AKTUALNOŚCI

Zmiany kadrowe w sądeckiej Policji

Data publikacji 05.06.2023

2 czerwca br. Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu uroczyście wręczył dziewięciu funkcjonariuszom rozkazy personalne w sprawie powołania i mianowania na wyższe stanowiska służbowe. Pogratulował i podziękował za współpracę również dwóm dotychczasowym naczelnikom awansowanym na Pierwszych Zastępców Komendantów Powiatowych w Nowym Targu i Gorlicach.

2 czerwca br. podczas uroczystej zbiórki w sądeckiej komendzie insp. dr Krzysztof Dymura – Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu w obecności swoich zastępców – mł. insp. Adama Bukańskiego i nadkom. Zbigniewa Zachera, wręczył rozkazy personalne dziewięciu funkcjonariuszom. Na stanowisko Naczelnika Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu został mianowany nadkom. Piotr Mędoń, na zastępcę naczelnika – podkom. Dariusz Bublewicz, a na Kierownika Referatu do walki z Przestępczością Narkotykową tego wydziału – podkom. Krzysztof Bobrowski. Z kolei na Naczelnika Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą został mianowany nadkom. Dariusz Król, na Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego – podinsp. Bogusław Żytkowicz, a st. asp. Maciej Michalik został Kierownikiem Referatu Ochronnego Wydziału Sztab Policji. Zmiany personalne na stanowiskach kierowniczych zostały wprowadzone również w jednostkach podległych sądeckiej komendzie. Na stanowisko Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Grybowie został powołany asp. Emanuel Leśniak, na stanowisko Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Starym Sączu – asp. sztab. Maciej Kuźma, natomiast na Kierownika Referatu Prewencji tamtejszego komisariatu został mianowany asp. sztab. Tomasz Sułkowski.

Ostatnie zmiany kadrowe w sądeckiej Policji związane są z odejściem na zasłużoną emeryturę Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego i Komendanta Komisariatu Policji w Łososinie Dolnej w lutym br. oraz awansem w maju br. dotychczasowego Naczelnika Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu, podinsp. Jacka Dutki, na I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Targu oraz Naczelnika Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą, podinsp. Mirosława Mazura, na I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Gorlicach. Szef sądeckich policjantów podczas uroczystej zbiórki pogratulował awansowanym funkcjonariuszom i podziękował za bardzo dobrą współpracę, wieloletnią rzetelną służbę i znaczący wkład w sukcesy sądeckiej Policji. 

Wszystkim funkcjonariuszom powołanym i mianowanym na wyższe stanowiska służbowe Komendant życzył wszelkiej pomyślności, dobrego zdrowia oraz by dotychczasowy zapał do pracy nigdy ich nie opuszczał, a uznanie przełożonych, współpracowników i podległych policjantów stanowiło powód do dumy i źródło kolejnych sukcesów.

  • 1. awansowani policjanci stoją w rzędzie w sali konferencyjnej
  • 2. Komendant K. Dymura dziękuję za współpracę podinsp. J. Dutce
  • 3. przedstawiciele kadry kierowniczej KMP gratulują awansu podinsp. M. Mazurowi
  • 4. wspólne zdjęcie Komendanta K. Dymury, jego zastępców oraz podinsp. M. Mazura i J. Dutki
  • 5. awansowani policjanci z rozkazami personalnymi w dłoniach
  • 6. wspólne zdjęcie uczestników zbiórki
Powrót na górę strony