AKTUALNOŚCI

Awans insp. dra Krzysztofa Dymury i pożegnanie z sądecką jednostką

Data publikacji 29.02.2024

Dziś w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu odbyło się uroczyste pożegnanie insp. dra Krzysztofa Dymury, który przez ostatnie 4 lata kierował sądecką komendą. Pełnienie obowiązków na tym stanowisku zostało powierzone jego I zastępcy – mł. insp. Adamowi Bukańskiemu.

29 lutego br. w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu zorganizowano uroczystą zbiórkę z okazji przekazania jednostki przez Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu w związku z jego awansem do Komendy Głównej Policji.

Na początku insp. dr Krzysztof Dymura przywitał gości licznie przybyłych na tę wyjątkową uroczystość. Następnie w obecności insp. Rafała Leśniaka – Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, który reprezentował insp. Piotra Morajkę – p.o. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, zostały odczytane rozkazy o odwołaniu insp. dra Krzysztofa Dymury z funkcji Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu i powierzeniu obowiązków na tym stanowisku, jego dotychczasowemu I zastępcy – mł. insp. Adamowi Bukańskiemu, po czym zgodnie z ceremoniałem, Komendant Dymura, pożegnał się ze sztandarem jednostki.

Po tej wyjątkowej chwili głos zabrał insp. Rafał Leśniak – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie: „To dla mnie wzruszający i radosny dzień, bo kolejny Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu awansuje. Profesjonalizm i zdolności przywódcze Komendanta Dymury zostały docenione, bo teraz będzie swoją służbę kontynuował w Komendzie Głównej Policji. Z drugiej strony to też smutny dzień, bo żegnamy komendanta, który bardzo dobrze zapisał się w historii sądeckiej jednostki” – podkreślił zastępca szefa małopolskich policjantów, jednocześnie przekazując serdeczne gratulacje i życzenia kolejnych sukcesów, zarówno Komendantowi Dymurze, jak i jego następcy.

Do gratulacji i życzeń przyłączyli się również samorządowcy. Prezydent Miasta Nowego Sącza – Ludomir Handzel dziękował za bardzo dobrą współpracę. „Pan Komendant Dymura wykazał się profesjonalizmem, wiedzą, doświadczeniem i umiejętnością zarządzania. Zawsze jako samorządowcy chwaliliśmy działania i postawy Pana Komendanta, a dzisiaj po 4 latach współpracy, żegnamy się z nim, ale też z satysfakcją, ponieważ awansuje. Można powiedzieć, że Małopolska wysyła swoje najlepsze kadry do Warszawy” – powiedział prezydent. Starosta Marek Kwiatkowski przekazał również serdeczne życzenia: „Cieszę się, że Pan awansuje. Życzę kolejnych sukcesów, a jednocześnie dziękuję za profesjonalizm i bardzo dobrą współpracę”.

W imieniu policjantów oraz pracowników Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu gratulacje insp. dr. Krzysztofowi Dymurze przekazał nadkom. Arkadiusz Krok, komendant starosądeckiej jednostki, który wyraził wdzięczność swojemu przełożonemu za życzliwość i okazywane wsparcie.

Następnie głos zabrał żegnający się z jednostką insp. dr Krzysztof Dymura, który podziękował wszystkim za ciepłe słowa. Jednocześnie przypomniał, że przyszło mu kierować komendą w niezwykle trudnym okresie – w czasie pandemii koronawirusa, wybuchu wojny na Ukrainie oraz ciężkiej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, lecz mimo dodatkowych zdań nakładanych na policjantów, na Sądecczyźnie było bezpiecznie, a jednostka osiągała bardzo dobre wyniki. Komendant podkreślił, że osiągnięcie tej efektywności w zapewnieniu bezpieczeństwa na Sądecczyźnie nie byłyby możliwe bez zaangażowania oraz wsparcia władz samorządowych, współdziałających z Policją instytucji, a także sądów i prokuratur. Insp. dr Krzysztof Dymura jednocześnie zaznaczył, że ostatnie lata to intensywny czas pozytywnych zmian organizacyjno-etatowych w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu, czego wymiernym efektem było pozyskanie aż 27 dodatkowych etatów policyjnych. Obecnie łączny stan etatowy wraz z pracownikami cywilnymi osiągnął najwyższy dotychczas poziom 685 etatów, co czyni z sądeckiej komendy drugą co do liczebności (po KMP w Krakowie) jednostką Policji w Małopolsce. Dużym sukcesem było przekształcenie Posterunku Policji w Nawojowej w komisariat, otwarcie nowego Posterunku Policji w Chełmcu oraz pozyskanie działek przy ulicy Tarnowskiej w Nowym Sączu pod budowę nowego komisariatu, a także pozyskanie wsparcia w postaci V Kompanii Oddziału Prewencji Policji w Krakowie, która od 1,5 roku na stałe stacjonuje w siedzibie sądeckiej komendy.

