mł. asp. Jarosław Hebda

mł. asp.
Jarosław
Hebda
Powiat: 

Dzielnicowy Rejonu V

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie.

Opis zagrożenia w planie działania - eliminacja przypadków zakłóceń porządku publicznego, a w szczególności spożywania alkoholu w miejscu zabronionym i zaśmiecania na terenie drewnianej wiaty usytuowanej przy stadionie sportowym „Jadowniczanka” w miejscowości Jadowniki.

Rejon działania: 
Jadowniki
Telefon stacjonarny: 
47 83 21 332
Telefon komórkowy: 
+48 606 858 446