AKTUALNOŚCI

Zmiany kadrowe w łososińskiej Policji

Data publikacji 26.05.2023

25 maja br. Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu uroczyście wręczył aspirantowi sztabowemu Bogdanowi Wojtasowi rozkaz personalny o powołaniu na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Łososinie Dolnej. Z kolei na stanowisko Kierownika Posterunku Policji w Gródku nad Dunajcem został mianowany aspirant sztabowy Jan Nowak.

25 maja br. podczas uroczystej zbiórki w sali Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna insp. dr Krzysztof Dymura – Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu w obecności swoich zastępców – mł. insp. Adama Bukańskiego i nadkom. Zbigniewa Zachera, wręczył rozkazy personalne dwóm funkcjonariuszom. Na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Łososinie Dolnej został powołany asp. sztab. Bogdan Wojtas, natomiast na stanowisko Kierownika Posterunku Policji w Gródku nad Dunajcem mianowany został asp. sztab. Jan Nowak.

Insp. dr Krzysztof Dymura pogratulował swoim podwładnym awansu i podziękował za dotychczasową rzetelną służbę, życząc wszelkiej pomyślności na nowych stanowiskach. „Serdecznie Wam gratuluję. W swojej dotychczasowej służbie daliście się poznać jako rzetelni, kompetentni funkcjonariusze, doskonale znający teren Łososiny i Gródka. Jestem przekonany, że bardzo dobrze poradzicie sobie na nowych stanowiskach. Mam także nadzieję, że zarówno nasza współpraca, jak i współpraca z lokalnym samorządem, będzie nadal równie owocna” – powiedział szef sądeckich policjantów.

W spotkaniu wziął również udział Wójt Gminy Łososina Dolna – Andrzej Romanek, Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem – Józef Tobiasz oraz Pełnomocnik Wójta Gminy Łososina Dolna ds. Kluczowych Inwestycji – Józef Szkarłat. Samorządowcy przyłączyli się do gratulacji i życzeń, dziękując za wzorową współpracę z łososińskimi policjantami, deklarowali wsparcie inicjatyw sprzyjających bezpieczeństwu mieszkańców i turystów odwiedzających gminy położone nad Jeziorem Rożnowskim.


Aspirant sztabowy Bogdan Wojtas rozpoczął służbę 14 listopada 1996 roku w Komendzie Stołecznej Policji, a w 2000 roku został przeniesiony do Komisariatu Policji w Łososinie Dolnej. Od 2020 roku pełnił funkcję Kierownika Posterunku Policji w Gródku nad Dunajcem. Od 21 lutego 2023 roku pełnił obowiązki Komendanta Komisariatu Policji w Łososinie Dolnej, a z dniem 21 maja 2023 roku został powołany na to stanowisko. W uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć służbowych w 2011 roku został odznaczony Brązową Odznaką „Zasłużony Policjant”.

Aspirant sztabowy Jan Nowak rozpoczął służbę 20 maja 2000 roku w Oddziale Prewencji Policji w Krakowie, a w 2006 roku został przeniesiony do Komisariatu Policji w Łososinie Dolnej. Ostatnio zajmował stanowisko asystenta Zespołu ds. wykroczeń w łososińskim komisariacie. Od 21 lutego 2023 roku pełnił obowiązki Kierownika Posterunku Policji w Gródku nad Dunajcem, a z dniem 1 czerwca 2023 roku został mianowany na to stanowisko.

 • 1. awansowani policjanci
 • 2. dowódca składa meldunek komendantowi
 • 3. awansowani policjanci, kierownictwo KMP, przedstawiciele samorządów
 • 4. Komendant Dymura odczytuje rozkaz o powołaniu na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Łososinie Dolnej
 • 5. Komendant Dymura wita zaproszonych gości
 • 6. przedstawiciele lokalnych samorządów, zastępcy KMP i łososińscy policjanci
 • 7. awansowani policjanci, komendant i samorządowcy
 • 8. Komendant gratuluje nowo powołanemu komendantowi komisariatu
 • 9. Naczelnik Wydziału Wspomagającego, dowódca i łososińscy policjanci
 • 10. Komendant gratuluje nowo mianowanemu kierownikowi posterunku
 • 11. Wójt Gminy Łososina Dolna przemawia podczas spotkania
 • 12. Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem przemawia podczas spotkania
 • 13. Pełnomocnik Wójta Gminy Łososina Dolna przemawia do zebranych
 • 14. dowódca melduje zakończenie zbiórki
 • 15. Komendant Bukański gratuluje nowemu komendantowi komisariatu
 • 16. Komendant Zacher gratuluje nowemu komendantowi komisariatu
 • 17. wspólne zdjęcie awansowanych policjantów, kierownictwa KMP i przedstawicieli samorządów
 • 18. wspólne zdjęcie uczestników spotkania
Powrót na górę strony