Dla kierowców

Przypominamy, że od 18 maja 2015 roku policjant zatrzyma prawo jazdy w przypadku kierowania pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym. Od czasu wprowadzenia tego przepisu sądeccy policjanci  zatrzymała ponad  40 praw jazdy, a statystyki wypadkowości pokazują, że  na sądeckich  drogach jest coraz bezpieczniej.

Odkąd prawo przewiduje zatrzymywanie prawa jazdy, spadła liczba groźnych zdarzeń. W ciągu pięciu miesięcy obowiązywania zaostrzonych przepisów, w  powiecie sądeckim odnotowaliśmy spadek wypadków drogowych -  pomiędzy majem a październikiem  odnotowano  47 wypadków, których przyczyną była nadmierną prędkość, natomiast w analogicznym okresie  w 2014 r. tych wypadków było, aż o 17 więcej. Również liczba kolizji drogowych uległa obniżeniu: ze 120 w zeszłym roku do 105 w 2015 roku. Liczby ta świadczy o tym, że sądeccy  kierowcy wzięli sobie od serca wprowadzone zmiany i przestrzegają obowiązujących na drodze przepisów.

Przypominamy, że od 18 maja kierowcom, którzy przekroczą dozwoloną prędkość o więcej niż 50 km/h w terenie zabudowanym policja obligatoryjnie zatrzymuje prawo jazdy, na początek na 3 miesiące. Jeżeli dana osoba będzie kierowała pojazdem pomimo wydania takiej decyzji administracyjnej, albo gdy wcześniej za w.w naruszenie ,prawo jazdy zostało zatrzymane podczas kontroli drogowej, okres administracyjnego zatrzymania prawa jazdy zostaje wydłużony do 6 miesięcy. Natomiast jeżeli dana osoba po raz kolejny kierowała pojazdem w wydłużonym okresie zatrzymania prawa jazdy starosta wydaje decyzję administracyjną o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami.

Zmiana przepisów przyniosła oczekiwany skutek.  Statystyki wskazują, że na sądeckich  drogach jest zdecydowanie bezpieczniej, a kierowcy jeżdżą ostrożniej. Od czasu zaostrzenia przepisów sądeccy  policjanci  zatrzymali 44  prawa jazdy.

Apelujemy do wszystkich kierujących o rozważną i ostrożną jazdę i stosowanie się do obowiązujących przepisów.

Ponad  3500 przebadanych pod katem stanu trzeźwości kierowców to bilans policyjnej  akcji sądeckiej  drogówki, przeprowadzonej 2 października  na drogach powiatu  sądeckiego.

Sądeccy policjanci ruchu drogowego codziennie prowadzą badania trzeźwości kierowców na  drogach miasta i powiatu oraz cyklicznie - działania pod nazwą „Alkohol i narkotyki”. Ostatnia taka akcja miała miejsce 2 października. Sądeccy kierowcy przyzwyczaili się już do widoku policjantów pracujących w różnych  punktach statycznych na terenie miasta i powiatu , gdzie prowadzone są badania trzeźwości .Jeśli kierowca jest trzeźwy, takie sprawdzenie trwa kilkadziesiąt sekund, a pozwala wyeliminować z ruchu drogowego ogromne zagrożenie, jakim może być nietrzeźwy kierujący.

Po ostatniej akcji  „Alkohol i narkotyki” można powiedzieć, że przynosi ona rezultaty. Na 3644 przebadanych kierujących, 7 okazało się być pod wpływem alkoholu. Z kolei  w miesiącu ubiegłym, we wrześniu 2015 roku na terenie miasta i powiatu  policjanci zatrzymali ogółem 57kierujących pod wpływem alkoholu. To o 50  przypadków mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Ta statystyka, spadek liczby pijanych kierowców  pozwala na założenie ,że działanie policji odnoszą skutek a kierowcy zaczynają zdawać sobie sprawę z niebezpieczeństwa na jakie narażają siebie oraz pozostałych uczestników ruchu drogowego jeżdżąc pod wpływem alkoholu. To nie koniec policyjnych działań. Funkcjonariusze przypominają, że przy każdej kontroli drogowej będą badać trzeźwość wszystkich kierujących pojazdami mechanicznymi.

                          

7 października 2015 na terenie powiatu sądeckiego o policjanci prowadzili wzmożone działania pn. Bus i Truck. Ujawnili kilkadziesiąt wykroczeń i zatrzymali 18 dowodów rejestracyjnych.

W ramach prowadzonych działań policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego sądeckiej Komendy  swoją uwagę szczególnie koncentrowali na ciężarówkach,  autokarach oraz busach przewożących osoby, jednocześnie nie pozostając bez reakcji na wykroczenia popełnione również przez pozostałych użytkowników dróg.

Podczas akcji skontrolowali 168 pojazdów w tym 120 pojazdów ciężarowych. Policjanci  sprawdzali m. in.  prędkość, trzeźwość, stan techniczny pojazdów, a także stan oraz wyposażenie dodatkowe. Ponadto kontrolowali dokumentację uprawniającą do wykonywania przewozu osób i ładunków, dokumentację kierowcy, sposób przewożenia osób i ładunku oraz przestrzeganie przez nich norm czasu pracy.

Efektem przeprowadzonych działań było ujawnienie m.in.  60 naruszeń związanych ze stanem technicznym pojazdów.  Łącznie policjanci nałożyli 73 mandaty karne, w tym 54 mandatów na kierowców samochodów ciężarowych