Dzielnicowi Posterunku Policji w Nawojowej

Dzielnicowi Posterunku Policji w Nawojowej

Kierownik Posterunku Policji w Nawojowej:    
ASP. SZTAB. MAREK CIEŚLA

Adres:
ul. Zamkowa 2
33-335 Nawojowa
Telefon   47 833 56 00

WYKAZ DZIELNICOWYCH:

ASP. SZTAB. JACEK ROMANEK

Rejon działania: Kamionka Mała, Jamnica, Mystków, Mszalnica

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie (planowany czas realizacji od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku):

Mystków – przeciwdziałanie popełnianiu wykroczeń o charakterze chuligańskim, porządkowym, a w szczególności dotyczącym kradzieży i dewastacji znaków drogowych w rejonie drogi głównej od Gór Jamnickich w kierunku centrum Mystkowa oraz przysiółku Okrągłe.

Telefon stacjonarny: 47 833 56 00

Telefon komórkowy: 604 293 613

E-mail: dzielnicowy.kamionkawielka2@nowy-sacz.policja.gov.pl


ASP. SZTAB. ROBERT WILIŃSKI

Rejon działania: Kamionka Wielka, Królowa Polska, Królowa Górna, Bogusza

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie (planowany czas realizacji od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku):

Kamionka Wielka – przeciwdziałanie popełnianiu wykroczeń związanych z nieprawidłowym trzymaniem psów (art. 77 Kodeksu wykroczeń) w centrum miejscowości oraz przy granicy z Kamionką Małą.

Telefon stacjonarny: 47 833 56 00

Telefon komórkowy: 604 284 714

E-mail: dzielnicowy.kamionkawielka1@nowy-sacz.policja.gov.pl


ASP. SZTAB. MONIKA OBRZUT

Rejon działania: Frycowa, Homrzyska, Popardowa, Złotne

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie (planowany czas realizacji od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku):

Popardowa Niżna – przeciwdziałanie popełnianiu wykroczeń związanych z nieprawidłowym trzymaniem psów (art. 77 Kodeksu wykroczeń) w rejonie granicy z miejscowością Kamionka Mała.

Telefon stacjonarny: 47 833 56 00

Telefon komórkowy: 604 291 524

E-mail: Dzielnicowy.nawojowa2@nowy-sacz.policja.gov.pl


ASP. SZTAB. GRZEGORZ CEBULA

Rejon działania: Nawojowa, Żeleźnikowa Mała, Żeleźnikowa Wielka, Bącza-Kunina

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie (planowany czas realizacji od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku):

Bącza-Kunina i Żeleźnikowa Wielka – przeciwdziałanie popełnianiu wykroczeń związanych z dewastacją szlaków i dróg polnych, płoszeniem zwierzyny oraz wykroczeniom popełnianym przez kierujących pojazdami typu quad i cross, do których dochodzi na drogach publicznych i leśnych.

Telefon stacjonarny: 47 833 56 00

Telefon komórkowy: 604 284 306

E-mail: dzielnicowy.nawojowa1@nowy-sacz.policja.gov.pl


ST. ASP. JANUSZ RYBA

Rejon działania: Łabowa, Maciejowa, Czaczów, Barnowiec, Składziste, Łabowiec, Kotów, Kamianna, Nowa Wieś, Roztoka Wielka, Łosie, Krzyżówka

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie (planowany czas realizacji od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku):

Łabowa, Łabowiec, Uhryń, Maciejowa – przeciwdziałanie popełnianiu wykroczeń przez kierujących pojazdami typu quad i cross, do których dochodzi na drogach publicznych i leśnych.  

Telefon stacjonarny: 47 833 56 00

Telefon komórkowy: 604 432 481

E-mail: dzielnicowy.labowa@nowy-sacz.policja.gov.pl

UWAGA!

Podany adres e-mail ułatwi kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.
​W sprawach niecierpiących zwłoki, wymagających pilnej interwencji Policji należy natychmiast zadzwonić pod numer alarmowy 112.

Powrót na górę strony