Komisariat Policji w Libiążu

Komisariat Policji w Libiążu
ul.1Maja1232-590Libiąż
Telefon: 
32 62 77 197
Faks: 
32 62 42 008

Kierownictwo jednostki: 

podinsp. Paweł Lebuda - Komendant Komisariatu Policji w Libiążu
podkom. Grzegorz Tuligłowicz
-  Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Libiążu 

  -