olkuski

st. sierż. Monika KOT

Informuję, że od dnia 01.08.2019 r. na terenie dzielnicy nr 2 w Olkuszu wdrożony został do reallizacji "Plan działania priorytetowego", którego celem jest  poprawa bezpieczeństwa  mieszkańców osiedla centrum, poprzez wyeliminowanie  wykroczeń związanych z niezachowaniem zwykłych lub nakazowych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia.  

Polski

st. sierż. Tomasz KONIECZNY

Informuję, że  na terenie dzielnicy nr I wdrożony został do realizacji  "Plan działania priorytetowego", którego celem jest poprawa bezpieczeństwa w rejonie Targowiska Miejskiego w Wolbromiu, gdzie  organizowane są nielegalne rajdy samochodowe, przez grupującą się młodzież, która  spożywa alkohol i zaśmieca teren.  

Informuję, że od dnia 1 września 2019 roku st. sierż.  Tomasz Konieczny prełni obowiązki dzielnicowego i obejmuje rejon nr 1.  

Polski

st. sierż. Krzysztof KLIMA

Informuję, że od dnia 01.08.2019 do 31.12.2019r. na terenie dzielnicy nr III wdrożony został do realizacji  "Plan działania priorytetowego", którego celem jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym zwłaszcza pieszych poprzez wyeliminowanie wykroczeń polegajacych na niestosowaniu się przez  kierujacych pojazdami ciężarowymi i zespołami pojazdów,  do zakazu postoju na obszarze zabudowanym o dopuszczalnej masie całkowietej przekraczajacej 16 ton lub o długosci 12 metrów, parkujacych  w rejonie cmentarza przy ulicy Głównej w Bolesławiu. 

Polski

asp. sztab. Ireneusz MÓL

Informuję, że na terenie dzielnicy nr II wdrożony został do realizacji  "Plan działania priorytetowego", którego celem jest poprawa bezpieczeństwa w rejonie ulicy Sławkowskiej w Bukownie, gdzie dochodzi do spożywania alkoholu i niszczenia mienia, a w szczególności na przystankach autobusowych, w obrębie sklepów zloklaizowanych na trasie dojścia i powrotu dzieci oraz młodzieży szkolnej.

 

Polski

mł. asp. Mariusz WĄSIEL

Informuję, że na terenie dzielnicy nr I wdrożony został do realizacji  "Plan działania priorytetowego", którego celem jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w rejonie ulicy Kluczewskiej w Bolesławiu poprez eliminowanie  wykroczeń związanych z niestosowaniem się do zakazu wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie ponad 15t (znak B-18). Nieprawidłowo poruszające się pojazdy mają uciążliwy charakter dla mieszkanców, powodują utrudnienia w ruchu lokalnym oraz niszczą nawierzchnię jezdni.

Polski

mł. asp. Paweł CZERNIKIEWICZ

Informuję, że od dnia 1.08.2019r. do dnia 31.12.2019r.  na terenie dzielnicy nr II wdrożony został do realizacji  "Plan działania priorytetowego" mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie altanki znajdującej się przy ulicy Legionów w Bydlinie,  gdzie gromadzą się osoby, które spożywają alkohol, zaśmiecają, niszczą mienie  i dopuszczają się wybryków chuligańskich.

 

 

Polski

mł. asp. Rafał KWAŚNIEWSKI

Informuję, że od dnia 01.08.2019r. do dnia 31.12.2019r.  na terenie dzielnicy nr I wdrożony został do realizacji  "Plan działania priorytetowego", którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców w rejonie osiedla Klucze, polegajacym na wyeliminowaniu wykroiczeń w ruchu drogowym,  w szczególności przyz ulicach Sosnowej i Osiedlowej, gdzie dochodzi do nieprawidłowego parkowania pojazdów, w strefie zamieszkania, niestosowanie się do znaku drogowego "B-36" tj. zakazu zatrzymywania się oraz do uszkodzeń pojazdów.  

  

Polski

asp. sztab. Grzegorz MARCINEK

Informuję, że na terenie dzielnicy nr V wdrożony został do realizacji  "Plan działania priorytetowego", którego celem jest poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie sklepu spożywczego, znajdującegop się naprzeciw posesji nr 13.

 

WAŻNE!!!

Informuję, że od dnia 26 sierpnia 2019 roku do 25 lutego 2020 obowiązki dzielnicowego asp. szt. Grzegorza Marcinka przejmie asp. Tomasz Gajowiec tel. 660 626 689 mail: tomasz.gajowiec@olkusz.policja.gov.pl

Polski

Strony

Subscribe to RSS - olkuski