Struktura organizacyjna

Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu
p.o. Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu