AKTUALNOŚCI

Zmiany kadrowe w sądeckiej Policji

Data publikacji 17.02.2022

16 lutego br. po 27 latach z policyjnym mundurem pożegnał się podinsp. Krzysztof Pawlak, Komendant Komisariatu Policji w Starym Sączu. Na to stanowisko został powołany nadkom. Arkadiusz Krok, który do tej pory kierował muszyńską jednostką Policji, a obowiązki Komendanta Komisariatu Policji w Muszynie będzie pełnił teraz podkom. Sebastian Wójtowicz.

W spotkaniu zorganizowanym w reżimie sanitarnym w starosądeckim komisariacie wziął udział mł. insp. dr Krzysztof Dymura – Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu, Jacek Lelek – Burmistrz Starego Sącza, Jan Dziedzina – Wójt Gminy Łącko oraz Stanisław Banach – Wójt Gminy Podegrodzie. Wręczając pamiątkowy list szef sądeckich policjantów w imieniu kadry kierowniczej komendy serdecznie podziękował podinsp. Krzysztofowi Pawlakowi za trud 27-letniej służby w Policji zaangażowanie, profesjonalizm i dobrą współpracę. Samorządowcy również podziękowali emerytowanemu funkcjonariuszowi oraz życzyli mu dobrego zdrowia i realizacji wszystkich planów.

Podczas tego spotkania mł. insp. dr Krzysztof Dymura również wręczył nadkom. Arkadiuszowi Krokowi rozkaz personalny o powołaniu na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Starym Sączu. Życząc dalszej pomyślności, Komendant wyraził przekonanie, że nowe stanowisko otworzy przed nadkom. Krokiem szereg możliwości i jednocześnie pozwoli mu dobrze wykorzystać zdobyte dotychczas doświadczenie oraz umiejętności. Natomiast kilka godzin wcześniej, podczas spotkania zorganizowanego w muszyńskim komisariacie, w obecności Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna – dra Jana Golby, podziękował mu także za ponad 10-letnie kierowanie tamtejszą jednostką Policji. Również burmistrz Golba dziękował awansowanemu policjantowi za dobrą współpracę i życzył powodzenia na nowym stanowisku.

Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu z dniem 17 lutego br. powierzył pełnienie obowiązków Komendanta Komisariatu Policji w Muszynie podkom. Sebastianowi Wójtowiczowi, który dotychczas był Zastępcą Komendanta Komisariatu Policji w Krynicy-Zdroju. Mł. insp. dr Krzysztof Dymura podziękował mu za rzetelną służbę na tym stanowisku, a w komisariacie w Muszynie wręczył rozkaz personalny, życząc wszelkiej pomyślności i jak najszybszego powołania na nowe stanowisko.


Podinspektor Krzysztof Pawlak rozpoczął służbę 15 lutego 1995 roku w Komendzie Rejonowej Policji w Nowym Sączu. Był m.in. Komendantem Komisariatu Policji w Chełmcu, ekspertem Wydziału Kryminalnego i Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, a od 2011 roku zajmował stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Starym Sączu. 16 lutego 2022 roku zakończył służbę w Policji.

Nadkomisarz Arkadiusz Krok rozpoczął służbę 20 maja 1998 roku w Komendzie Rejonowej Policji w Nowym Sączu. Był m.in. Kierownikiem Posterunku Policji w Korzennej, a od 2011 roku Komendantem Komisariatu Policji w Muszynie. Z dniem 17 lutego br. został powołany na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Starym Sączu.

Podkomisarz Sebastian Wójtowicz rozpoczął służbę w Policji w 2001 roku, a od 2015 roku był Zastępcą Komendanta Komisariatu Policji w Krynicy-Zdroju. Z dniem 17 lutego br. zostały mu powierzone obowiązki na stanowisku Komendanta Komisariatu Policji w Muszynie.

 • 1. Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu wręcza pamiątkowy list emerytowanemu policjantowi
 • 2. Komendant Dymura ściska dłoń K. Pawlakowi
 • 3. Komendant odczytuje list gratulacyjny, obok samorządowcy, nowy komendant komisariatu i emerytowany policjant
 • 4. Komendant Dymura gratuluje A. Krokowi awansu
 • 5. komendant Dymura obok samorządowcy, Burmistrz Starego Sącza trzyma w ręku obraz z architekturą miasta
 • 6. Burmistrz J. Lelek ściska dłoń emerytowanego funkcjonariusza
 • 7. Burmistrz J. Lelek wręcza list gratulacyjny nowemu Komendantowi KP w Starym Sączu
 • 8. Wójt Gminy Łącko dziękuje za współpracę policjantowi odchodzącemu na emeryturę
 • 9. Wójt Gminy Łącko gratuluje nowemu Komendantowi KP w Starym Sączu
 • 10. Wójt Gminy Podegrodzie dziękuje za współpracę emerytowanemu policjantowi
 • 11. komendanci, samorządowcy, emerytowany policjant, funkcjonariusze
 • 12. Wójt Gminy Podegrodzie gratuluje nowemu Komendantowi KP w Starym Sączu
 • 13. Zastępca Komendanta KP w Starym Sączu gratuluje nowemu przełożonemu
 • 14. KP w Muszynie -od prawej - Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu, były Komendant KP w Muszynie, Burmistrz MiGU Muszyna, p.o. Komendanta KP w Muszynie, Kierownik Referatu Prewencji KP w Muszynie
 • od lewej Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu, p.o. Komendanta Policji w Muszynie, p.o. Kierownika Referatu Prewencji KP w Krynicy-Zdroju, p.o. Zastępcy Komendanta KP w Krynicy-Zdroju i Komendant KP w Krynicy-Z
Powrót na górę strony