AKTUALNOŚCI

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego wsparł działania sądeckiej Policji poprzez zakup nowoczesnego komputera

Data publikacji 09.02.2023

Sądeccy policjanci otrzymali do dyspozycji profesjonalny komputer, który usprawni ich pracę. Zakup ten został zrealizowany w ramach działań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, realizowanych przez Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego i Komendę Miejską Policji w Nowym Sączu.

Podczas spotkania w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu kierownictwo Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego, dyrektor Marek Pławiak oraz jego zastępca Artur Czernecki przekazali na ręce Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu – insp. dr. Krzysztofa Dymury komputer. Nowy sprzęt posłuży policjantom m.in. do przygotowywania projektów graficznych – ulotek edukacyjnych, montowania filmów i spotów profilaktycznych, wykorzystywanych podczas prowadzonych akcji prewencyjnych m.in. z zakresu ruchu drogowego. Podczas spotkania komendant serdecznie podziękował za wsparcie sądeckiej jednostki i podejmowanie wspólnych przedsięwzięć mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach Sądecczyzny.

Powrót na górę strony