olkuski

sierż. sztab. Kamil LISOWSKI

Informuję, że od dnia 01.08.2020r. do dnia 31.01.21r. na terenie dzielnicy nr 2 w Olkuszu, został wdrożony do realizacji plan działania prorytetowego, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców,  zwłaszcza w rejonie ulicy Skalskiej 14a w Olkuszu, gdzie  wieczorami gromadzą się osoby spożywające alkohol.

Polski

st. sierż. Tomasz KONIECZNY

Informuję, że  na terenie dzielnicy nr I wdrożony został do realizacji  "Plan działania priorytetowego", którego celem jest poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie  drogi nr 120593K w strefie ekonomicznej w Wolbromiu na odcinku położonym wzdłuż ogródków działkowych ROD Relaks, gdzie dochodzi do dużej ilości popełnianych wykroczeń drogowych (nieprawidłowe parkowanie, nielegalne wyścigi samochodowe).

Polski

st. sierż. Krzysztof KLIMA

Informuję, że od dnia 01.02.2020 do 31.12.2020. na terenie dzielnicy nr III wdrożony został do realizacji  "Plan działania priorytetowego", którego celem jest poprawa bezpieczeństwa mieszkanców Bolesławia, poprzez zwrócenie uwagi  na problem bezpańskich psów oraz reagowanie na wykroczenia, polegające na tym, że własciciele nie zachowują zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia. 

Polski

sierż. sztab. Bogdan PEREK

Informuję, że na terenie dzielnicy nr I wdrożony został do realizacji  "Plan działania priorytetowego", którego celem jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w  rejonie bloków przy ulicy Wojska Polskiego oraz ulicy Zwycięstwa w Bukownie, polegającym na  wyeliminowaniu wykroczeń związanych z niestosowaniem sie do obowiazku parkowania pojazdami na parkingach lub miejscach do tego wyznaczonych.

Polski

mł. asp. Paweł CZERNIKIEWICZ

Informuję, że od dnia 01.08.2020r. do dnia 31.12.2020r.  na terenie dzielnicy nr II w Jaroszowcu na ulicy Kolejowej na klatce schodowej bloku nr 9 wraz z parkingiem, gdzie gromadzą się osoby w różnych porach dnia i spożywają alkohol, zaśmiecają zakłócają ciszę nocną, wdrożony został do realizacji  "Plan działania priorytetowego", który ma na celu poprawę porządku publicznego i ograniczenie tego typu zjawisk , które wpływają negatywnie na poczucie bezpieczeństwa wśród społeczności lokalnej.  

 

Polski

mł. asp. Rafał KWAŚNIEWSKI

Informuję, że od dnia 01.08.2020r. do dnia 31.12.2020r.  na terenie dzielnicy nr I w Kluczach skrzyżowanie drogi DP1095K tj. Klucze-Hutki z drogą podporządkowaną wjazd na Pustynię Błędowską i „Różę Wiatrów”. Odwiedzający Pustynię Błędowską nie stosują się do zakazu zatrzymywania się (znaki B-36), co powoduje utrudnienia przejazdu pojazdów drogą powiatową, szczególnie w słoneczne dni weekendowe.

Polski

sierż. sztab. Sebastian MAROSZEK

Informuję, że na terenie dzielnicy nr. 2 wdrożony został do realizacji "Plan działania priorytetowego", którego  celem jest poprawa bezpieczeństwa przy ulicy 1 Maja 98B w rejonie stacji paliw „MOYA” oraz sklepu spożywczo-monopolowego. Występuje tam problem grupowania się osób, które dopuszczają się szeregu wykroczeń porządkowych. Osoby grupujące się dokonują często naruszeń porządku publicznego tj.

Polski

Strony

Subscribe to RSS - olkuski