podstawy prawne - Uwaga! Nowe rozporządzenie MSWiA

Akty prawne regulujące zasady i kryteria doboru kandydatów do służby w Policji: