AKTUALNOŚCI

Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Data publikacji 06.05.2021

Dzień 6 maja został ustanowiony przez Komisję Europejską jako Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, którego celem jest zwrócenie uwagi mieszkańcom Unii Europejskiej na kwestie bezpieczeństwa na drogach, w tym zmianę zachowań użytkowników dróg. Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego to część strategii Komisji Europejskiej zmierzającej do zmniejszenia liczby ofiar wypadków drogowych.

Dzień ten jest kolejną okazją, by informować, edukować i przypominać uczestnikom ruchu drogowego, że przestrzeganie przepisów, uprzejmość i cierpliwość, wzajemny szacunek i życzliwość to czynniki, które mają istotny wpływ na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Kultura osobista tworzy kulturę jazdy i bezpieczeństwo na drodze!

Sądeccy policjanci ruchu drogowego stawiając sobie za cel poprawę bezpieczeństwa na drogach naszego regionu prowadzą szereg działań w tym zakresie, tj. profilaktyczno-edukacyjnych, kontrolno-nadzorczych oraz inżynieryjnych. Zadowalające jest to, że od 2016 roku na sądeckich drogach liczba wypadków spadła o 33%, z kolei od 2018 roku liczba ofiar śmiertelnych uległa zmniejszeniu aż o 64%. Jednakże należy pamiętać, że najczęstszymi przyczynami zdarzeń drogowych na Sądecczyźnie są: nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, nadmierna prędkość, nieprawidłowe wykonywanie manewrów na drodze oraz niezachowanie odstępu od poprzedzającego pojazdu.

Poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach nie jest możliwa bez współdziałania wszystkich użytkowników dróg, dlatego w tym dniu szczególnie apelujemy zarówno do kierowców, motocyklistów, rowerzystów oraz pieszych o poważne potraktowanie problemu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przestrzeganie przepisów, rozwaga i rozsądek są prostym, ale skutecznym sposobem na bezpieczną koegzystencję na drogach. Razem zadbajmy o wspólne bezpieczeństwo!

W ramach obchodów Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w całej Europie, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarnego, prowadzone są działania profilaktyczne, debaty, konferencje i pokazy  Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wpisuje się również w ramy Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ONZ, który w tym roku trwa od 17 do 23 maja.

  • policjant z laserowym miernikiem prędkości
  • akcja rozdawania odblasków - policjantka trzyma w ręku kamizelki odblaskowe
  • policjant kontroluje stan trzeźwości kierującego
  • policjanci sądeckiej drogówki przy przejściu dla pieszych niedaleko szkoły
  • policjant w kamizelce odblaskowej z napisem POLICJA
  • samochody na drodze
Powrót na górę strony