mł. insp. dr Krzysztof Dymura

ant
mł. insp. dr
Krzysztof
Dymura
p.o. KOMENDANT MIEJSKI POLICJI W NOWYM SĄCZU

Absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, studiów prawniczych na Uniwersytecie Wrocławskim oraz podyplomowych studiów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Doktor nauk społecznych (dyscyplina: nauki o bezpieczeństwie). Uczestnik wielu szkoleń i kursów dotyczących zagadnień bezpieczeństwa, w tym międzynarodowych w Anglii, Niemczech i Czechach.

Przebieg służby:

  • 20.09.1996 – rozpoczęcie służby w Komendzie Rejonowej Policji w Bochni
  • 01.06.2000 – funkcjonariusz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie
  • 08.03.2011 – Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie
  • 15.12.2018 – p.o. Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie
  • 01.06.2019 – Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie
  • 04.05.2020 – p.o. Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu

Kontakt:

Sekretariat:   47 833 41 00   (w godzinach od 7:30-15:30)

Fax:  47 833 41 42

E- mail:   komendant@nowy-sacz.policja.gov.pl