st. asp. Marek Świder

st. asp.
Marek
Świder
Powiat: 

 

Dzielnicowy Rejonu IX

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie.

Opis zagrożenia w planie działania - eliminacja przypadków zakłócania spokoju i porządku publicznego, zaśmiecania, spożywania alkoholu w miejscach zabronionych w rejonie bloków mieszkalnych, stacji paliw i przyległego kompleksu handlowo-usługowego w Dębnie.

 

Rejon działania: 
Obsługuje: Dębno, Sufczyn, Łysa Góra, Jaworsko
Telefon komórkowy: 
+48 606 862 420