Kontakt - kadry

Kontakt

Sekcja ds. Doboru

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

31-571 Kraków, ul. Mogilska 109 (budynek nr 9)

tel.: 47 835 40 68, 47 835 40 78

fax.: 47 835 40 79

e-mail: dobor@malopolska.policja.gov.pl