AKTUALNOŚCI

Sądeccy policjanci w walce z epidemią

10 października na terenie całej Polski wprowadzono obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej (w sklepie, autobusie czy na wolnym powietrzu), dlatego policjanci wzmożyli kontrole pod kątem wywiązywania się z tego obowiązku. Pamiętajmy, że policyjne kontrole mają na celu jedynie ograniczenie rozprzestrzeniania się epidemii, a zatem ochronę życia i zdrowia każdego z nas.

Od dzisiaj w teren ruszyło wiele patroli, których jedno z zadań dotyczy sprawdzania jak mieszkańcy respektują obowiązujące nakazy. Funkcjonariusze są przede wszystkim tam, gdzie w jednym miejscu może przebywać więcej osób. Reagują na przypadki naruszenia prawa, a z policyjnych radiowozów można usłyszeć komunikaty o zasadach zachowania się w dobie pandemii.

Najskuteczniejszą formą walki z epidemią nadal pozostaje zachowanie dystansu społecznego, zasłanianie ust i nosa oraz częsta dezynfekcja dłoni. W tak trudnych czasach trzeba się wykazać  odpowiedzialnością już nie tylko za siebie, ale i za innych.

Dzisiaj w Nowym Sączu o godzinie 15.00 kilkadziesiąt osób rozpoczęło protest realizowany w formie przemarszu, a związany z wprowadzeniem obostrzeń. W trakcie dochodzili kolejni uczestnicy, a zgromadzenie zostało rozwiązane przez jego przewodniczącego około godziny 15.40.

Policjanci przystąpili do legitymowania i wyjaśnienia przyczyn niestosowania się do zaleceń sanitarnych przez część jego uczestników. Z uwagi na odmowę przyjęcia mandatów, do sądu zostanie skierowanych 35 wniosków o ukaranie. Pamiętajmy, że zwolnione z obowiązku zasłaniania ust i nosa są jedynie osoby, które posiadają zaświadczenie lekarskie lub dokument, który potwierdza ich dolegliwości czy dysfunkcje, uniemożliwiające stosowanie się do tego obowiązku.

Powrót na górę strony