. Mniej jest także osób zabitych i rannych. Nie zmieniły się natomiast przyczyny zdarzeń drogowych. Od lat na sądeckich drogach niezmiennie jest to nadmierna prędkość, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu oraz nieprawidłowe wykonywanie manewrów.

Słowem wstępu…

Ustawa Prawo o ruchu drogowym rozgranicza dwa rodzaje zdarzeń drogowych, od których uzależnia sposób dalszego postępowania osób w nich uczestniczących.

Zdarzenie drogowe:

 • Wypadek drogowy to zdarzenie w którym co najmniej jedna osoba zginęła lub została ranna.
 • Kolizja drogowa to zdarzenie w którym nie ma osób zabitych lub rannych, a straty występują jedynie w mieniu.

Sposób zachowania się podczas wypadku drogowego:

 • Zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 • Przedsięwziąć odpowiednie kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu zdarzenia.
 • Ocenić czy wśród uczestników zdarzenia są osoby zabite lub ranne.
 • Udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać pogotowie ratunkowe i Policję. Nie należy podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku (m.in. nie przemieszczać pojazdów).
 • Pozostać na miejscu wypadku, a jeżeli wezwanie pogotowia lub Policji wymaga oddalenia się, niezwłocznie powrócić na to miejsce.
 • Podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest polisa obowiązkowego ubezpieczenia OC, na żądanie osoby uczestniczącej w wypadku lub policjantów.

Sposób zachowania się podczas kolizji drogowej:

 • Zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 • Przedsięwziąć odpowiednie kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu zdarzenia.
 • Ocenić czy wśród uczestników zdarzenia są osoby zabite lub ranne.
 • Niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca zdarzenia, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu.
 • Pozostać na miejscu zdarzenia do przyjazdu Policji. Przy zaistnieniu kolizji drogowej, nie ma obowiązku wzywania Policji - do procedury odszkodowawczej wystarczy spisanie oświadczenia.
 • Podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest polisa obowiązkowego ubezpieczenia OC, na żądanie osoby uczestniczącej w kolizji lub policjantów.

 

Stan bezpieczeństwa na drogach Sądecczyzny w 2020 roku - STATYSTYKA

 

Liczba zdarzeń drogowych – 2580

w tym:

Liczba wypadków drogowych – 331

Liczba osób zabitych – 10

Liczba osób rannych - 400

Liczba kolizji drogowych – 2249

 

PORÓWNANIE

 

W porównaniu do analogicznego okresu w latach 2019 i 2018 odnotowano:

spadek liczby wypadków o 120 w odniesieniu do roku 2019 i o 137 do roku 2018,

spadek liczby zabitych o 8 w odniesieniu do roku 2019 i o 18 do roku 2018,

spadek liczby rannych o 204 w odniesieniu do roku 2019 i o 177 do roku 2018,

spadek liczby kolizji drogowych o 258 w odniesieniu do roku 2019 i o 281 do roku 2018.

Analizując stan bezpieczeństwa należy stwierdzić, że największą liczbę zdarzeń odnotowano na drogach powiatu - 218 wypadków i 1135 kolizji drogowych. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, na terenie powiatu odnotowano spadek liczby wypadków drogowych o 63 i zgłoszonych kolizji o 73.

Na ulicach miasta Nowego Sącza odnotowano 113 wypadki i 1114 kolizji drogowych. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, na ulicach miasta odnotowano spadek wypadków drogowych o 57 i zgłoszonych kolizji o 185.

 

PRZYCZYNY

 

Główne przyczyny wypadków i kolizji drogowych - z winy kierujących:

 • nieustąpienie pierwszeństwa – 99 wypadków i 409 kolizji,

 • nadmierna prędkość - 95 wypadków i 283 kolizje,

 • nieprawidłowe manewry – 43 wypadki i 645 kolizji,

 • niezachowanie należytego odstępu – 29 wypadków i 439 kolizji,

 • nietrzeźwość kierującego – 31 wypadków i 56 kolizji.

 

Piesi byli sprawcami 6 wypadków i 4 kolizji drogowych, a powodowali je najczęściej z nw. przyczyn:

 • wejście na jezdnię bezpośrednio przed pojazdem – 4 wypadki i 1 kolizja,

 • wejście zza przeszkody, pojazdu  – 1 wypadek,

 • przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym – 1 wypadek i 1 kolizja

 • (w tym nietrzeźwość pieszego – 1 wypadek i 1 kolizja).


MIEJSCA Z NAJWIĘKSZĄ LICZBĄ ZDARZEŃ DROGOWYCH

Na drogach krajowych odnotowano 63 wypadki. W tych zdarzeniach 2 osoby zginęły, a 81 zostało rannych. Największe zagrożenie odnotowano na drodze krajowej nr 75: Witowice – Krzyżówka, gdzie doszło do 36 wypadków i 193 kolizji drogowych.

Na drogach wojewódzkich odnotowano 37 wypadków i 182 kolizje drogowe. Największe zagrożenie wystąpiło na drodze wojewódzkiej nr 969 gdzie doszło do 13 wypadków i 73 kolizji drogowych oraz na drodze nr 971, gdzie doszło do 13 wypadków i 37 kolizji drogowych.

 

Do największej liczby zdarzeń doszło na nw. ulicach Nowego Sącza:

 • Lwowska –  17 wypadków i 84 kolizji,

 • Piłsudskiego 11 wypadków i 79 kolizji,

 • Prażmowskiego 7 wypadków i 40 kolizji,

 • Węgierska  –  6 wypadków i 71 kolizji,

 • Tarnowska –  6 wypadków i 59 kolizji.

 

Do największej liczby zdarzeń doszło na nw. skrzyżowaniach w Nowym Sączu:

 • Młyńska – Kilińskiego – Narwiku – Krańcowa (3  wypadki i 29 kolizji).

 • Królowej Jadwigi – Piłsudskiego – Prażmowskiego – Kilińskiego (3 wypadki i 20 kolizji),

 

Ciekawostki:

 

Najwięcej zdarzeń drogowych odnotowano w nw. dni tygodnia:

 • piątek – 57 wypadków i 412 kolizji,

 • środa –  54 wypadki i 341 kolizji, 

 • sobota – 50 wypadków i 290 kolizji.

 

Najwięcej zdarzeń drogowych odnotowano w nw. miesiącach:

 • pod względem liczby wypadków: lipiec, sierpień oraz czerwiec i wrzesień,

 • pod względem liczby kolizji: grudzień, styczeń i lipiec.

 

Opr.: podkom. Iwona Grzebyk-Dulak - Oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu

na podstawie materiałów Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Nowym Sączu


 

Powrót na górę strony