AKTUALNOŚCI

Uroczysty Dzień Służby Cywilnej w sądeckiej komendzie

Data publikacji 24.11.2022

Pracownicy sądeckiej komendy Policji uroczyście świętowali wczoraj Dzień Służby Cywilnej oraz 100. rocznicę powołania Służby Cywilnej w Polsce. Z rąk komendanta insp. dra Krzysztofa Dymury odebrali listy okolicznościowe oraz dyplomy uznania za rzetelną pracę dla sądeckiej Policji.

To było wyjątkowe wydarzenie w życiu sądeckiej jednostki. 23 listopada br. w sali konferencyjnej na parterze budynku Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu członkowie Korpusu Służby Cywilnej oraz pracownicy jednostki spotkali się z kierownictwem komendy na czele z insp. drem Krzysztofem Dymurą. Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu oraz przewodniczący organizacji związkowych pracowników Policji działających przy sądeckiej jednostce, zorganizowali to uroczyste spotkanie, by podziękować wszystkim pracownikom za ich codzienny trud, a także aby uczcić przypadający w tym roku jubileusz 100-lecia Służby Cywilnej w Polsce.

Na początku spotkania została przedstawiona historia powołania Służby Cywilnej, a następnie gospodarz spotkania, insp. dr Krzysztof Dymura – Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu przywitał wszystkich zgromadzonych i zwrócił się do pracowników następującymi słowami: Sądecka jednostka Policji jest dużą jednostką. Gdy popatrzymy na stan etatowy, łatwo można zauważyć, że co czwarta osoba w niej zatrudniona to właśnie pracownik cywilny. Pracownicy są obecni są we wszystkich pionach – w logistyce, prewencji, w służbach kryminalnych. Szanowni Państwo, zawsze podkreślam, że sprawne funkcjonowanie sądeckiej Policji nie byłoby bez Państwa możliwe. Wasze kompetencje, Wasze zaangażowanie i praca są niezbędne do tego, abyśmy mogli realizować zadania, które nakłada na nas Ustawa o Policji. Jesteście niezwykle ważnym ogniwem w funkcjonowaniu naszej jednostki. Bardzo Wam za to dziękuję i zawsze będę Was wspierał.

Każdy członek Korpusu Służby Cywilnej oraz pracownik sądeckiej Policji otrzymał okolicznościowy list, natomiast podczas uroczystości dodatkowo wyróżniono 44 pracowników pamiątkową tabliczką oraz dyplomem uznania za profesjonalizm, wzorową realizację zadań, zaangażowanie oraz rzetelność i wysiłek wkładany w sprawne funkcjonowanie Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu. Ponadto każda z pań otrzymała czerwoną różę.

Następnie głos zabrali przedstawiciele organizacji związkowych pracowników Policji. Dariusz Bulanda – Przewodniczący Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Pracowników Policji zwrócił się do zebranych takimi słowami: Szanowni Państwo dziś jest Wasze święto. Chcę dołączyć się do słów Pana Komendanta, który przy każdej okazji podkreśla Państwa fachowość i bardzo ceni Waszą pracę. Ja też jestem tego zdania – dziękuję Państwu, że Wasza postawa jest doceniania i życzę wszystkiego dobrego.

Do życzeń dołączył się również Jacek Łukasik – Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Funkcjonariuszy i Pracowników Policji Województwa Małopolskiego. Policja to dwie komórki – pierwsza to funkcjonariusze, druga to pracownicy. Szanowni Państwo bez Was nie ma nas. Jesteście ważnym ogniwem w naszej codziennej służbie, bardzo nam pomagacie i zawsze możemy na Was polegać. Z okazji Waszego święta przyjmijcie życzenia od wszystkich funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, którzy naprawdę Was doceniają, doceniają Wasz trud i Waszą ciężką pracę. – powiedział do zgromadzonych.

W uroczystości wziął udział również Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu – nadkom. Zbigniew Zacher oraz kadra kierownicza sądeckiej Policji. Spotkanie zakończyło się słodkim akcentem – okolicznościowym tortem.

