AKTUALNOŚCI

Narada roczna w małopolskim garnizonie Policji podsumowująca 2020 rok

Data publikacji 14.01.2021

13 stycznia br. podsumowana została praca policjantów naszego województwa w 2020 r. Ubiegły rok był wyjątkowy, z uwagi na stan epidemii i związane z tym dodatkowe zadania stojące przed funkcjonariuszami, którzy aktywnie włączyli się w walkę z koronawirusem. Podczas narady zaprezentowano także plany na bieżący rok.

W naradzie uczestniczył Łukasz Kmita - Wojewoda Małopolski, Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, Zastępca Prokuratora Regionalnego prokurator Krzysztof Pijaj, szefowie prokurator okręgowych z Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa, komendanci, naczelnicy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, komendanci miejscy i powiatowi garnizonu małopolskiego, przedstawiciele krakowskich placówek CBŚP i BSWP. Z uwagi na kwestie sanitarne narada odbyła się w systemie wideokonferencji. Uczestników narady przywitał Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie insp. Roman Kuster. 
 
Na początku narady wojewoda małopolski Łukasz Kmita podziękował policjantom za ostatni rok wytrwałej służby. Wszyscy mamy świadomość, że rok 2020 był zupełnie inny niż dotychczasowe lata. Zupełnie inne zadania zostały też postawione przed funkcjonariuszami Policji. Nadrzędnym celem było zabezpieczenie Małopolan przed epidemią koronawirusa. Bardzo dziękuję za zaangażowanie w kontrole przestrzegania zasad kwarantanny i izolacji – mówił -  Otrzymywałem pozytywne głosy, że małopolscy policjanci niejednokrotnie działali ponadstandardowo, niosąc różnorodną pomoc osobom chorym na COVID-19 i wykazując się dużą empatią.
 
Insp. Roman Kuster podziękował wojewodzie za bardzo dobrą ocenę pracy małopolskich policjantów, po czym zaprezentował wyniki prac garnizonu małopolskiego i zreferował działania podejmowane przez funkcjonariuszy w ramach poszczególnych pionów Policji.

Prezentacja komendanta rozpoczęła się od przedstawienia obecnego stanu etatowego Małopolskiej Policji oraz kwestii planowanego naboru nowych funkcjonariuszy. Komendant wyraził zadowolenia z większej ilości policjantów skierowanych do służby patrolowej i obchodowej niż w roku 2019. Omówił dynamikę zgłaszanych przestępstw pospolitych i interwencji wskazując na duża liczbę zatrzymań na gorącym uczynku oraz czas reakcji na zdarzenie. Odniósł się także do drugiego miejsca Małopolski w kraju pod względem popularności interaktywnej Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Prezentując działania w pionie prewencji nawiązał do służby mundurowych na stokach, akwenach, działaniach z powietrza. Omawiając wykorzystanie psów służbowych nawiązał do planowanego wycofania ze służby kilkunastu z nich i podziękował marszałkowi za środki na zakup 13 nowych czworonogów. Komendant Kuster podniósł kwestię reakcji policjantów na poszczególne zjawiska, np. przemoc w rodzinie (policjanci sporządzili w 2020 roku 3961 Niebieskich Kart) i szkolenia w tym zakresie, czy np. działalność profilaktyczną, np. akcja „Wnuczka, wnuczek edukuje - babcia dziadek się stosuje” w reakcji na oszustwa seniorów.

Kolejnym zagadnieniem było bezpieczeństwo ruchu drogowego. W 2020 roku na małopolskich drogach doszło do 2261 wypadków, w których zginęło 156 osób a rannych zostało 2559. W porównaniu do 2019 nastąpił w tym zakresie spadek, mamy także najmniejszą w kraju liczbę ofiar śmiertelnych na 100 wypadków. Komendant omówił liczbę kierowanych policjantów do służby na drogach, liczbę ujawnionych przez policjantów drogówki wykroczeń (344207) i związaną z tym reakcję policjantów. Wskazał na działania w transporcie drogowym czy akcje ukierunkowane na bezpieczeństwo pieszych oraz współpracę z zarządcami dróg. Podziękował im oraz marszałkowi przy tym za kontynuację akcji doświetlania przejść dla pieszych.

