AKTUALNOŚCI

Sądeccy policjanci zabezpieczali „Krynica Forum 2023”

Data publikacji 15.09.2023

Około tysiąca osób, w tym prezydenci Polski i Litwy, Premier Korei Południowej oraz były prezydent Słowenii, wzięło udział w międzynarodowej konferencji pn. „Krynica Forum 2023”. O bezpieczeństwo gości honorowych i uczestników tego trzydniowego wydarzenia dbali sądeccy policjanci wspierani przez mundurowych z Krakowa.

W dniach od 13 do 15 września br. w Krynicy-Zdroju zorganizowano międzynarodową konferencję pod nazwą „Krynica Forum 2023” łączącą biznes, politykę i świat nauki oraz będącą miejscem dyskusji na najważniejsze tematy społeczno-gospodarcze. To wydarzenie swoją obecnością zaszczyło wielu gości, w tym m.in. przedstawiciele rządu, władz samorządowych, środowiska naukowego, a także biznesu i organizacji branżowych. Gośćmi honorowymi byli Prezydent RP, Prezydent Litwy, Premier Korei Południowej oraz były Prezydent Słowenii. Nad ich bezpieczeństwem czuwali policjanci we współpracy z funkcjonariuszami Służby Ochrony Państwa. Dzięki dobremu przygotowaniu i profesjonalnemu działaniu wizyta honorowych gości konferencji na Sądecczyźnie przebiegła spokojnie i bez incydentów, podobnie jak trzydniowe forum. Każdego dnia nad bezpieczeństwem jego uczestników czuwało kilkudziesięciu umundurowanych oraz operacyjnych policjantów z Nowego Sącza i Krynicy-Zdroju wspieranych przez funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Krakowie, Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie i innych jednostek podległych, którzy zostali oddelegowani do różnych zadań m.in. związanych z dbaniem o bezpieczeństwo, ład i porządek publiczny. Mundurowi dokonali także sprawdzeń pirotechnicznych miejsc pobytu osób ochranianych. Siły Policji zostały również skierowane do zabezpieczenia tras przejazdu kolumn specjalnych oraz zapewnienia płynności ruchu drogowego na drogach dojazdowych do uzdrowiska. Policyjne działania wspierali także strażnicy miejscy z Krynicy-Zdroju.

  • miejsce, gdzie odbywała się konferencja
  • dwa policyjne radiowozy w rejonie, gdzie odbywało się forum
  • dwóch policjantów ruchu drogowego, obok radiowóz
  • policjanci patrolują teren Krynicy-Zdroju
  • policjant i policjantka w czasie patrolu pieszego
  • policjant prewencji przy radiowozie w rejonie miejsca gdzie odbywa się konferencja
  • policjantki patrolują teren uzdrowiska, obok radiowóz
  • radiowóz zaparkowany w pobliżu miejsca gdzie odbywało się forum
  • umundurowani policjanci prewencji podczas patrolu
Powrót na górę strony