Państwowa służba cywilna została ustanowiona w 1922 roku. Od początku pracownikom cywilnym stawiano wysokie wymagania kompetencyjne oraz ideowo-moralne. Ustawa z 17 lutego 1922 roku o państwowej służbie cywilnej była pierwszą kompleksową regulacją dotyczącą służby cywilnej i określała najważniejsze grupy zawodowe tworzące służbę cywilną oraz obowiązki i uprawnienia urzędników. Kluczowym obowiązkiem funkcjonariusza państwowego była wierna służba Rzeczypospolitej, który zgodnie z treścią art. 21 musiał „ściśle przestrzegać ustaw i przepisów, wypełniać obowiązki swego urzędu gorliwie, sumiennie i bezstronnie oraz dbać według najlepszej woli i wiedzy o dobro sprawy publicznej i spełniać wszystko, co temu dobru służy, a unikać wszystkiego, co by mu mogło szkodzić”. Nadrzędnym obowiązkiem urzędnika było zachowanie tajemnicy służbowej. Również pod względem zachowania, funkcjonariusza państwowego obowiązywały szczególne zasady, które odnosiły się do przestrzegania powagi swego stanowiska i unikania tego wszystkiego, co mogłoby obniżyć poważanie i zaufanie danego stanowiska. Ustawa o państwowej służbie cywilnej z 1922 r. obowiązywała nadal w okresie powojennym, choć następne lata to okres jej gruntownych zmian. Kresem obowiązywania ustawy było wejście w życie nowego kodeksu pracy z 1974 r., którego przepisy wprowadzające uchylały ustawę z 1922 r. Po okresie transformacji ustrojowej potrzebne były nowe regulacje prawne dla służby cywilnej. I tak, 18 grudnia 1998 r. została uchwalona przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawa, która weszła w życie 1 lipca 1999 r. Zgodnie z nowymi regulacjami ustawowymi członka korpusu służby obowiązuje m.in.: przestrzeganie konstytucji i innych przepisów prawa, chronienie interesów państwa oraz praw człowieka i obywatela, racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi, rzetelne i bezstronne, sprawne i terminowe wykonywanie powierzonych zadań, dochowywanie tajemnicy ustawowo chronionej. Uznając, że członek korpusu służby cywilnej nie może kierować się interesem jednostkowym lub grupowym, pracownicy służby cywilnej mają zakaz manifestowania poglądów politycznych oraz uczestniczenia w strajku lub akcji protestacyjnej zakłócającej pracę urzędu. Dzień Służby Cywilnej obchodzony jest od 2000 r. w Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada. Został ustanowiony w celu podkreślenia znaczenia roli służby cywilnej i administracji państwowej.

Na podstawie artykułu „W służbie bez munduru” opublikowanego w Gazecie Policyjnej.

 

 • 0. pracownicy komendy zebrani w sali konferencyjnej
 • 1. Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu przemawia podczas uroczystości, za nim kadra kierownicza
 • 2. Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu wraz z kadrą kierowniczą jednostki
 • 4. D. Bulanda wręcza pracownicy okolicznościowy list
 • 5. Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu wręcza jednej z pracownic dyplom uznania
 • 6. J. Łukasik wręcza pracownicy tabliczkę okolicznościową
 • 7. Komendant Dymura wręcza pracownicy dyplom uznania
 • 8. Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu wręcza pracownikowi dyplom uznania
 • 9. Dariusz Bulanda wręcza pracownicy okolicznościowy list
 • 10. Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu ściska dłoń pracownicy
 • 11. pracownicy podczas uroczystości
 • 12. D. Bulanda przemawia przy mównicy
 • 13. J. Łukasik przemawia przy mównicy
 • 14. lektorzy przy mikrofonach, obok pracownicy z dyplomami uznania w ręku
 • 15. czerwone róże przygotowane dla pracownic obecnych na utoczystości
 • 16. Komendant Dymura wręcza pracownicom czerwone róże
 • 17. Komendant Zacher wręcza pracownicom czerwone róże
 • 18. tort z dwiema płonącymi fontannami
 • 19. pracownice komendy wokół okolicznościowego tortu - na min godło Polski oraz napisy 100-lecie Służby Cywilnej oraz KMP w Nowym Sączu
 • 20. szef jednostki kroi pierwszy kawałek tortu
 • 21. pamiątkowe zdjęcie pracowników wyróżnionych dyplomami uznania
 • 22. pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników uroczystości
Powrót na górę strony