Nowym zadaniem stojącym przed policjantami w ubiegłym roku było kontrolowanie sanitarnych obostrzeń. W tym zakresie współpracowano przede wszystkim z sanepidem, a pracę policjantów wspomogli żołnierze i strażnicy gminni. Koronawirus dotknął także policjantów, mamy już w naszym garnizonie ponad 1000 ozdrowieńców, z czego ponad mundurowych 370 chorowało w związku ze służbą.

Kolejnym punktem prezentacji była praca pionu kryminalnego. Komendant wskazał na znaczny spadek przestępczości i wyraził zadowolenie ze wzrostu wykrywalności sprawców przestępstw kryminalnych. Omówił także poszczególne kategorie, jak zabójstwa, kradzieże samochodów, przestępstwa z nienawiści, przestępczość gospodarczą, narkotykową i kwestię stosowanych zabezpieczeń majątkowych. Istotne są także działania policjantów w zakresie poszukiwań osób zaognionych i ukrywających się przed organami ścigania.

Inspektor Roman Kuster zreferował także pracę pionu logistyki. Omówił budżet, podział wydatków i wskazał na wsparcie w tym zakresie przez samorządy oraz urząd marszałkowski. Środki otrzymane w 2020 roku w ramach Funduszu Wsparcia Policji i wydatkowane na rzecz jednostek Policji w Małopolsce to prawie 6 milionów złotych, z czego ponad 600 tys. zł przekazał Urząd Marszałkowski. Kolejno komendant omówił wydatki na zakup środków trwałych, materiałów, środki transportu, realizację projektów informatycznych oraz na sprzęt do dezynfekcji i inne środki do walki z koronawirusem. Wśród wydatków inwestycyjnych w 2020 roku wymienił przeprowadzone remonty i przebudowy oraz wskazał na nowy budynek komisariatu w Kluczach. Natomiast w 2021 roku planowana jest przeprowadzka do nowego budynku komendy powiatowej w Wadowicach i komisariatu w Szczawnicy.

Na koniec komendant wojewódzki podsumował, że pomimo dodatkowych zadań związanych z walką z epidemią zrealizowano postawione przez mundurowymi zadania. To zasługa policjantów, ich przełożonych ale także instytucji, z którymi  współpracujemy, wojewody, marszałka, samorządów, prokuratur. Podziękował za ciepłe przyjęcie w garnizonie Małopolskim i za udzielone wsparcie, szczególnie przez zastępców. Inspektor Kuster wyraził nadzieję, że kolejny rok będzie sukcesem małopolskiej Policji.
 
Następnie głos zabrał Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski. W imieniu mieszkańców małopolski podziękował policjantom za służbę. Odniósł się przy tym do prowadzonych działań związanych epidemią koronawirusa. Skierował do mundurowych noworoczne życzenia pomyślności i zdrowia. Wyrażając nadzieję na wyjście z epidemii wskazał na istotny w tym zakresie program szczepień.  
 
Ostatnie wystąpienie należało do Zastępcy Prokuratora Regionalnego, prokuratora Krzysztofa Pijaja, który podziękował za bardzo dobrą współpracę w działaniach skierowanych przeciwko przestępczości. Współpraca z policjantami układała się w 2020 roku bardzo dobrze pomimo ograniczenia bezpośrednich kontaktów z powodu epidemii. W imieniu swoim i podległych prokuratorów podziękował za działania wykonywane przez wszystkie jednostki Policji garnizonu, jak również krakowskie komórki CBŚP i BSWP, za ciężką pracę i duży trud. Życzył wszystkim, by perspektywa normalnego funkcjonowania stała się jak najszybciej realna.
 
Źródło: KWP w Krakowie
Powrót na górę strony