AKTUALNOŚCI

„Bezpieczne ferie 2023” - działania prewencyjne małopolskich policjantów

Data publikacji 11.01.2023

W 2023 roku w województwie małopolskim zostaną przeprowadzone wzmożone działania prewencyjne pod nazwą „Bezpieczne Ferie 2023”. Ze względu na atrakcyjność turystyczną województwa działania te będą prowadzone przez cały okres ferii tj. od 13 stycznia 2023 roku do 26 lutego 2023 roku. Głównym zadaniem małopolskiej Policji będzie zapewnienie bezpieczeństwa turystom licznie odwiedzającym górskie regiony województwa, w tym w szczególności dzieci i młodzieży korzystającej z zimowych ferii. Warto zapoznać się z poradami policjantów dotyczącymi bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku.

W zakresie bezpieczeństwa prewencyjnego realizowane będą m.in. następujące działania:

 • nawiązanie kontaktu z podmiotami pozapolicyjnymi, pod kątem podjęcia wspólnych działań w zakresie bezpieczeństwa turystów, w ramach wymiany informacji na temat występujących zagrożeń oraz działań, podejmowanych w zakresie organizowanych przedsięwzięć, związanych z zimowym wypoczynkiem (urzędy gmin, starostwa, Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna, straże gminne/miejskie, Straż Rybacka),
 • dokonywanie kontroli w miejscach zorganizowanego wypoczynku dla dzieci  i młodzieży, wspólnie z przedstawicielami Kuratorium Oświaty, Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiej i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,
 • współpraca z organizatorami placówek wypoczynku zimowego pod kątem rozpoznawania formy i liczby miejsc wypoczynku, a także zwracanie uwagi   na niebezpieczeństwa wynikające z zagrożeń związanych z brakiem nadzoru nad dziećmi  i młodzieżą ze strony opiekunów,
 • spotkania profilaktyczno-edukacyjne policyjnych profilaktyków społecznych  oraz dzielnicowych, z dziećmi oraz ich opiekunami w zakresie: bezpieczeństwa w trakcie podróży oraz zimowych zabaw, zasad bezpiecznego korzystania z Internetu, zagrożeń związanych z przejawami demoralizacji nieletnich,
 • edukowanie społeczności lokalnych o właściwym zabezpieczaniu mieszkania oraz posiadanego mienia osobistego podczas pobytu na wypoczynku oraz w podróży,
 • zapewnienie bezpieczeństwa na stokach narciarskich poprzez koordynowanie służby patroli narciarskich w czasie i miejscach przebywania dużej ilości turystów, a także edukowanie w ramach ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”, uczestników rekreacji sportowej o zasadach bezpiecznego zachowania się (Dekalog Międzynarodowej Federacji Narciarskiej FIS) oraz możliwości uczestnictwa w konkursie plastyczno-filmowym „Śnieżny dekalog”,
 • patrolowanie miejsc atrakcyjnych turystycznie pod kątem przeciwdziałania popełnianiu wykroczeń i przestępstw na szkodę turystów i społeczności lokalnej,
 • wyprzedzające inicjatywy o charakterze minimalizującym skutki działań sprawców czynów zabronionych, popełnianych w miejscach wypoczynku,
 • kontrole  tzw. „dzikich lodowisk”,
 • prowadzenie kontroli miejsc sprzedaży alkoholu pod kątem ujawniania i eliminowania zjawiska sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych osobom nieletnim,
 • kontrole miejsc, w których może dochodzić do dystrybucji substancji psychoaktywnych oraz miejsc gromadzenia się osób, które środki tego typu zażywają,
 • udział w Światowym Dniu Śniegu FIS World Snow Day w Zakopanem w dniu 15.01.2023 r.,
 • wspólne działania profilaktyczne na stoku narciarskim LubomierzSKI, w miejscowości Lubomierz w dniu 25 stycznia 2023 r., dla dzieci i młodzieży spędzających czas na nartach.
 • inauguracja sezonu zimowego w Małopolsce akcją profilaktyczną „Bezpieczne Ferie 2023” w dniu 29 stycznia 2023 r. przy zewnętrznym lodowisku przy TAURON Arenie Kraków skierowaną dzieci, młodzieży oraz opiekunów, w celu propagowania bezpieczeństwa w trakcie zimowej rekreacji i sportu,
 • wspólna inicjatywa profilaktyczna na stoku narciarskim „Wojtek”, w miejscowości Zawoja, w dniu 4 lutego 2023 r., skierowana do uczestników korzystających z wyciągów narciarskich.

W ubiegłym roku ferie zimowe powróciły do tradycyjnej formuły organizacyjnej, polegającej na podziale całego okresu ich trwania na cztery terminy dla poszczególnych województw. Odbywały się one w dniach od 14 stycznia 2022 roku do 27 lutego 2022 roku. Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym dla organizatorów wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2021/2022 przygotowało wytyczne, na podstawie których mogli oni opracować własne procedury bezpieczeństwa, uwzględniając panujący stan globalnej pandemii choroby zakaźnej COVID-19. Policjanci Garnizonu Małopolskiego dokonywali kontroli: zamarzniętych akwenów wodnych, górek zjazdowych w osiedlach i parkach, punktów sprzedaży alkoholu i papierosów oraz gromadzenia się nieletnich w miejscach dla nich niebezpiecznych. Celem tych działań było minimalizowanie potencjalnych zagrożeń  oraz przeciwdziałanie wszelkim zjawiskom, negatywnie oddziaływującym na dzieci i młodzież, a także zapewnienie bezpieczeństwa osobom spędzających ferie w miejscu zamieszkania, poprzez zapobieganie oraz zwalczanie przestępstw i wykroczeń. Dokonywano kontroli w miejscach zorganizowanego wypoczynku dla dzieci i młodzieży wspólnie z przedstawicielami Kuratorium Oświaty, Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiej i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Dzielnicowi oraz specjaliści ds. nieletnich skontrolowali 356 miejsc zorganizowanego wypoczynku, ujawniono 2 organizatorów nieposiadających zgłoszeń o prowadzeniu działalności wypoczynkowej – półkolonii. Policyjni profilaktycy społeczni oraz dzielnicowi przeprowadzili 974 spotkania profilaktyczno-edukacyjne, z dziećmi oraz ich opiekunami (dostosowując formę do aktualnie panujących warunków w związku z COVID-19), w zakresie: bezpieczeństwa w trakcie podróży oraz zimowych zabaw na śniegu i na lodzie, zasad bezpiecznego korzystania z Internetu, zagrożeń związanych z przejawami demoralizacji nieletnich. Zapewniano bezpieczeństwo na stokach narciarskich poprzez koordynowanie służby patroli narciarskich w czasie i miejscach przebywania dużej ilości turystów (wykonano 270 służb ośmiogodzinnych w ramach dwuosobowych patroli). Przeprowadzono 8138 kontroli miejsc sprzedaży alkoholu pod kątem ujawniania i eliminowania zjawiska sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych osobom nieletnim, ujawniono 43 nieletnich pod wpływem alkoholu oraz 3 osoby pod wpływem środków odurzających. Kontrolowano miejsca, w których może dochodzić do dystrybucji substancji psychoaktywnych oraz miejsc gromadzenia się osób, które środki tego typu zażywają. Przez cały okres ferii promowano ogólnopolską akcję informacyjno-edukacyjną, pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku” oraz konkurs plastyczno-filmowy „Śnieżny Dekalog”.

Źródło: KWP w Krakowie, fot. KMP w Nowym Sączu

Powrót na górę strony