Komunikaty

Prelekcje dla uczniów z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Data publikacji 07.09.2022

W ramach działań pn. „Bezpieczna droga do szkoły 2022” sądeccy policjanci będą przeprowadzać pogadanki z uczniami, rodzicami i nauczycielami szkół podstawowych na temat bezpiecznych zachowań na drodze. Zajęcia profilaktyczne w pierwszej kolejności zostaną zorganizowanie dla klas 1-3.

Zachęcamy dyrekcje szkół podstawowych do zgłaszania zapotrzebowania na pogadanki z zakresu bezpieczeństwa na drodze. Podania należy przesyłać zgodnie z właściwością terenową na wskazane poniżej adresy e-mailowe, informując o proponowanym terminie pogadanki, ilości uczestników oraz grupie (klasie), do której ma ona zostać skierowana. W tytule zgłoszenia należy podać, że dotyczy ono pogadanki z zakresu bezpieczeństwa na drogach.

Powrót na górę strony