„W swoich działaniach jako komendant postawiłem na ciągłe podnoszenie jakości policyjnej pracy, ale także na dbanie o dobrą atmosferę pracy, co moim zdaniem przyniosło dobre efekty. Uważam, że w czasie tych 4 lat służby w trudnych, kryzysowych czasach, ani ja ani moi podwładni i współpracownicy, nie zmarnowaliśmy czasu i skutecznie wykorzystaliśmy wszystkie szanse pozwalające podnosić poziom bezpieczeństwa mieszkańców i turystów goszczących na Sądecczyźnie. Szanowni Państwo, jak mówi przysłowie „kto się nie rozwija, ten stoi w miejscu” – więc przyszedł czas na mnie, aby podjąć kolejne wyzwanie zawodowe. Od jutra podejmuję służbę w Komendzie Głównej Policji. Ale oczywiście czas spędzony na Sądecczyźnie zawsze zostanie w moim sercu” – podkreślił Komendant Dymura. Serdecznie podziękował także za bardzo dobrą współpracę Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie, wszystkim jego zastępcom, dziękował również swoim zastępcom, całej kadrze kierowniczej komendy, wszystkim policjantom i pracownikom cywilnym, Prezydentowi Nowego Sącza, Staroście Nowosądeckiemu oraz burmistrzom i wójtom z terenu Sądecczyzny, szefom wszystkich służb mundurowych działających na Sądecczyźnie, związkom zawodowym funkcjonującym w komendzie, przedstawicielom duchowieństwa, emerytowanym komendantom jednostki, przedstawicielom IPA Region Nowym Sącz oraz instytucji, fundacji, stowarzyszeń oraz wszystkim, z którymi współpracował na rzecz bezpieczeństwa na Sądecczyźnie.

Pod koniec swojego wystąpienia żegnający się z jednostką insp. dr Krzysztof Dymura pogratulował powierzenia obowiązków na stanowisku Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu swojemu dotychczasowemu I zastępcy. Komendant Bukański podziękował mu za ciepłe słowa, pogratulował awansu, a także zapewnił, że drzwi naszej komendy zawsze będą dla niego otwarte. Wyraził również wdzięczność komendantowi wojewódzkiemu za zaufanie. „Mam świadomość, jak trudne zadanie przede mną stoi - zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa mieszkańcom Nowego Sącza, Powiatu Nowosądeckiego, ale też i turystów, którzy licznie odwiedzają nasz region, jest dla mnie priorytetem, dlatego dołożę wszelkich starań, żeby działania podejmowane przez Komendę Miejską Policji w Nowym Sączu zmierzały do tego, by ten poziom był jak najwyższy. Pragnę zapewnić, że będę robił wszystko, żeby kontynuować dzieło Komendanta Dymury. Liczę również na dobrą współpracę z samorządami, instytucjami i podmiotami, które mają na uwadze bezpieczeństwo publiczne” – powiedział pełniący obowiązki szefa sądeckiej jednostki.

26. wspólne zdjęcie uczestników uroczystości


Inspektor dr Krzysztof Dymura rozpoczął służbę w 1996 roku w Komendzie Rejonowej Policji w Bochni. Od 2011 do 2018 roku był Zastępcą Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, a w 2019 roku został Naczelnikiem Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Od 4 maja 2020 roku pełnił służbę w sądeckiej komendzie na stanowisku Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu.


Młodszy inspektor Adam Bukański od początku swojej służby, którą rozpoczął w 1990 roku w Komendzie Rejonowej Policji w Nowym Sączu, zawsze był związany był z pionem prewencji sądeckiej Policji. Pełnił m.in. funkcję Naczelnika Wydziału Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu. W latach 2019-2020 był Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu, a do 28 lutego 2024 roku I Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu.

 • 1. dowódca uroczystości składa meldunek Zastępcy KWP w Krakowie
 • 2. poczet sztandarowy w sali konferencyjnej komendy
 • 3. kierownictwo sądeckiej komendy wraz z Zastępcą KWP w Krakowie
 • 4. przywitanie gości przez komendanta Dymurę
 • 5. Komendanci KMP w Nowym Sączu oraz insp. R. Leśniak
 • 6. poczet sztandarowy, w tle goście uroczystości
 • 7. poczet sztandarowy oddaje honory
 • 8. Komendant Dymura żegna się ze sztandarem
 • 9. Komendant Bukański wita się ze sztandarem jednostki
 • 10. zaproszeni goście
 • 11. kadra kierownicza sądeckiej jednostki
 • 12. Komendant Leśniak gratuluje Komendantowi Dymurze
 • 13. Komendant Leśniak wręcza rozkaz personalny Komendantowi Bukańskiemu, obok Komendant Zacher
 • 14. Komendant Leśniak gratuluje Komendantowi Bukańskiemu
 • 15. Komendant Dymura gratuluje Komendantowi Bukańskiemu
 • 16. Komendant Leśniak przemawia przy mównicy
 • 17. przedstawiciel kadry kierowniczej KMP gratuluje i dziękuje Komendantowi Dymurze
 • 18. policjantka wręcza kwiaty Komendantowi Dymurze
 • 19. policjantka wręcza kwiaty Komendantowi Bukańskiemu
 • 20. Prezydent Handzel przemawia, w tle komendanci
 • 21. Starosta Kwiatkowski przy mównicy
 • 22. Komendant Dymura przemawia przy mównicy
 • 23. Komendant Bukański przemawia przy mównicy
 • 24. Komendant Bukański przemawia, obok zaproszeni goście
 • 25. dowódca uroczystości składa meldunek Zastępcy KWP w Krakowie na zakończenie uroczystości
 • 26. wspólne zdjęcie uczestników uroczystości
 • 27. wspólne zdjęcie Komendanta Dymury i kadry kierowniczej KMP
Powrót na górę strony