Informacje dla niepełnosprawnych

Polski

Siedziba Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu  znajduje się w budynku przystosowanym do obsługi osób niepełnosprawnych w następującym zakresie:

 • budynek przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych poprzez podjazd dla wózków inwalidzkich, oraz system wind wewnątrz budynku,
 • wejście główne znajduje się na wysokim parterze do którego prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich, bez przeszkód w postaci progów, drzwi automatyczne, dwuskrzydłowe otwierane na fotokomórkę,
 • dostosowane toalety

 

 .....................................................................................................................................................................................................

Numer telefonu 112

Numer 112 jest jednolitym numerem alarmowym obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej. Numer 112 służy do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia. Dla wiadomości SMS dla osób niesłyszących w województwie Małopolskim został uruchomiony nr 728 112 112

 

ZASADY KORZYSTANIA Z TELEFONU ALARMOWEGO „728 112 112” PRZEZ OSOBY NIESŁYSZĄCE: Podczas zgłaszania (wysłania sms’a) na numer Centrum Powiadamiania Ratunkowego w wiadomości należy:

 1. Być w bezpiecznym dla siebie miejscu,
 2. Napisać na początku SMS’a:
  • jestem osobą niesłyszącą,
  • podać adres zdarzenia. Powiat, gminę, miejscowość, ulicę oraz nr domu lub mieszkania. Należy również podać numer klatki w bloku oraz piętro na którym doszło do zdarzenia.
  • napisać: co się stało (krótka informacja),
  • podać ilość osób poszkodowanych (jeżeli ktoś poza osobą zgłaszającą)
  • wskazać ewentualnie która służba jest potrzebna
  • podać swoje imię i nazwisko
 3. Czekać na zwrotnego SMS’a z CPR, potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia
 4. Czekać na służbę ratunkową w zgłoszonym i bezpiecznym miejscu.

.....................................................................................................................................................................................................................................

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się Policja zapewnia usługę pozwalającą na komunikowanie się z osobami doświadczającymi trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

Poniżej przedstawiono sposoby zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia, o którym mowa we wzmiankowanej ustawie.

Dla osób uprawnionych zapewniamy bezpłatną obsługę przy pomocy tłumaczy:

-        polskiego języka migowego (PJM),

-        systemu językowo-migowego (SJM),

-        sposobu komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN).

Chęć skorzystania z wybranej formy komunikowania się (PJM/SJM/SKOGN) należy zgłosić co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Komendzie, podając proponowany termin wizyty.

Potrzebę można zgłosić:

a)       osobiście: KMP w Nowym Sączu

b)       pocztą na adres: KMP w Nowym Sączu , ul. Grottgera 50 ;

c)       telefonicznie:18 44 24 630/18 44 244100 (przy pomocy osoby uprawnionej, członka rodziny);

d)       faksem na nr18 44 24 140(przesyłając wypełniony formularz znajdujący się na tej stronie);

e)       na adres e-mail:komendant@nowy-sacz.policja.gov.pl (przesyłając wypełniony formularz znajdujący się na tej stronie)

 

WZÓR FORMULARZA

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/miejscowość, data/

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/imię i nazwisko/

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/adres do korespondencji/

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/nr tel. komórkowego do kontaktu SMS/

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

/e-mail/

 

Komendant Miejski Policji

 

w………………………………

                                                                                              /miejscowość/

 

 

 

Zgłoszenie

chęci skorzystania z usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN (świadczenie bezpłatnie)

 

 

W związku z koniecznością załatwienia sprawy (krótki opis sprawy):

 

 

 

 

w Komendzie Wojewódzkiej/Miejskiej/Powiatowej*  Policji w ………………..............................

w dniu …………………………………….. niezbędna będzie pomoc tłumacza języka migowego.

                     /proponowany termin wizyty/

Sposób komunikacji:

 

PJM (polski język migowy) **

 

 

SJM (system językowo migowy)**

 

 

SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych)**

 

 

 

                                                                                              ……………………………… 

* - niepotrzebne skreślić;                                                                                                 /podpis/

** - proszę zaznaczyć odpowiednie pole.

 

Informacje dla niepełnosprawnych
Status (workflow):